Autentificare
Lista studentilor repartizati Facultatea de Istorie si Filologie

Lista studentilor repartizati Facultatea de Stiinte Economice

Lista studentilor repartizati Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti

Lista studentilor repartizati Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

 

Lista studentilor repartizati Facultatea de Teologie Ortodoxa


TABEL NOMINAL CU STUDENTII ADMISI LA CAZARE (COPII AI PERSONALULUI DIDACTIC SI CAZURI SOCIALE) - 2018/2019TABEL NOMINAL CU STUDENTII INTERNATIONALI ADMISI LA CAZARE - 2018/2019TABEL NOMINAL CU STUDENTII REPUBLICA MOLDOVA ADMISI LA CAZARE - 2018/2019


A N U N T

Cazarea in caminele studentesti se face pe baza listelor stabilite.
Studentii care au primit aprobare pentru a fi cazati, se vor prezenta la camin, cu urmatoarele acte:
1. Cartea (buletinul) de identitate în original si o copie nelegalizata;
2. Suma de 200 lei ce reprezinta contravaloarea cazarii pe luna octombrie 2018;
3. Suma de 200 lei ce reprezinta garantie pentru studentii straini;
4. Adeverinta medicala eliberata de la dispensarul medical studentesc al universitatii.

PROGRAM ELIBERARE ADEVERINTE:
28.09.2018 : intre orele 08.00 - 18.00
29.09.2018 : intre orele 08.00 - 15.00
30.09.2018 : intre orele 08.00 - 15.00

PERIOADA DE CAZARE:
28.09. - 30.09.2018 pentru toate caminele studentesti;
Studentii care nu se prezinta la cazare in aceasta perioada pierd dreptul la cazare.
Redistribuirea locurilor de cazare ramase neocupate se va face in data de 03.10.2018.
PROGRAM CAZARE:
Zilnic 8 - 18

SERVICIUL SOCIAL,
 Ajutor si asistenta
Notiuni generale:
Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala completata on-line la adresa www.uab.ro - ,, Cazari camine'', in perioada
25 iulie 2018 - 25 septembrie 2018.
In data de 26 septembrie se vor verifica mediile studentilor in secretariate.
In data de 27 septembrie 2018 dupa ora 16,00, se vor afisa listele cu studentii care primesc aprobare pentru a fi cazati.

Cazarea se va efectua in perioada 28.09.2018 - 30.09.2018, intre orele 8 - 18.

- Locurile neocupate pana la data de 1 oct.a.c. se vor redistribui.
- Copiii (fii de cadre didactice si personal din invatamant) au prioritate la cazare (justificarea se face pe baza de adeverinta) care se vor depune la Serviciul Social, in perioada 3 -17 SEPT 2018.
- Cazurile sociale (orfanii de ambii parinti, plasament familial, situatii materiale precare) au prioritate la cazare, dosarele se vor depune la Serviciul Social, in perioada 3-17 SEPT. 2018.
- Studentii, bursieri ai statului roman, si studentii de etnie roma de la locurile subventionate de la bugetul de stat, au prioritate la cazare.
Vizualizare regulamentul de cazare in camine studentesti

SERV.SOCIAL,