Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 20.05.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Istorie și Filologie (revizie) și Organigrama Facultății de Istorie și Filologie.

Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Istorie și Filologie Descarcă
Organigrama Facultății de Istorie și Filologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologia privind desfășurarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD -Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Metodologia privind desfășurarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD -Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (revizie). 
Cu data prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, aprobat în ședința Senatului din data de  30.04.2015.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_06 privind susținerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_06 privind susținerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_04 privind susținerea publică a tezei de doctorat.

Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_04 privind susținerea publică a tezei de doctorat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_02 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor şi a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare
Cu data prezentei hotărâri se abrogă Procedura operațională PO 22.002 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de cercetare anuale ale doctoranzilor.

Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_02 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor şi a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Metodologia privind activitatea de susținere a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2018-2020, desfășurată on-line, prin intermediul aplicației Microsoft TEAMS.  
Se aprobă Modelul - Raport scris încheiat la susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I.

Metodologia privind activitatea de susținere a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2018-2020, desfășurată on-line, prin intermediul aplicației Microsoft TEAMS Descarcă
Modelul - Raport scris încheiat la susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogică, Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2019-2020, din sesiunea iunie 2020.

Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogică, Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2019-2020, din sesiunea iunie 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_03 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă comisia pentru examenul de disertație susținut de absolvenții specializării Administrarea afacerilor în limba engleză, promoția 2020, din cadrul Facultății de Științe Economice, cu următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela
Membri:  conf. univ. dr. Dragolea Larisa Loredana
lect. univ. dr. Dârja Mălina
Membru supleant: lect. univ. dr. Maican Silvia Ștefania
Secretar: lect. univ. dr. Lazea Ruxandra

HOTĂRÂREA NR. 12.

Senatul, luând act de demisia dlui conf. univ. dr. Moga Valer din funcția de Director al Școlii Doctorale de Istorie, validează hotărârea CSUD de numire a dlui CS I dr. Rotar Marius în funcția de Director al Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă transformarea postului vacant de traducător, gr. I (S) în post de referent de specialitate, gr. I (S) – specialist în relații publice, în cadrul Centrului de Relații Internaționale – Birou Erasmus+ și Acorduri internaționale.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă modificarea structurii Centrului de Cercetare Științifică și a Centrului de Transfer Tehnologic, după cum urmează:
1.    Transformarea postului de Director Centru de Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic, poz. 239,  în Director Centru de Cercetare Științifică;
2.    Transferul postului de vacant de Operator date, poz. 221, din cadrul proiectelor de cercetare, la Centrul de Transfer Tehnologic și transformarea lui în post de Director Centru de Transfer Tehnologic;
3.    Transferul postului vacant de Referent de specialitate, gr. I S, poz. 241, de la Centrul de Transfer Tehnologic la Centrul de Cercetare Științifică.
4.    Ca urmare a modificărilor aprobate cele două centre administrativ – funcționale vor avea următoarea structură:
Centrul de Cercetare Științifică, 2 posturi
-    Director (consilier), gr. I S
-    Referent de specialitate, gr. I S (vacant)
Centrul de Transfer Tehnologic, 2 posturi
-    Director (consilier), gr. I S
-    Secretar instituție de învățământ, gr. III S (vacant)

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK