Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 10.05.2023 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă organizarea Referendumului având ca temă: stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2024-2028, prin una din cele două opțiuni:
a)    pe bază de concurs public
sau
b)    pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.
Se aprobă Metodologia de desfășurare a Referendumului la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului, pentru mandatul 2024-2028.
Se aprobă data desfășurării referendumului: 14 iunie 2023, între orele 09.00 – 16.00, în Aula Mică (Corp C, etaj I).
În cazul în care referendumul din 14 iunie 2023 nu este validat, al doilea referendum va avea loc în data de 21 iunie 2023, între orele 09.00 – 16.00, în Holul central al Amfiteatrului A9.
Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și implicațiilor care decurg din acesta sunt organizate de către Biroul Electoral al Universității și au loc la datele de 7 iunie 2023 și 8 iunie 2023, de la ora 9.00, în Amfiteatrul A9.

Se aprobă numirea Biroului Electoral al Universității, cu următoarea componență:
Prof.univ.dr. Popa Lucian Ioan  - Facultatea de Informatică și Inginerie 
Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice
Lect. univ. dr. Albu Maria - Facultatea de Drept și Științe Sociale 
Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației 
Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Cîndea Alexandra Andreea - student 
Bârlog Raul Claudiu – student

Pentru desfășurarea referendumului se organizează o singură secție de votare.

Se aprobă numirea Biroul electoral al secției de votare, cu următoarea componență:
Gligor Georgeta - Facultatea de Informatică și Inginerie
Mărginean Mariana - Facultatea de Științe Economice
Cotor Andreea - Facultatea de Drept și Științe Sociale 
Cădan Cosmina - Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
Apolzan Tiberiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Birourile electorale se vor întruni, pentru constituire și alegerea președinților și a adjuncților acestora, în data de 22.05.2023, la ora 10.00, în Sala Consiliului de Administrație.

Metodologia de desfășurare a Referendumului la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului, pentru mandatul 2024-2028 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023 – 2024 (actualizare).

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023 – 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă demararea procedurilor privind evaluarea externă a domeniului de licență Inginerie civilă, programul de studii universitare de licență Inginerie urbană și dezvoltare regională, în vederea acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă componența comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minime necesare participării la concurs a candidaților, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, conform anexei.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 5. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă modificarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor, sesiunea Iulie 2023, pentru programul de studii universitare de licență Ingineria mediului și pentru programul de studii universitare de masterat Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului, din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie, conform anexei.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 6. Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK