Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 20.02.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 (revizie).

Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) și mecanismul financiar norvegian.

Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) și mecanismul financiar norvegian Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie). 

Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Modificarea standardelor minimale și obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector și asistent, prevăzute în următoarele anexe la Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:
Anexele 1 – Matematică, Anexa 4 - Chimie, Anexa 9 – Inginerie electrică, Anexa 11 – Inginerie electronică, telecomunicații și nanotehnologii, Anexa 12 – Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze, Anexa 16 – Inginerie industrială și management, Anexa 17 – Inginerie mecanică, mecatronică și robotică, Anexa 18 – Ingineria mediului.  
 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Anexa 1 – Matematică Descarcă
Anexa 4 - Chimie Descarcă
Anexa 9 – Inginerie electrică Descarcă
Anexa 11 – Inginerie electronică, telecomunicații și nanotehnologii Descarcă
Anexa 12 – Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze Descarcă
Anexa 16 – Inginerie industrială și management Descarcă
Anexa 17 – Inginerie mecanică, mecatronică și robotică Descarcă
Anexa 18 – Ingineria mediului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă revizia Procedurii operaționale SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Procedurii operaționale SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Ghidul de aplicare a ECTS în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Se abrogă Metodologia privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 

Ghidul de aplicare a ECTS în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2018
Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018.
Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019.
 

Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2018 Descarcă
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018 Descarcă
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2018.
Se aprobă Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020
Se aprobă Planul de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, pentru anul 2019.

Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2018 Descarcă
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020 Descarcă
Planul de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, pentru anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic, pe anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul anual de activitate al Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Senatului în anul 2018: 
Raportul Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională;
Raportul Comisiei de cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse;
Raportul Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale;
Raportul Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative;
Raportul Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul sociale;
Raportul Comisiei pentru distincții și titluri onorifice.

Raportul Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională Descarcă
Raportul Comisiei de cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse Descarcă
Raportul Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale Descarcă
Raportul Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă
Raportul Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul sociale Descarcă
Raportul Comisiei pentru distincții și titluri onorifice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind situația detaliată a veniturilor și a cheltuielilor la nivelul facultăților, școlilor doctorale și al universității, pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_ARHIVA_UAB_01 privind arhivarea documentelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_ARHIVA_UAB_01 privind arhivarea documentelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul I al anului universitar 2018-2019 și se validează ocuparea posturilor scoase la concurs de către următorii candidați:

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Conferențiar universitar, poziția 1. Domeniul: Istorie – Burnichioiu Ileana
Departamentul de Filologie
Conferențiar universitar, poziția 1. Domeniul: Filologie – Ciortea Marcela Claudia
Lector universitar, poziția 2. Domeniul: Filologie – Wainberg – Drăghiciu Iuliana 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Lector universitar, poziția 12. Domeniul: Marketing- Lazea Ruxandra

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Conferențiar universitar, poziția 1. Domeniul: Inginerie Geodezică – Begov-Ungur Andreea Ramona
Conferențiar universitar, poziția 2. Domeniul: Inginerie Geodezică – Koncsag Eva Magdolna
Lector universitar, poziția 7. Domeniul: Electronică – Avram Alexandru
Lector universitar, poziția 13. Domeniul: Chimie – Bostan Roxana Nadina 
Lector universitar, poziția 14. Domeniul: Mine, petrol și gaze – Negruț Clement

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridica și Administrative
Asistent universitar, poziția 8. Domeniul: Drept – Florea Bogdan
Departamentul de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 3. Domeniul: Sociologie – Ștefani Claudiu Sebastian
Departamentul de Educație fizică și sport
Asistent universitar, poz. 7 (durată determinată) – Domeniul EFS – Petrovici Alexandru Gabriel
Asistent universitar, poz. 8 (durată determinată) – Domeniul EFS – Hăisan Petronela Lăcrămioara

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care desfășoară activități didactice, în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2018-2019, din statele de funcții ale următoarelor departamente: 
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Departamentul de Filologie
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing 
Departamentul de Finanțe-Contabilitate
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Departamentul de Științe Sociale
Departamentul de Educație Fizică și Sport
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă susținerea examenului de licență, de către absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă, specializarea Muzică religioasă, din domeniul Muzică, promoția 2019, în cadrul Universității de Arte „George Enescu” Iași.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă tariful de 45 lei / ora convențională pentru salarizarea, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice asociate care se deplasează din afara județului Alba, pentru a susține activități didactice cuprinse în statele de funcții ale Departamentul de Educație Fizică și Sport și Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă, în semestrul II, 2018-2019.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă completarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, astfel:
-    La art. 29, după alin 2, se introduce un nou aliniat, cu următorul conținut:
Criteriile pe baza cărora se face evaluarea rezultatelor profesionale a persoanelor care solicită prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată și care au ocupat postul în urma unui concurs sunt Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare specifice fiecărui domeniu, anexă la prezenta metodologie.
-    Se modifică metodologia prin punerea în acord cu modificările Legii 1/2001 referitoare la condițiile de ocupare a postului de profesor universitar.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan Emil privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. 

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă tarifele utilizate în anul 2019, pentru lucrările de cercetare arheologică pe care universitatea le derulează ca activități economice (diagnostic arheologic, supraveghere arheologică, cercetare arheologică preventivă), conform referatului anexat.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 20. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă evaluarea periodică externă a programelor de studii universitare de licență: Administrarea afacerilor și Economia comerțului, turismului și serviciilor, din domeniul Administrarea afacerilor, în vederea menținerii acreditării. 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK