Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.04.2023

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind examinarea și notarea studenților (revizie).

Regulamentul privind examinarea și notarea studenților Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (revizie).

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă organizarea unei sesiuni de examinare pentru studenții străini școlarizați în cadrul Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, în perioada 15-28 mai 2023, în vederea susținerii examenelor aferente semestrului I.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă componența comisiilor de licență, disertație și de absolvire a programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini din cadrul examenelor de finalizare a studiilor în anul universitar 2022-2023, precum și datele de desfășurare a acestora, conform anexei.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 5. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă componența comisiilor pentru susținerea examenului final de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică, promoția 2023, Nivelul I, Nivelul II și Postuniversitar Nivelul I și Nivelul II, precum și datele de desfășurare a acestora, conform anexei.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 6. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă componența comisiei pentru cercetarea disciplinară prealabilă a sesizărilor și a abaterilor vizând un cadru didactic din cadrul Departamentului de Științe Juridice și Administrative. 
Comisia va avea următoarea componență:

Președinte: prof. univ. dr. Ovidiu Panaite
Membri: conf. univ. dr. Laura Cetean - Voiculescu
lect. univ. dr. Bogdan Florea
Gabriela Joldeș
Virgil Ciobotă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă majorarea cuantumului pentru plata membrilor comisiilor de îndrumare a raportului de progres științific anual al doctoranzilor cu subvenție și adăugarea la suma brută a contravalorii transportului pentru membrii externi numiți în comisiile de susținere publică a tezelor de doctorat, începând cu anul universitar 2023-2024, precum și modificarea Centralizatorului activităților nenormate în statele de funcții și care sunt salarizate în regim plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă cererea nr. 6627/28.03.2023 privind prelungirea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă cererea nr. 6626/28.03.2023 privind exmatricularea unui student doctorand din cadrul Școlii Doctorale de Istorie. 

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă cererile nr. 7203/05.04.2023 și  nr. 7204/05.04.2023 privind modificarea componenței comisiilor de îndrumare a unor studenți doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK