Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.06.2017

HOTĂRÂREA NR. 6.1.

Se aprobă Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2017/2018

Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2017/2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.2.

Se aprobă Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2017/2018

HOTĂRÂREA NR. 6.3.

Se aprobă Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018, propus de fiecare facultate.

Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018 - Facultatea de Istorie și Filologie Descarcă
Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018 - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Descarcă
Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018 - Facultatea de Ştiinţe Economice Descarcă
Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018 - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti Descarcă
Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018 - Facultatea de Teologie Ortodoxă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.4.

Se aprobă modelele Contractelor de studii universitare de licență, an pregătitor de învățare a limbii române, masterat și doctorat pentru anul universitar 2017-2018, pentru studenții români, străini sau români de pretutindeni.

Contractele de studii universitare de licență, an pregătitor de învățare a limbii române, masterat și doctorat pentru anul universitar 2017-2018, pentru studenții români, străini sau români de pretutindeni Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.5.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2016/2017, avizat în CEAC.

Raportul asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2016/2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.6.

Se aprobă revizuirea Regulamentului privind acordarea burselor de performanță științifică.

Regulamentul privind acordarea burselor de performanță științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.7.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2017/2018

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2017/2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.8.

Se aprobă Regulamentul SERIEI DIDACTICA.

Regulamentul SERIEI DIDACTICA Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.9.

Se aprobă Regulamentul privind cazarea studenților, organizarea și funcționarea căminelor studențești.

Regulamentul privind cazarea studenților, organizarea și funcționarea căminelor studențești Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.10.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și perfecționare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și perfecționare a personalului didactic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.11.

Se aprobă înființarea Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) și numirea Consiliului Executiv al SAS, cu următoarea componență:
    Conf. univ. dr. Paștiu Carmen
    Conf. univ. dr. Dragolea Larisa
    Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila
    Oltean Rareș – student
    Leba Claudia – student
    Nistor Dorin – primar Municipiu Sebeș
    Istrate Ioan – administrator SC Alpin Invest SRL
    Sava Dorin – Director executiv al Fundației Comunitare Alba
    Pușcău Dan - General manager Sc Florida SRL
Consiliul executiv al SAS va alege un președinte, dintre cadrele didactice numite în consiliu și va elabora regulamentul de organizare și funcționare al societății.
 

HOTĂRÂREA NR. 6.12.

Se aprobă modificarea și completarea Cererilor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență, respectiv master, anexe la Regulamentele de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, respectiv master, în anul universitar 2016-2017, conform referatului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 6.13.

Se aprobă modificarea structurii personalului didactic auxiliar din cadrul Secretariatului General prin transformarea postului de Secretar debutant (SSD),  în post de Secretar gr. III (SSD).
Răspunde: Birou personal – Salarizare.
 

HOTĂRÂREA NR. 6.14.

Se aprobă modificarea Hotărârii Senatului nr. 6.11 din 08.06.2017 privind stabilirea tarifelor de cazare aplicate angajaților Universității „Ovidiu” din Constanța, în baza protocolului încheiat între cele două instituții, având ca obiect oferirea de servicii de cazare angajaților în regim de reciprocitate., după cum urmează:
25 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră dublă
20 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră triplă
15 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră cu 4 locuri
40 lei/cameră dublă/noapte, în regim single 

HOTĂRÂREA NR. 6.15.

Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 4.8 din 27.04.2017 privind componența comisiei de interviu pentru admiterea pe locuri bugetate la programul de masterat Bănci, asigurări și piețe financiare, după cum urmează:

Președinte: Prof. univ. dr. Adela Socol
Membri: Conf. univ. dr. Dan Dănulețiu
Prof. univ. dr. Vasile Burja
Membru supleant: Lect. univ. dr. Dan Topor
Secretar: Lect. univ. dr. Ionela Cioca

HOTĂRÂREA NR. 6.16.

Se aprobă cererea dlui Barb Florin Cristian, absolvent al Universității din Petroșani, pentru susținerea examenului de licență în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, specializarea Informatică. 

HOTĂRÂREA NR. 6.17.

Se aprobă tariful de 50 lei / luna / pers. pentru cazarea în căminele studențești, pe perioada verii, a 12 studenți cetățeni străini înmatriculați în anul pregătitor în anul universitar 2016 - 2017, la propunerea dlui lect. univ. dr. Petru Ionescu.

HOTĂRÂREA NR. 6.18.

Se aprobă acordarea unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentei Paul (Lupei) Daniela Mihaela, anul II Asistență socială, în cuantum de 1200 lei.

HOTĂRÂREA NR. 6.19.

Se aprobă desfășurarea examenului de disertație pentru absolvenții programului de masterat Studii muzeale și turism cultural, cu aceeași comisie aprobată pentru programul de studiu Cercetare, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric, sesiunea iulie 2017, conform anexei la  Hotărârea Senatului nr. 4.9 din 27.04.2017

HOTĂRÂREA NR. 6.20.

Se aprobă cererea doamnei Mărginean Mădălina, doctorand  în domeniul Istorie, privind întreruperea studiilor universitare de doctorat, în regim fără taxă, pe perioada cuprinsă între 01.06.2017 și sfârșitul semestrului I al anului universitar 2017-2018, din motive medicale.

HOTĂRÂREA NR. 6.21.

Se aprobă cererea drei Stanciu Laura Iulia, absolventă a Universității Transilvania din Brașov, pentru susținerea examenului de licență în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

HOTĂRÂREA NR. 6.22.

Se aprobă modificarea Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2016/2017, după cum urmează:
    Art. 42 se modifică și va avea următorul conținut:
    „În ultimul an de studii, sesiunea de restanțe şi măriri de notă (aferentă semestrului I şi semestrului al II-lea din anul final de studiu) se organizează întotdeauna înaintea începerii examenului de licență. În această sesiune se pot susține examene la disciplinele nepromovate în oricare dintre cele două sesiuni semestriale ale anului final. Refacerile de disciplină din anii de studiu anteriori anului final pot fi susținute de către studenți în sesiunea de restanțe a anului final, mai sus precizată, indiferent de semestrul de studiu în care este prevăzută disciplina. Studenții care nu reușesc să promoveze toate examenele prevăzute în  anul final de studiu, cât și examenele restante din anii de studiu precedenți și nu depun cerere de prelungire de școlarizare până la data de 22 septembrie 2017, vor fi exmatriculați. Studenții exmatriculați se pot reînmatricula după completarea cererii de prelungire de școlarizare și achitarea taxei de reînmatriculare cel târziu până la data de 1 noiembrie. Studentul care se află în această situație trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției cu care își încheie studiile în anul universitar următor/i. Prin urmare, el va fi considerat absolvent al promoției cu care își dobândește toate creditele necesare finalizării studiilor şi va susține examenul de finalizare a acestora în sesiunea programată pentru această promoție.”

HOTĂRÂREA NR. 6.23.

Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de restanțe pentru studenții  care nu au acumulat numărul necesar de credite pentru finalizarea studiilor, pe durata normală a studiilor. La această sesiune se pot înscrie studenții aflați în anii terminali în anul universitar 2016-2017 sau  studenții care nu au finalizat studiile în anii universitari anteriori. Sesiunea se organizează în perioada 04 – 14 septembrie 2017. Pentru înscriere la examene, studenții vor depune o cererea la secretariatele facultăților care vor afișa/publica perioadele de depunere a cererilor și desfășurare a examenelor. Numărul de examene la care se pot înscrie studenții nu este limitat. Taxa de susținere a unui examen este egală cu ½ din valoarea creditelor aferentei disciplinei pentru care se solicită examinarea.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK