Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.04.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă organizarea referendumului având ca temă: stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, prin una din cele două opțiuni:
a)    pe bază de concurs public
sau
b) pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.
Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024.
Se aprobă data desfășurării referendumului: 29 mai 2019, între orele 09.00 – 16.00, în holul central al Amfiteatrului A9.
În cazul în care referendumul din 29 mai 2019 nu este validat, al doilea referendum va avea loc în data de: 05 iunie 2019, între orele 09.00 – 16.00, în holul central al Amfiteatrului A9.
Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și implicațiilor care decurg din acesta sunt organizate de către Biroul Electoral al Universității și au loc la datele de 22 mai 2019 și 23 mai 2019, la ora 10.00 în Amfiteatrul A9.
Se aprobă numirea Biroului Electoral al Universității cu următoarea componență:
Lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan  - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 
Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice
Lect. univ. dr. Ureche Maria - Facultatea de Drept și Științe Sociale 
Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie și Filologie 
Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Chișcari Dorina - student
Nuc Iulia - student
Pentru desfășurarea referendumului se organizează o singură secție de votare.
Se aprobă numirea Biroul electoral al secției de votare cu următoarea componență:
Gligor Georgeta - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Mărginean Mariana - Facultatea de Științe Economice
Hulea Emilia - Facultatea de Drept și Științe Sociale 
Buzași Simona - Facultatea de Istorie și Filologie 
Dan Mircea Titus - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Birourile electorale se vor întruni, pentru constituire și alegerea președinților și a adjuncților acestora, în data de 06.05.2019, la ora 10.00, în Sala Consiliului de Administrație. 

Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul de funcționare și organizare a Sălilor de Sport din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusiv modelul Contractului de închiriere și anexele aferente.

Regulamentul de funcționare și organizare a Sălilor de Sport din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CMCIM_01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupție.

Procedura operațională SEAQ_PO_CMCIM_01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupție Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_STI_02 privind achizițiile directe, cu amendamentele aprobate de Senat
Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale PO 04. 005, PO 04. 001, PO 04. 007, PO 04. 008 și PO 04. 009.
 

Procedura operațională SEAQ_PO_STI_02 privind achizițiile directe, cu amendamentele aprobate de Senat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Analiză de benchmarking cu privire la unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + și a metodologiei de școlarizare a studenților non UE, pentru anul 2018.

Analiză de benchmarking cu privire la unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + și a metodologiei de școlarizare a studenților non UE, pentru anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și master, promoția 2019 și calendarul desfășurării acestora în sesiunea iunie-iulie 2019, conform Anexei nr. 1. 

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 8. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă comisiile pentru admiterea la studiile universitare de licență și master în anul universitar 2019 – 2020, conform Anexei 2.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 9. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă comisiile de analiză și verificare a îndeplinirii standardelor minimale,  comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, conform Anexei 3. 

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 10. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă modificarea standardelor minimale și obligatorii interne, necesare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, de asistent și lector, prevăzute în Anexa 6 – Comisia de inginerie civilă și management, la Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Anexa 6 – Comisia de inginerie civilă și management Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă transformarea postului de Referent de specialitate, I (S), din cadrul structurii de personal a Oficiului Juridic, în post de Consilier juridic, I S

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru programul de cercetare avansată postdoctorală, în domeniul Contabilitate și fundamentarea taxei de studii pe perioada de funcționare a programului, 01.04.2019-30.09.2020.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă modificarea art. 4 din Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă modificarea art. 2 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Se aprobă modificarea Contractului pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată prin Actul adițional la Contractul pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată, în domeniul Contabilitate.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:
Retragerea de la studiile doctorale
Iosza (Nistor) Erika – Lavinia, ȘDC
Lupean Simona - ȘDF
Întreruperea studiilor doctorale
Miricescu Gabriel Florin – SDT, 6 luni
Chira (Mureșan )Silviana Ruxandra - SDF, 6 luni
Prelungirea studiilor doctorale
Școala Doctorală de Contabilitate
Balint Csaba - 6 luni
Decebal (Păduraru – Decebal) Luminița Meda - 6 luni
Ginta Anca Ioana - 6 luni
Țărău Adrian Ioan - 6 luni
Școala Doctorală de Filologie
Costea Alexandra - 6 luni
Iancu (Micu – Oțelea) Aritina Raluca - 6 luni
Danciu Diana Maria - 6 luni
Stoica (Modorcea) Alina Maria - 6 luni
Roșca (Mureșan) Maria - 6 luni
Turcu (Tarko) Iulia Mirela - 6 luni
Vasilca (Cruciu) Doina Carmen - 6 luni
Școala Doctorală de Istorie
Coș Ovidiu - 6 luni
Deju Georgeta - 6 luni
Dumbrăvescu Nicolae - 6 luni
Gînța Carmen Ana - 6 luni
Sărac Emilia - 6 luni
Școala Doctorală de Teologie
Achim George Daniel - 6 luni
Aloman Nicolae - 6 luni
Botoi Oliviu Petru - 6 luni
Lazăr Cosmin - 6 luni
Resceanu Marius - 6 luni
Teompa Alexandru - 6 luni
Vlad Alexandru - 6 luni

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului cercetător științific dr. COSTION NICOLESCU, de la Muzeul Țăranului Român, din București, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă Inventarul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă rezultatele examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, desfășurate în sesiunea martie-aprilie 2019, conform Raportului Biroului Personal – Salarizare. 
Se aprobă transformarea posturilor respective în posturi cu grade profesionale imediat superioare. 

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu privind desfășurarea unor activități specifice studiilor universitare de doctorat, în cadrul IOSUD – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj – Napoca, ca urmare a obținerii atestatului de abilitare  în domeniul Științe ale educației.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK