Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.03.2018

HOTĂRÂREA NR. 3.1.

Se validează hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 22.03.2018.

HOTĂRÂREA NR. 3.2.

Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2017.

Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.3.

Se aprobă Rapoartele privind îndeplinirea scorurilor de performanță științifică în anul 2017, întocmite conform Metodologiei de evaluare a calității corpului profesoral, aprobată în februarie 2015, în cadrul:
a) Facultății de Drept și Științe Sociale;
b) Facultății de Teologie Ortodoxă;
c) Facultății de Științe Exacte și Inginerești;
d) Facultății de Științe Economice;
e) Facultății de Istorie și Filologie 

HOTĂRÂREA NR. 3.4.

Se aprobă Regulamentul pentru întocmirea bugetului și gestionarea fondurilor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul pentru întocmirea bugetului și gestionarea fondurilor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Financiar-Contabil.

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Financiar-Contabil Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.6.

Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, în anul 2017.

Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, în anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.7.

Se aprobă Raportul Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2017 cu recomandările propuse.

HOTĂRÂREA NR. 3.8.

Se aprobă completarea Planului de formare profesională pe anul 2018 cu activitățile de formare desfășurate prin Programul Erasmus+.

HOTĂRÂREA NR. 3.9.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Brezeanu, de la Universitatea „Politehnica” București, la propunerea Facultății de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 3.10.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Doamnei Academician Ana Blandiana, Academia Română, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă.

HOTĂRÂREA NR. 3.11.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Ambasador Nicolae Mareș,  la propunerea Facultății de Istorie și Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 3.12.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. univ. dr. Iakub Stelina,  de la Universitatea din Gdansk, Polonia, la propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale. 

HOTĂRÂREA NR. 3.13.

Se aprobă înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești și Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.14.

Se aprobă Procedura operațională privind desfășurarea misiunilor de asigurare, realizate de auditorii interni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Cod UAB: SEAQ_PO_CAPI_01).

Procedura operațională privind desfășurarea misiunilor de asigurare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.15.

Se aprobă modificarea standardelor minimale și obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice de asistent și lector, Domeniul Educație Fizică și Sport, prevăzute în Anexa 28 -  Comisia de psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Anexa 28 - Comisia de psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport - Domeniul Educaţie Fizică şi Sport Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.16.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie și Filologie, revizuit.

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie și Filologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.17.

Se aprobă terminarea programului de studii universitare de masterat Opera socială în instituțiile ecleziale, din domeniul de masterat Sociologie.

HOTĂRÂREA NR. 3.18.

Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Costea Liana Maria, din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, de a susține activități didactice în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în calitate de asociat.

HOTĂRÂREA NR. 3.19.

Se aprobă Raportul de activitate al Directorului CSUD pentru perioada septembrie 2016 – decembrie 2017.

HOTĂRÂREA NR. 3.20.

Se aprobă Metodologiile privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniile: Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Istorie Descarcă
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Filologie Descarcă
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Contabilitate Descarcă
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Teologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.21.

Se aprobă Procedura operațională privind generarea și analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB.

Procedura operațională privind generarea și analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.22.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
-    Morar Anamaria, domeniul Contabilitate, întreruperea studiilor doctorale pentru 4 luni
-    Coș Ovidiu Valeriu, domeniul Istorie, întreruperea studiilor doctorale pentru 4 luni
-    Mărginean Mădălina, domeniul Istorie, întreruperea studiilor doctorale pentru 1an și 7 luni
-    Pașca Ioana Maria, domeniul Filologie, întreruperea studiilor doctorale pentru 1an
-    Ardelean Anca Mădălina, anul I, domeniul Contabilitate, pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat.
-    Dumbrăvescu Nicolae, domeniul Istorie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni
-    Munteanu Ilie Alexandru, domeniul Istorie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni
-    Marian (Bințințan) Alina, domeniul Istorie, prelungirea studiilor doctorale cu 2 luni
-    Katinean Alexandru, domeniul Teologie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni
-    Teompa Alexandru, domeniul Teologie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni
-    Coș Ovidiu, reluarea studiilor doctorale, domeniul Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 3.23.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind redistribuirea locului bugetat vacantat în urma retragerii dnei Ardelean Anca Mădălina, anul I domeniul Contabilitate, către dna Laszlo Cristina, începând cu 01.04.2018.  

HOTĂRÂREA NR. 3.24.

Se aprobă referatul CSUD privind desfășurarea activităților didactice, în regim de „plata cu ora”, începând cu semestrul al II-lea, 2017/2018, de către conducătorii de doctorat asociați: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau – Școala Doctorală de Filologie și CS I dr. Soficaru Andrei Dorian – Școala Doctorală de Istorie. 

HOTĂRÂREA NR. 3.25.

Se aprobă cuantumul burselor studențești acordate pe semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, astfel: 
    Bursa de performanță: 1000 lei
    Bursa de merit: 800 lei
    Bursa de ajutor social: 600 lei         
Se aprobă distribuirea fondului de burse după cum urmează:
    Total fond de burse: 511.200 lei/lună
    Total fond de burse pentru bursele de ajutor social (30 %): 153.360 lei/lună
    Total fond de burse alocat pentru bursele de performanță și de merit: 357.840 lei/lună, distribuit astfel:
    Facultatea de Istorie și Filologie: 32.885,49
    Facultatea de Științe Economice: 76.541,98
    Facultatea de Științe Exacte și Inginerești: 74.716,99
    Facultatea de Drept și Științe Sociale: 134.082,65
    Facultatea de Teologie Ortodoxă: 39.612,89

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK