Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 23.11.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează rezultatele alegerilor academice parțiale, organizate în data de 9 noiembrie 2022, pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților în Senatul universitar și în Consiliile facultăților.
Pentru ocuparea a 2 locuri în Senat 
1.    Cîndea Alexandra Andreea – reprezentant Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
2.    Bârlog Raul Claudiu – reprezentant Facultatea de Științe Economice
Pentru ocuparea a 2 locuri în Consiliul Facultății de Informatică și Inginerie:
1.    Cutean Ioan
2.    Mogoș Andrei Alexandru
Pentru ocuparea unui loc în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale:
1.    Pătruța Andrei
Pentru ocuparea a 3 locuri în Consiliul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației:
1.    Sora Nicoleta
2.    Sicoe Alexandra
3.    Cîndea Alexandra
Pentru ocuparea a 2 locuri în Consiliul Facultății de Științe Economice:
1.   Borlea Cristian
2.   Butuc Otilia
Pentru ocuparea a 2 locuri în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă:
1.   Negru Paul
2.   Ursu Filofteia

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Senatului cu reprezentanții studenților, astfel:
Comisia pentru buget-finanțe şi de monitorizare a activităților tehnice şi administrative se completează cu studenții Cîndea Alexandra Andreea (reprezentant Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației) și Bârlog Raul Claudiu (reprezentant Facultatea de Științe Economice).
 Comisia pentru relații cu studenții, absolvenții şi mediul social se completează cu studenții Cîndea Alexandra Andreea (reprezentant Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației) și Bârlog Raul Claudiu (reprezentant Facultatea de Științe Economice).

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se  validează rezultatelor alegerilor academice parțiale, organizate în data de 1 noiembrie 2022 în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.
Pentru ocuparea funcţiei de Director al Departamentului de Teologie Ortodoxă 
Pr. conf.univ.dr. LUCIAN DUMITRU COLDA
Pentru ocuparea funcţiei de Director al Departamentului de Artă Religioasă 
Pr. lect.univ.dr. ȘUȘMAN DRAGOȘ IOAN
Pentru ocuparea a 5 locuri - Membri în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă  
1. Pr. prof.univ.dr. Himcinschi Mihai
2. Pr. conf.univ.dr. Panaite Ovidiu
3. Pr. conf.univ.dr. Colda Lucian Dumitru
4. Pr. prof.univ.dr. Domin Adam
5. Pr. lect.univ.dr. Șușman Dragoș Ioan
Pentru ocuparea a 5 locuri - Membri în Consiliul Departamentului de Teologie Ortodoxă  
1.    Pr. lect.univ.dr. Botoi Oliviu Petru
2.    Pr. lect.univ.dr. Brudiu Răzvan
3.    Pr. conf.univ.dr. Moldovan Alexandru
4.    Pr. conf.univ.dr. Onișor Remus
5.    Conf.univ.dr. Telea Marius Liviu
Pentru ocuparea a 3 locuri - Membri în Consiliul Departamentului de Artă Religioasă
1.    Lect.univ.dr. Băluț Constantin Cezar Cătălin
2.    Lect.univ.dr. Roșca Neacșu Simona Teodora
3.    Conf.univ.dr. Simionescu Dorin Mircea

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se validează rezultatul concursului, organizat în data de 14 noiembrie 2022, pentru ocuparea funcției vacante de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională respectiv, ocuparea funcției de către dna conf. univ. dr. Varvara Simona Camelia.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Codul de etică și deontologie universitară (revizie).

Codul de etică și deontologie universitară Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat – sesiunea iulie 2023.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat – sesiunea iulie 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2023.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creștină (revizie).

Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creștină Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică (revizie).

Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic privind abrogarea Metodologiei de selecție a îndrumătorilor de practică pedagogică.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice (revizie).

Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Procedura operațională PO – CIM – 01 privind proiectarea, elaborarea şi actualizarea materialelor necesare desfășurării activităților de reprezentare și promovare a imaginii și a intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura operațională PO – CIM – 01 privind proiectarea, elaborarea şi actualizarea materialelor necesare desfășurării activităților de reprezentare și promovare a imaginii și a intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Procedura operațională PO – CMCSI – 02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională PO – CMCSI – 02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Procedura operațională PO – CMCSI – 03 privind organizarea şi desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională PO – CMCSI – 03 privind organizarea şi desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă perioadele de efectuare de către cadrele didactice de predare a concediului de odihnă aferent anului universitar 2022-2023, astfel:
-    8 zile, în perioada 27 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023 (vacanța de iarnă);
-    7 zile, în luna iulie 2023 (vacanța de vară), conform programărilor individuale;
-    22 zile, în luna august (vacanța de vară);
-    5 zile, în luna septembrie 2023 (vacanța de vară), conform programărilor individuale.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă transformarea a două posturi de operator date vacante în cadrul structurii de personal (Proiecte de cercetare – poz. 217 și 218) în posturi vacante de îngrijitor și transferul acestora la Serviciul Social, în vederea scoaterii la concurs.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă cererea nr. 26306/31.10.2022 privind prelungirea studiilor universitare de doctorat în domeniul Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea nr. 25736/24.10.2022 privind reluarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Teologie și cererea nr. 26738/04.11.2022 privind reluarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă modificarea componenței comisiei de îndrumare a drd. Litan Emanuela, domeniul Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Șimon Sorin privind desfășurarea activităților practice față în față (fizic) și după data de 28.11.2022 pentru studenții programelor de studii Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK