Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.09.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CAPI_02 privind elaborarea planurilor multianuale/anuale de audit public intern (revizie), cu recomandările formulate de Comisia pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative.

Procedura operațională SEAQ_PO_CAPI_02 privind elaborarea planurilor multianuale/anuale de audit public intern Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CAPI_03 privind elaborarea raportului anual al activității de audit public intern (revizie), cu recomandările formulate de Comisia pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative.

Procedura operațională SEAQ_PO_CAPI_03 privind elaborarea raportului anual al activității de audit public intern Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă procedurile operaționale privind Sistemul de Sănătate și Securitate a Muncii din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, elaborate în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice, respectiv:
- Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_01 privind stabilirea activităților;
- Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_02 privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor;
- Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_03 privind instruirea introductiv generală;
- Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_04 privind comunicarea, înregistrarea și cercetarea evenimentelor;
- Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_05 privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție
Se abrogă procedurile operaționale privind Sistemul de Sănătate și Securitate a Muncii din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, elaborate conform ISO 9001:2008, respectiv: PO 06.001, PO 06.002, PO 06.003, PO 06.004, PO 06.005, PO 06.006, PO 06.007, PO 06.008 și PO 06.009.

Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_01 privind stabilirea activităților Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_02 privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_03 privind instruirea introductiv generală Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_04 privind comunicarea, înregistrarea și cercetarea evenimentelor Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_05 privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Manualul de identitate vizuală al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu aplicare începând cu data de 01.10.2019.
Se aprobă înregistrarea siglei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la OSIM.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care desfășoară, în anul universitar 2019/2020,  activități didactice în regim plata cu ora, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții ale departamentelor.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă tarifele orare de salarizare a activităților didactice normate în posturile didactice vacante, temporar vacante sau rezervate în anul universitar 2019-2020, retribuite în regim plata cu ora, respectiv:
Profesor universitar – 47,535 lei/oră
Conferențiar universitar – 31,474 lei/oră
Lector universitar – 29,302 lei/oră
Asistent universitar – 26,566 lei/oră
Salarizarea în regim plata cu ora se va face pe o perioadă de 7 luni din anul universitar 2019-2020. 
Pentru specializările cu predare în limba engleză se aplică tarifele propuse dar plata efectivă a orelor prestate trebuie să se încadreze în suma rezultată din taxele încasate. Face excepție programul de studii universitare de master Administrarea afacerilor în limba engleză pentru care salarizarea orelor de curs și seminar se va face cu tarifele și în condițiile aprobate pentru programele de studiu în limba română.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate din Consiliile facultăților și Senat cu reprezentanții studenților, cu următorul calendar:
Data limita de depunere a candidaturilor: 14.10.2019
Data desfășurării alegerilor: 21.10.2019
Se aprobă numirea Comisiei electorale pentru alegerea studenților în Senat şi în Consiliile facultăților, cu următoarea componență:

Președinte: Pintilei Iulian - reprezentant LSUA
Membri: Vasiu Marian - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Băla Valentina - Facultatea de Istorie şi Filologie
Stan Elena - Facultatea de Știinţe Economice 
Santoma Leon - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Han Ioana Adriana - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
Horvat Teofil - Reprezentant ASCOR

HOTĂRÂREA NR. 8.

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ia act de demisia dlui prof. univ. dr. Gheorghe Remete din calitatea de Director al Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se validează hotărârea CSUD privind numirea în funcția de Director al Școlii Doctorale de Teologie a dlui Pr. prof. univ. dr. Vanca Dumitru.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă cererile de retragere de la studiile universitare de doctorat a drd. Costelaș Dumitru-Raul și a drd. Brădățan Roxana, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă cererile de transfer a următorilor doctoranzi:
- drd. Cenar Cristian, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, de la prof. univ. dr. Socol Adela la prof. univ. dr. Vasile Burja;
- drd. Lupsan Mihaela Diana, din cadrul Școlii Doctorale de Filologie, de la prof. univ. dr. Popa Mircea la prof. univ. dr. Maria Ana Tupan.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă componența comisiilor de îndrumare a studenților doctoranzi, propuse de către conducătorii de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă lista nominală cu conducătorii de doctorat din IOSUD-UAB care desfășoară, în anul universitar 2019-2020, activități în regim plata cu ora cuprinse în statele de funcții ale Școlilor Doctorale.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă din Baia Mare.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan Emil pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jan Nicolae pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă cererea dlui. lect. univ. dr. Alexandru Avram pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2019-2020, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, filiala Bistrița.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2023 aferente veniturilor proprii, conform adresei M.E.N. nr. 3305/18.09.2019. 

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă alocarea resurselor umane (pe baza statelor de funcții), materiale (conform dotărilor existente) și financiare (existente conform bugetului) pentru desfășurarea activității programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat din lista anexată,  pentru anul universitar 2019-2020, cu respectarea prevederilor legale și interne în domeniu, cât și a standardelor de specialitate ARACIS.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă modificarea planurilor de învățământ propuse de Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, conform notei de fundamentare:
-    Anul II, planul de învățământ 2018-2022, specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională;
-    Anul IV, planul de învățământ 2016-2020, specializarea Măsurători terestre și cadastru;
-    Anul I, planul de învățământ 2019-2021, program de masterat Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă calendarul alegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru ales al conducătorilor de doctorat din IOSUD-UAB în CSUD:

1 - 3.10.2019 - depunerea candidaturilor;
8.10.2019 - organizarea alegerilor;
9.10.2019 - validarea rezultatelor alegerilor în CSUD.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK