Autentificare
   Se pot autentifica:
   - Candidatii care vin din admitere si care si-au creat un cont;
   - Studentii inmatriculati in anii 2,3,4;
   - Masteranzii in anul 2.

Cont:  
Cont: CNP
Parola:  
Parola: data nasterii (DD-MM-YYYY)
 
Exemplu
Cont: 2750216232323
Parola: 16-02-1975   Creare cont:
   - Studentii care s-au inmatriculat in anul 1 la studii de licenta pentru a putea opta pentru cazare.

Creare cont pentru studentii inmatriculati anul 1


   - Masteranzii care s-au inmatriculat in anul 1.

Creare cont pentru masteranzi inmatriculati anul 1


 Ajutor si asistenta
Notiuni generale:
Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala completata on-line la adresa www.uab.ro - ,, Cazari camine'', in perioada
25 iulie 2018 - 25 septembrie 2018.
In data de 26 septembrie se vor verifica mediile studentilor in secretariate.
In data de 27 septembrie 2018 dupa ora 16,00, se vor afisa listele cu studentii care primesc aprobare pentru a fi cazati.

Cazarea se va efectua in perioada 28.09.2018 - 30.09.2018, intre orele 8 - 18.

- Locurile neocupate pana la data de 1 oct.a.c. se vor redistribui.
- Copiii (fii de cadre didactice si personal din invatamant) au prioritate la cazare (justificarea se face pe baza de adeverinta) care se vor depune la Serviciul Social, in perioada 3 -17 SEPT 2018.
- Cazurile sociale (orfanii de ambii parinti, plasament familial, situatii materiale precare) au prioritate la cazare, dosarele se vor depune la Serviciul Social, in perioada 3-17 SEPT. 2018.
- Studentii, bursieri ai statului roman, si studentii de etnie roma de la locurile subventionate de la bugetul de stat, au prioritate la cazare.
Vizualizare regulamentul de cazare in camine studentesti

SERV.SOCIAL,