Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.01.2017

HOTĂRÂREA NR. 1.1.

Aprobarea Raportului asupra Planului operațional pe anul 2016.

Raportul asupra Planului operațional pe anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.2.

Aprobarea Planului operațional pentru anul 2017.

Planul operațional pentru anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.3.

Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a școlilor doctorale, actualizate:
-    Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Contabilitate
-    Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Istorie
-    Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Filologie
-    Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Teologie

Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Contabilitate Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Istorie Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Filologie Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționarea a Școlii Doctorale de Teologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.4.

Aprobarea Procedurii PO 25.001 privind circuitul documentelor din cadrul Secretariatului General al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura PO 25.001 privind circuitul documentelor din cadrul Secretariatului General al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.5.

Aprobarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2016

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.6.

Aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2016, desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2016, desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.7.

Aprobarea Raportului anual privind auditul intern de calitate în cadrul Universității„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru anul 2016.

Raportul anual privind auditul intern de calitate în cadrul Universității„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.8.

Aprobarea Planului anual privind auditul intern de calitate pe anul 2017

Planul anual privind auditul intern de calitate pe anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.9.

Aprobarea Raportului cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2016

Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2016. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.10.

Aprobarea Raportului de monitorizare a planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2016.

Raportul de monitorizare a planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.11.

Aprobarea Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2016.
Aprobarea Contului de execuție patrimonial la data de 31.12.2016. 
Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2016.
Aprobarea măsurilor cuprinse în Raportul Comisiei de buget finanțe și de monitorizare a activităților administrative privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate în cadrul facultăților Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 

Contul de execuție patrimonial la data de 31.12.2016 Descarcă
Bilanțul contabil la data de 31.12.2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.12.

Aprobarea rapoartelor asupra activității centrelor administrativ-funcționale în anul 2016:
-    Raportul de activitate a Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic pe anul 2016;
-    Raportul de activitate a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră pe anul 2016;
-    Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională pe anul 2016;
-    Raport asupra activității Centrului de Imagine și Marketing în anul 2016;
-    Raportul de activitate a Centrului de Relații Internaționale în anul 2016;
-    Raportul de activitate a Centrului pentru Învățământul la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă pe anul 2016
 

HOTĂRÂREA NR. 1.13.

Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2017.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.14.

Aprobarea Raportului privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 1.15.

Acordarea, în anul 2017, a creșterilor salariale diferențiate plătite exclusiv din veniturile proprii ale universității următorilor angajați:
-    Cadre didactice care îndeplinesc funcții suplimentare/de conducere neremunerate, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, conform Tabelului 1. 
-    Cadre didactice auxiliare cu funcții de conducere care nu se regăsesc în anexa la Legea 250/2016, pentru perioada 01.01.2017 – 30.11.2017, conform Tabelului 2.
-    Personal didactic auxiliar și nedidactic care îndeplinește atribuții suplimentare față de cele din fișa postului, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, conform Tabelului 3
-    Personal nedidactic care desfășoară activități administrative de susținere a învățământului la distanță, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, conform Tabelului 4.

HOTĂRÂREA NR. 1.16.

Aprobarea înființării programului de studii universitare de licență cu dublă specializare: Istorie – Arheologie, din domeniul Istorie, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie,  Facultatea de Istorie și Filologie, începând cu anul universitar 2016-2017. 

HOTĂRÂREA NR. 1.17.

Aprobarea alocării sumei de 30.000 lei, din bugetul aferent anului 2017, pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice, defalcată pe departamente conform desfășurătorului anexat. 

HOTĂRÂREA NR. 1.18.

Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de examinare pentru studenții din anii terminali ( III sau IV după caz). Sesiunea va avea loc în perioada 06 – 12 martie 2017. Studenții din anii terminali pot solicita examinarea pentru disciplinele nepromovate din anii universitari anteriori (I, II sau III, după caz). Facultățile vor stabili perioada de înscriere și calendarul de desfășurare a examenelor, informațiile fiind afișate la avizierele facultăților și publicate pe site-urile proprii.  Taxa de examen este egală cu  1/2 din valoarea creditelor aferente fiecărei discipline. 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK