Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.06.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2021/2022.

Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2021/2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021 (revizie).

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională PO-F-03 privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat (revizie).

Procedura operațională PO-F-03 privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online.

Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2020-2022, sesiunea august 2021.

Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2020-2022, sesiunea august 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Procedura de sistem PS – 02 privind identificarea obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura de sistem PS – 02 privind identificarea obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Procedura de sistem PS – 03 privind coordonarea activităților și planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura de sistem PS – 03 privind coordonarea activităților și planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Procedura de sistem PS – 04 privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul structurilor academice și operaționale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura de sistem PS – 04 privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul structurilor academice și operaționale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Procedura operațională PO – STCM – 01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupție (revizie).

Procedura operațională PO – STCM – 01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupție Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Procedura operațională privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de la forma de învățământ la distanță (ID) cu activitățile din planul de învățământ de la forma de învățământ cu frecvență (IF), Cod: PO – CIDFRFC – 08.

Procedura operațională privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de la forma de învățământ la distanță (ID) cu activitățile din planul de învățământ de la forma de învățământ cu frecvență (IF) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale existente la nivelul compartimentelor universității, elaborate conform ISO 9001:2008, conform documentului anexat, nr. 10780/22.06.2021.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Calendarul activităților educaționale, în anul universitar 2021/2022, pe facultăți și programe de studii. (Structura anului universitar 2021-2022).

Calendarul activităților educaționale, în anul universitar 2021/2022, pe facultăți și programe de studii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru: studii universitare de licență (forma de învățământ cu frecvență și forma de învățământ la distanță), programul de învățare a limbii române - an pregătitor, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postdoctorale de cercetare avansată și pentru programele de pregătire psihopedagogică, încheiate cu studenții români, studenții străini și studenții români de pretutindeni.

Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17.

Prin excepție de la Hotărârea Senatului nr. 6/26.05.2021, se aprobă susținerea examenelor de licență cu absolvenții Fundației „Gaudeamus” - Universitatea „Tomis” din Constanța, în regim față în față, cu deplasarea comisiilor la sediul universității din Constanța.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă numirea comisiilor pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență de către absolvenții Fundației „Gaudeamus” - Universitatea „Tomis” din Constanța, cu următoarea componență:

Specializarea Finanțe și bănci

Președinte:  prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz
Membri: conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora
conf. univ. dr. Dan Ioan Topor
Secretar: lect. univ. dr. Silvia Ștefania Maican

Specializarea Administrarea afacerilor

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz
Membri: conf. univ. dr. Carmen Paștiu
conf. univ. dr. Dan Ioan Topor
Secretar: lect. univ. dr. Silvia Ștefania Maican

Specializarea     Economia comerțului, turismului și serviciilor și managementul calității

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz
Membri: conf. univ. dr. Claudia Moisă
conf. univ. dr. Carmen Paștiu
Secretar: lect. univ. dr. Silvia Ștefania Maican

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Ion Croitoru, de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, pentru afilierea la Școala Doctorală de Teologie din cadrul IOSUD-Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererile pentru desfășurarea în cadrul IOSUD - UAB a activităților în calitatea de conducători de doctorat, cu statut de cadre didactice asociate ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022:
Conducători de doctorat pensionați
Școala Doctorală de Filologie
Prof. univ. dr. Mircea Popa
Prof. univ. dr. Ana Maria Tupan 
Școala Doctorală de Istorie
Conf. univ. dr. Valer Moga
Școala Doctorală de Teologie
Prof. univ. dr. Gheorghe Remete    
Conducători de doctorat, cadre didactice asociate cu norma de bază în alte instituții
Școala Doctorală de Contabilitate
Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
Prof. univ. dr. Sorinel Căpușneanu
Școala Doctorală de Filologie
Prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau
Școala Doctorală de Istorie
CS I dr. Andrei Dorian Soficaru
Școala Doctorală de Teologie
Prof. univ. dr. Daniel Munteanu
Prof. univ. dr. Ion Croitoru
Prof. univ. dr. Ionel Irineu Pop
Prof. univ. dr. Marian Vîlciu
Prof. univ. dr. Florea Ștefan

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă cererea nr. 11234/28.06.2021 privind întreruperea studiilor universitare de doctorat, în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă cererile studenților doctoranzi privind prelungirea studiilor universitare de doctorat, respectiv: cererea nr. 111241/28.06.2021 în cadrul Școlii Doctorale de Teologie, 6 luni și cererea nr. 10770/22.06.2021 în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, 6 luni, fără taxă.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă transformarea postului de secretar I (S) (personal didactic auxiliar), în post de muncitor calificat – bucătar I (personal nedidactic), în cadrul Serviciului Social.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK