Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 15.09.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar (revizie). Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar.

Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică.

Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice, SEAQ_PO_DPPD_04.

Procedura operațională SEAQ_PO_DPPD_04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Manualul de calitate al Centrului pentru Transfer Tehnologic.

Manualul de calitate al Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Codul de conduită al personalului din cadrul Centrului pentru Transfer Tehnologic.

Codul de conduită al personalului din cadrul Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă modificarea planurilor de învățământ ale specializărilor Măsurători terestre și cadastru și Ingineria mediului, conform notelor justificative.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă numărul formațiilor de studii, pe cicluri de învățământ, pe specializări și ani de studii, care funcționează în anul universitar 2020-2021.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Statele de funcții ale departamentelor didactice și ale școlilor doctorale, pentru anul universitar 2020-2021.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă listele nominale cuprinzând  cadrele didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2020-2021, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă tariful orar de 45 lei/oră pentru  plata activităților didactice desfășurate în anul universitar 2020-2021, în cadrul specializărilor organizate la forma de învățământ la distanță.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă schimbarea denumirii Biroului Erasmus+ și Acorduri Internaționale (BEAI) în Birou Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS), în cadrul Centrului de Relații Internaționale. 
Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Biroului Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS). Se aprobă abrogarea Regulamentului Biroului Erasmus+ și Acorduri Internaționale. 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Biroului Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă desfășurarea, în data de 18.09.2020, a examenului de finalizare a programului de pregătire psihopedagogică, promoția 2020, nivelul I și II, precum și a cursului postuniversitar nivel I și II.  Se aprobă numirea comisiei de examinare cu următoarea componență:
-    lect. univ. dr. Ramona Petrovan
-    lect. univ. dr. Camelia Roșu
-    conf. univ. dr. Opriș Dorin (membru supleant).

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă actualizarea Organigramei Facultății de Științe Economice.

Organigrama Facultății de Științe Economice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă taxele de studii pentru anul universitar 2020-2021, aplicate pentru toți anii de studii, pentru studenții cetățeni români, cetățeni din țările UE/SEE/CE, români de pretutindeni și cetățeni străini din state terțe UE/SEE/CE, școlarizați la studii universitare de licență, masterat, doctorat sau în anul pregătitor de învățare a limbii române.

Taxele de studii pentru anul universitar 2020-2021 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK