Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
Admitere 2016 (SESIUNEA DE TOAMNĂ) / Cazări în cămine


Admiterea 2016 (SESIUNEA DE TOAMNĂ) 

se organizează în perioada 

5 - 23 SEPTEMBRIE 2016,

conform următorului calendar: 


5 - 15 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 11 septembrie);

16 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorii/ competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);
17 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
19 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;
19-23 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.

 

             Număr de locuri pentru Admiterea 2016 (SESIUNEA DE TOAMNĂ) - LICENŢĂ

 

             Număr de locuri pentru Admiterea 2016 (SESIUNEA DE TOAMNĂ) - MASTER

 

             Aplicaţie on-line de înregistrare cereri pentru cazarea în căminele studenţeşti

 

 

Anunţuri
Evenimente

             

 

Aplicaţii