Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.04.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă revizia Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă completarea Anexei 2 la Metodologia  privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021.

Metodologia  privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021 - Anexa 2 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu anexele aferente, în concordanță cu Ordinul nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu anexele aferente, în concordanță cu Ordinul nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă revizia Procedurii de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod UAB: PS – 01, cu anexele aferente.

Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Anexa 1 - Diagrama de proces Descarcă
Anexa 2 - Macheta Regulament/Metodologie Descarcă
Anexa 3.1 - Macheta Procedură de Sistem Descarcă
Anexa 3.2 - Diagrama de proces Descarcă
Anexa 4.1 - Macheta procedură operaţională Descarcă
Anexa 4.2 - Diagrama de proces Descarcă
Anexa 5 - Precizări privind elaborarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă componența comisiilor de licență, disertație, de absolvire a anului pregătitor de învățare a limbii române și a comisiilor de absolvire a modulului psihopedagogic, din cadrul examenelor de finalizare a studiilor în anul universitar 2020-2021, precum și datele de desfășurare a acestora, conform anexei.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă transformarea posturilor pe care sunt încadrați angajații admiși la examenul de promovare, în posturi cu grade/trepte imediat superioare, în cazurile în care în structura de personal nu există posturi vacante de nivelul obținut în urma promovării. 

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Ion Buzași de retragere din calitatea de conducător de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă solicitările studenților doctoranzi privind prelungirea, întreruperea și reluarea studiilor, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 9. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă actualizarea Organigramei Centrului pentru Transfer Tehnologic.

Organigrama Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă solicitarea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții acestei instituții, specializarea Muzică religioasă, promoția 2021.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă solicitarea Departamentului de Științe Juridice și Administrative privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a activităților didactice cuprinse în postul de profesor, poz. 2 din statul de funcții, având în vedere vacantarea postului începând cu 05.05.2021.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă solicitarea Facultății de Drept și Științe Sociale pentru susținerea, în cadrul Universității din Pitești, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, de către absolvenții acestei specializări, promoția 2021.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK