Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.12.2018

HOTĂRÂREA NR. 12.1.1.

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia aprobă proiectul Cartei universității și lansarea lui în dezbaterea comunității universitare, în perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în conformitate cu art.128, alin. 3 din Legea Educației Naționale. 
Transmiterea amendamentelor se va realiza în perioada 20 decembrie 2018 - 23 ianuarie 2019, pe adresa de e-mail a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (senat@uab.ro), conform detaliilor tehnice prevăzute în anunțul publicat pe pagina de internet a UAB. 

HOTĂRÂREA NR. 12.1.2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2019 - 2020.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2019 - 2020 Descarcă
Anexe - Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2019 - 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.3.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019 - 2020.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019 - 2020 Descarcă
Anexe - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019 - 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.4.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat – 2019

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat – 2019 Descarcă
Tematică - Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat – 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.5.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020.

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.6.

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020.

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.7.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.8.

Se aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii. (revizuire)

Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.9.

Se validează alegerile parțiale pentru funcția de Director al Departamentului de  Finanțe - Contabilitate și rezultatele acestora, respectiv, câștigarea alegerilor de către dna conf. univ. dr. Iulia Iuga.

HOTĂRÂREA NR. 12.1.10.

Se aprobă comisiile de concurs, comisiile de soluționarea contestațiilor și comisiile de analiză în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, care se vor desfășura în semestrul I al anului universitar 2018-2019, conform Anexei 1. 

HOTĂRÂREA NR. 12.1.11.

Se aprobă acordarea distincției UNIVERSITATIS GRATIAE cadrelor didactice:
Prof. univ. dr. Ioan Ileană
Prof. univ. dr. Simion Todoran
Conf. univ. dr. Emil Oltean
Conf. univ. dr. Aurel Pantea
Conf. univ. dr. Rodica Pioariu
Conf. univ. dr. Marinela Lupșa
Conf. univ. dr. Costel Belizna
Lect. univ. dr. Rodica Stânea
Lect. univ. dr. Costea Victor

HOTĂRÂREA NR. 12.1.12.

Se aprobă Consiliului Științific al Editurii Aeternitas cu următoarea componență:
Facultatea de Istorie 
conf. univ. dr. Valer Moga – Departamentul de Istorie și, Arheologie și Muzeologie
prof. univ. dr. Diana Câmpan – Departamentul de Filologie
conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu – Departamentul de Filologie
Facultatea de Științe Economice
conf. univ. dr. Dan Constantin Dănulețiu – Departamentul de Finanțe Contabilitate
prof. univ. dr. Maria Popa – Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
prof. univ. dr. Nicoleta Breaz – Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
prof. univ. dr. Adrian Tulbure - Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
prof. univ. dr. Levente Dimen - Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Facultatea de Drept și Științe Sociale
conf. univ. dr. Gina Groza Gogean – Departamentul de Educație Fizică și Sport
conf. univ. dr. Nikolaos Mavritsakis – Departamentul de Educație Fizică și Sport
conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu – Departamentul de Științe Juridice și Administrative
conf. univ. dr. Ada Hurbean  – Departamentul de Științe Juridice și Administrative
conf. univ. dr. Călina Buțiu – Departamentul de Științe Sociale
prof. univ. dr. Mihai Pascaru -  Departamentul de Științe Sociale
conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
conf. univ. dr. Letiția Simona Muntean Trif - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Facultatea de Teologie Ortodoxă
pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi – Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan - – Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

Se aprobă Colegiul editorial al Editurii Aeternitas cu următoarea componență:
Director:    conf. univ. dr. Georgeta Orian
Facultatea de Istorie 

conf. univ. dr. Daniel Dumitran - – Departamentul de Istorie și, Arheologie și Muzeologie
lect. univ. dr. Marcela Ciortea – Departamentul de Filologie
Facultatea de Științe Economice
lect. univ. dr. Dan Topor - – Departamentul de Finanțe Contabilitate
conf. univ. dr. Carmen Paștiu – Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
lect. univ. dr. Lucian Ioan Popa – Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Facultatea de Drept și Științe Sociale
lect. univ. dr. Sorin Șimon – Departamentul de Educație Fizică și Sport
conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu – Departamentul de Științe Juridice și Administrative
lect. univ. dr. Angela Bara-  Departamentul de Științe Sociale
lect. univ. dr. Iulia Herman - – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Facultatea de Teologie Ortodoxă
pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite - Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Secretar – redactor: Anca Popa-Huț

HOTĂRÂREA NR. 12.1.13.

Se aprobă Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2018.

Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.14.

Se aprobă Procedura operațională privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor Doctorale și pe conducători de doctorat,  cod: SEAQ_PO_IOSUD 07.
Se abrogă  Procedura operațională, cod: PO 22.007, privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor Doctorale și pe conducători de doctorat.

Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD 07 privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor Doctorale și pe conducători de doctorat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.15.

Se aprobă:
-    Regulamentul Școlii  Doctorale de Istorie 
-    Regulamentul Școlii  Doctorale de Filologie
-    Regulamentul Școlii  Doctorale de Contabilitate
-    Regulamentul Școlii  Doctorale de Teologie

Regulamentul Școlii  Doctorale de Istorie Descarcă
Regulamentul Școlii  Doctorale de Filologie Descarcă
Regulamentul Școlii  Doctorale de Contabilitate Descarcă
Regulamentul Școlii  Doctorale de Teologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.16.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind acordarea conducătorilor de doctorat, în  anul universitar 2018-2019, începând cu 01.01.2019, a sporului de 1 % pentru fiecare doctorand, dar nu mai mult de 10 % din salariul de bază, cu condiția îndeplinirii următorului criteriu științific: 
Raportat la standardul minimal anual de performanță se are în vedere depășirea acestuia cu 5%, de către fiecare conducător de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 12.1.17.

Se aprobă Procedura operațională, cod: SEAQ_PO_TIPO_01, privind activitatea de tipografie
Se abrogă Procedura operațională, cod PO 09.001, privind activitatea de tipografie.
 

Procedura operațională SEAQ_PO_TIPO_01 privind activitatea de tipografie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.18.

Se aprobă Procedura operațională, cod: SEAQ_PO_PAZA_01, privind desfășurarea activităților de pază la imobilele universității.

Procedura operațională SEAQ_PO_PAZA_01 privind desfășurarea activităților de pază la imobilele universității Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.19.

Se aprobă Procedura operațională, cod: SEAQ_PO_SAPA_01, privind activitatea Serviciului de Administrație patrimoniu și  de aprovizionare.
Se abrogă Procedura operațională, cod PO 24.001, privind gestionarea activității Serviciului Administrație patrimoniu și  de aprovizionare.
 

Procedura operațională SEAQ_PO_SAPA_01 privind activitatea Serviciului de Administrație patrimoniu și  de aprovizionare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.20.

Se aprobă Procedura operațională, cod: SEAQ_PO_BPS_09, privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învățământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului.
Se abrogă Procedura operațională, cod PO 05.009, privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învățământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului.

Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_09 privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învățământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.21.

Se aprobă delegarea temporară a atribuțiilor de Președinte al Comisiei Senatului de buget- finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative către dl lect. univ. dr. Dobra Iulian

HOTĂRÂREA NR. 12.1.22.

Se aprobă suplimentarea fondului de burse cu suma de 425.221 lei în conformitate cu actul adițional nr. 4 la contractul instituțional pe anul 2018. 
Se aprobă  suplimentarea fondului de burse pentru studenți cu suma de 141.740 lei/lună. Din fondul suplimentar lunar se va aloca 42.522 lei pentru bursele de ajutor social iar suma de 99.218 lei se va distribui facultăților în funcție de numărul de studenți bugetați înmatriculați la studii universitare de licență și masterat, învățământ cu frecvență, astfel:
Facultatea de Istorie și Filologie – 8.126 lei / lună
Facultatea de Științe Economice – 21.104 lei/lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – 21.074 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale – 38.715 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă – 10.199 lei/lună

HOTĂRÂREA NR. 12.1.23.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din posturile de lector, poz. 15 și asistent, poz. 5B, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, conform extraselor anexate.

HOTĂRÂREA NR. 12.1.24.

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.1.25.

Se aprobă:
-    Metodologia de aplicare a programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS).
-     Programul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești pe anul 2019, inclusiv Bugetul de venituri și cheltuieli aferent, conform art. 11, alin 14, din Regulamentul de organizare și funcționare al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS).

Metodologia de aplicare a programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS) Descarcă
Programul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești pe anul 2019 Descarcă
Bugetul de venituri și cheltuieli Descarcă
Raport de activitate al Societaţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS UAB - anul 2018 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK