Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.05.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online, precum și revizia Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2020 – 2021 și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de masterat în anul universitar 2020 – 2021
Se aprobă următoarele anexe care vizează cele două regulamente de mai sus:
- Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2020-2021;
- Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2020-2021;
- Anexa 2 - criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021;
- Anexa nr. 2 – criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2020-2021.

Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online Descarcă
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2020 – 2021 Descarcă
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de masterat în anul universitar 2020 – 2021 Descarcă
Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2020-2021 Descarcă
Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2020-2021 Descarcă
Anexa 2 - criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021 Descarcă
Anexa nr. 2 – criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021, a candidaților români de pretutindeni, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 2. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_03 privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat în sistem on-line, precum și revizia Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor  universitare de licență și masterat în anul universitar 2019-2020.

Procedura operațională SEAQ_PO_F_03 privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat în sistem on-line Descarcă
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor  universitare de licență și masterat în anul universitar 2019-2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+
Începând cu data aprobării se abrogă Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare și a personalului nedidactic care participă la Programul Erasmus+/KA1, aprobat în 27.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+ Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor de performanță științifică (revizie).

Regulamentul privind acordarea burselor de performanță științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, (ediție nouă, elaborată în baza Ordinului MEC nr. 4156/27.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadrul privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în sistemul de învățământ superior). 

Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_SG_02 privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (ediția a II-a).

Procedura operațională SEAQ_PO_SG_02 privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă repartizarea pe școli doctorale a locurilor finanțate de la buget (cu bursă și fără bursă) și a locurilor cu taxă, alocate pentru admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2020-2021, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 10. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă formularele privind informarea studenților participanți la examenele de finalizare a studiilor și a candidaților la admiterea 2020, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul activităților care se desfășoară în regim on-line și formularul Declarație consimțământ, documente elaborate în temeiul art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă lista persoanelor care vor beneficia de gradații de merit conform rapoartelor sintetice asupra evaluării dosarelor depuse pentru acordarea gradațiilor de merit în cadrul Facultății de Istorie și Filologie, Facultății de Științe Economice, Facultății de Științe Exacte și Inginerești, Facultății de Drept și Științe Sociale și a Facultății de Teologie Ortodoxă, astfel cum au fost validate în consiliile facultăților și avizate de Consiliul de administrație, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 12. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă modificarea comisiei de admitere a Facultății de Drept și Științe Sociale, prin înlocuirea dnei lect. univ. dr. Ioana Pleșa cu dna lect. univ. dr. Maria Albu.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK