Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 19.10.2022 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online, pentru anul universitar 2022-2023.

Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Procedura operațională PO – CCȘ – 03 privind înființarea centrelor de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum și  abrogarea Procedurii operaționale PO 16. 002.

Procedura operațională PO – CCȘ – 03 privind înființarea centrelor de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă lista posturilor vacante propuse pentru examenul de promovare în cariera didactică, în semestrul I al anului universitar 2022/2023, după cum urmează:

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Departamentul Finanțe Contabilitate

Profesor universitar, poziția 13. Domeniul Finanțe-Contabilitate. Discipline: Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Gestiune fiscală; Fiscalitatea și managementul proiectelor cu finanțare europeană; Managementul financiar al proiectelor europene; Fiscalitate directă; Proceduri de audit financiar.
Profesor universitar, poziția 14. Domeniul Contabilitate. Discipline: Audit și control intern; Audit intern; Standarde internaționale de contabilitate pentru entități private; Guvernanță corporativă în UE; Guvernanță corporativă, cultură organizațională și etică; Standarde internaționale de audit; Audit intern; Audit și control intern în administrație publică.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă pentru alegerea Directorului de Departament, a membrilor Consiliilor Departamentelor și a membrilor Consiliului Facultății

Se aprobă calendarul alegerilor academice parțiale, astfel:

DIRECTORUL DE DEPARTAMENT ȘI MEMBRII CONSILIILOR DEPARTAMENTELOR
- 24 octombrie 2022 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Director de departament și pentru membru în Consiliul departamentului;
- 01 noiembrie 2022 - alegeri la nivelul departamentelor didactice și de cercetare, respectiv a consiliului departamentului și a directorului departamentului;
- 03 noiembrie 2022 - validarea alegerilor de la nivelul departamentelor (directorul de departament și membrii consiliilor departamentelor) în consiliile facultăților aflate în funcție.

MEMBRII CONSILIILOR FACULTĂȚILOR
- 24 octombrie 2022 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul facultății;
- 01 noiembrie 2022 - alegeri pentru membri ai consiliilor facultăților.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă ARACIS a programului de studii universitare de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, domeniul Teologie, în vederea reacreditării. Componența comisiei de lucru este următoarea:

Presedinte: Pr.prof.univ.dr. Mihai Himcinschi
Membri: Pr.conf.univ.dr. Lucian Colda (Persoana de contact)
Pr. Conf.univ.dr. Albu Alin 
Pr. Lect.univ.dr. Brudiu Răzvan
Pr. Lect.univ.dr. Botoi Oliviu
Pr. Tiberiu Ioan Apolzan

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă ARACIS a programului de studii universitare de licență Artă Sacră, domeniul Arte Vizuale, în vederea acreditării. Componența comisiei de lucru este următoarea:

Presedinte: Pr.prof.univ.dr. Mihai Himcinschi
Membri:  Pr.lect.univ.dr. Șusman Dragoș Ioan (Persoana de contact)
Lect.univ.dr. Băluț Cătălin
Lect.univ.dr. Roșca Neacșu Simona Teodora
Pr. Tiberiu Ioan Apolzan

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă     demararea procedurilor în vederea obținerii autorizării de funcționare provizorie a programului de studii universitare de licență Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie), domeniul Cinematografie și Media. 
Componența comisiei de lucru este următoarea:

Presedinte: Pr.prof.univ.dr. Mihai Himcinschi
Membri: Pr.prof.univ.dr. Dumitru Vanca (Persoana de contact)
Lect.univ.dr. Șușman Dragoș Ioan 
Pr. Tiberiu Ioan Apolzan

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă solicitarea dnei conf.univ.dr. Paștiu Carmen Adina privind afilierea la IOSUD – Universitatea de Vest Timișoara, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Marketing.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă solicitarea dnei conf.univ.dr. Tulbure Ildiko privind susținerea de activități didactice în regim plata cu ora, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, la Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Inginerie și Limbi Străine.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Găban Vasile Lucian privind susținerea de activități didactice în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2022-2023, la Academia Forțelor Terestre din Sibiu – Facultatea de Științe Economice și Administrative.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă transformarea postului de Secretar III (S) în post de Secretar II (S) din cadrul Secretariatului General.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK