Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.05.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2022 - 2023 și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de masterat în anul universitar 2022 – 2023, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 433 din 4 aprilie 2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, publicat în  MO nr. 328bis din 4 aprilie 2022.
Se aprobă următoarele anexe la regulamentele menționate anterior:
-    Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2022-2023 – sesiunea iulie 2022;
-    Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2022-2023 – sesiunea iulie 2022.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2022 - 2023 Descarcă
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de masterat în anul universitar 2022 – 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 – 2023 (revizie).
Se aprobă Anexa 2 la Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 – 2023 privind aprobarea numărul de locuri pentru admiterea la studiile de an pregătitor, la studiile universitare de licență și masterat, în anul universitar 2022-2023, a candidaților români de pretutindeni, conform anexei la prezenta hotărâre.

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 – 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate (revizie).

Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (revizie).

Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate (revizie).

Metodologia privind recunoașterea în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat IOSUD-UAB - iulie 2022 (revizie). 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat IOSUD-UAB - iulie 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2022 (revizie).

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Procedura operațională PO – SG – 02 privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională PO – SG – 02 privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Regulamentul intern de acordare în anul 2022, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță acordate pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul intern de acordare în anul 2022, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță acordate pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Procedura operațională PO – BPS – 04 privind stabilirea drepturilor salariale, revizie a procedurii operaționale SEAQ_PO_BPS_04.

Procedura operațională PO – BPS – 04 privind stabilirea drepturilor salariale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Procedura operațională PO – IOSUD – 03 privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor Doctorale și pe conducători de doctorat, revizie a procedurii operaționale SEAQ_PO_IOSUD_07.

Procedura operațională PO – IOSUD – 03 privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor Doctorale și pe conducători de doctorat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Procedura operațională PO – IOSUD – 04 privind generarea şi analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB, revizie a procedurii operaționale SEAQ_PO_IOSUD UAB_08.

Procedura operațională PO – IOSUD – 04 privind generarea şi analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Procedura operațională PO – IOSUD – 05 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET, revizie a procedurii operaționale SEAQ_PO_IOSUD UAB_05.

Procedura operațională PO – IOSUD – 05 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se abrogă următoarele  metodologii, ca urmare a ridicării stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coranavirusului SARS-CoV-2, la propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
- Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice  pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online, pentru seria 2019-2021 - aprobată în Senatul din 03.11.2020;
- Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice  pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online, pentru seria 2020-2022 - aprobată în Senatul din 29.09.2021;
- Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico - științifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2019-2021, August 2020 - aprobată în Senatul din 22.07.2020;
- Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico - științifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2020-2022, August 2021- aprobată în Senatul din 30.06.2021;
- Metodologie privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, sesiunea August 2020 - aprobată în Senatul din 30.06.2020;
- Metodologia privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, sesiunea August 2021 - aprobată în Senatul din 26.05.2021;
- Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I si Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2019-2020, respectiv Iunie 2020 - aprobată în Senatul din 20.05.2020;
- Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021 - aprobată în Senatul din 26.05.2021.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă taxele de studiu aferente anului universitar 2022/2023 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim taxă – lei, Nivelul I, Nivelul II și curs postuniversitar – Nivel I, Nivel II, pentru cetățenii români, cetățenii de etnie română din Rep. Moldova, Balcani și Diasporă, precum și cetățenii din state ale UE/SEE, conform anexei la prezenta hotărâre.

Taxele de studiu aferente anului universitar 2022/2023 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică, în regim taxă – lei Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă taxele de studiu aferente anului universitar 2022/2023 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim taxă – euro, Nivelul I, Nivelul II și curs postuniversitar – Nivel I, Nivel II, pentru cetățenii străini din state terțe UE/SEE, aflați la studii pe cont propriu valutar, conform anexei la prezenta hotărâre.

Taxele de studiu aferente anului universitar 2022/2023 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică, în regim taxă – euro Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă componența comisiilor pentru susținerea examenului final de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică, promoția 2022, Nivelul I, Nivelul II și Postuniversitar Nivelul I și Nivelul II, precum și datele de desfășurare a acestora, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 18. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă desfășurarea comasată a Programului de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar, pe parcursul anului universitar 2022-2023, precum și calendarul de desfășurare, taxa de înscriere și taxele de școlarizare, la propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
-    Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Nivel I pe parcursul anului universitar 2022-2023 (2 semestre);
-    Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Nivel II pe parcursul anului universitar 2022-2023 (2 semestre);
Perioada de înscriere: 19.09.2022-30.09.2022.
Taxa de înscriere: 100 lei. 
Taxa de studiu aferenta programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru anul universitar 2022-2023 este de 1500 lei (monospecializare) și 1750 lei (dublă specializare) pentru nivelul I, respectiv 1500 lei pentru nivel II.

Taxa de înscriere și taxele de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 - Programul de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă componența comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minime necesare participării la concurs a candidaților, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 20. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă componența comisiilor de admitere în anul universitar 2022-2023, la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv: Comisia centrală de admitere, Comisia de admitere a studenților străini, Comisia tehnică de admitere, precum și componența comisiilor de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat și postdoctorat la nivelul facultăților și școlilor doctorale, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 21. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se validează rezultatele examenelor de promovare în grade profesionale a personalului didactic auxiliar/personalul nedidactic și se aprobă transformarea posturilor pe care sunt încadrați angajații admiși, în posturi cu grade/trepte profesionale imediat superioare.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea periodică externă, efectuată de către ARACIS, a programului de studii universitare de licență Educație Fizică și Sportivă, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în vederea reacreditării.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților în următoarele structuri de conducere:

- Senatul Universității – 1 loc (reprezentant studenți doctoranzi);
- Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat – 1 loc (reprezentant studenți doctoranzi).

Se aprobă Comisia de alegeri cu următoarea componență:
Facultatea de Drept și Științe Sociale - Zota Erika 
Facultatea de Științe Economice – Herchi Paula 
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești - Bolojan Mihai 
Facultatea de Istorie și Filologie - Sicoe Ada 
Facultatea de Teologie Ortodoxă - Anca Cristian 

Reprezentant LSUA - Bogdan Mălina 
Reprezentant ASCOR - Bândean Adrian 

Se aprobă calendarul alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților
6 – 7 iunie 2022 - depunerea candidaturilor (între orele 8:00 - 14:00);
8 iunie 2022 - desfășurarea alegerilor (între orele 10:00 - 14:00), afișarea rezultatelor preliminarii, depunerea și soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale;
29 iunie 2022 - validarea rezultatelor alegerilor în Senat.

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă modificarea componenței comisiei de îndrumare a drd. Marchedon Rebeca-Rahela din cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor de către absolvenții specializării Muzică religioasă, ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a universității, în toate sesiunile aferente anului universitar 2021-2022.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK