Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.03.2017

HOTĂRÂREA NR. 3.1.

Se aprobă Raportul anual al rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2016.

Raportul anual al rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.2.

Se aprobă rapoartele privind îndeplinirea scorurilor de performanță științifică, în anul 2016, întocmite la nivelul Facultății de Istorie și Filologie, Facultății de Științe Economice, Facultății de Științe Exacte și Inginerești, Facultății de Drept și Științe Sociale și Facultății de Teologie Ortodoxă

HOTĂRÂREA NR. 3.3.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (ROF), modificat și actualizat.

Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (ROF) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.4.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.5.

Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții înscriși la studii universitare de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență. Regulamentul se aplică începând cu semestrul II, 2016-2017. 

Regulament privind acordarea burselor pentru studenții înscriși la studii universitare de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.6.

Se aprobă alocarea și distribuirea fondului de burse aferent semestrului II, anul universitar 2016-2017, după cum urmează:
    Fond de burse total – 389.000 lei/lună, din care:
    Fondul pentru bursele de ajutor social, alocat la nivelul universității este de 116.700 lei (30%).

    Având în vedere dosarele depuse în sem II pentru acordarea burselor de ajutor social și fondul necesar pentru acordarea a cestora, rezultă o diferență  74.000 lei față de fondul alocat. Se aprobă redistribuirea diferenței față de fondul alocat pentru bursele de ajutor social de 116.700 lei, respectiv suma de 74.000 lei către fondul de burse de performanță și de merit, astfel încât acesta însumează 347.000 lei/lună.  
    Se aprobă distribuirea fondului de burse pentru bursele de performanță și bursele de merit pe facultăți după cum urmează:
    Facultatea de Istorie și Filologie – 10.05%  - 34.874 lei/lună
    Facultatea de Științe Economice – 22,67% - 78.665 lei/lună
    Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – 21,16%  - 73.425 lei/lună
    Facultatea de Drept și Științe Sociale – 33,90% - 117.633 lei/lună
    Facultatea de Teologie Ortodoxă – 12,22% - 42.403 lei/lună
    Total: 347.000 lei/lună
 

Se aprobă cuantumul burselor acordate în semestrul II, 2016-2017:
Bursa de performanță - 1000 lei
Bursa de merit - 800 lei
Bursa de ajutor social - 600 lei 

HOTĂRÂREA NR. 3.7.

Se aprobă completarea și actualizarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru performanță științifică (acordate din veniturile proprii), prin stabilirea cuantumului acestora la valoarea de 1000 lei.

Regulamentul privind acordarea burselor pentru performanță științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.8.

Se aprobă Regulamentul privind sistemul de tutorat la învățământul cu frecvență, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulament privind sistemul de tutorat la învățământul cu frecvență, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.9.

Se aprobă Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulament instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.10.

Se aprobă Metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniile: Istorie, Filologie, Teologie și Contabilitate

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Istorie Descarcă
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Filologie Descarcă
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Teologie Descarcă
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.11.

Se aprobă Procedura operațională PO 07. 008 privind aprovizionarea și eliberarea alimentelor pentru consum magazie.

Procedura operațională PO 07. 008 privind aprovizionarea și eliberarea alimentelor pentru consum magazie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.12.

Se aprobă completarea Procedurii operaționale PO 19. 009 privind normarea activităților didactice la învățământul la distanță.

Procedura operațională PO 19. 009 privind normarea activităților didactice la învățământul la distanță Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.13

Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Adam Domin pentru afilierea la Școala Doctorală de Teologie din cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

HOTĂRÂREA NR. 3.14.

Se aprobă cererea d-nei Drella Ildiko pentru acordarea unui număr de 120 de zile lucrătoare, de concediu fără plată.

HOTĂRÂREA NR. 3.15.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi pentru întreruperea studiilor doctorale:
-    drd. Bobînă Bogdan, anul III  Istorie – 1 an
-    drd. Bota Florin, anul II Contabilitate – 1 an 
 

HOTĂRÂREA NR. 3.16.

Se aprobă acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. dr. RAVI AGARWAL, de la Texas A&M University – Kingville, SUA, la propunerea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 3.17.

Se aprobă referatul d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind transformarea unor posturi din cadrul structurii personalului didactic auxiliar și nedidactic:
-    poziția 155 - Bibliotecar I (SSD) se transformă în Bibliotecar debutant (S) în cadrul Bibliotecii;
-    poziția 48 - Muncitor calificat II – electrician se transformă în Muncitor calificat II – instalator, în cadrul Serviciului Social. 
 

HOTĂRÂREA NR. 3.18.

Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Călina Buțiu privind depunerea  la ARACIS a dosarului pentru evaluarea externă a programului de licență Terapie ocupațională, din domeniul Psihologie, în vederea acreditării și plata taxei aferente. 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK