Admitere non UE - Metodologie de admitere cetăţeni străini 2024 - 2025

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2024 – 2025

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dosarele se transmit/încarcă pe platforma http://intladm.uab.ro/în perioada 01.06.2024 - 31.08.2024 !

 

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini pe cont propriu valutar conţine următoarele documente:

 

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 

 b) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 

 c) pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data eliberării scrisorii de acceptare la studii;

 

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 

 e) traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 

 f) traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

 

 g) foile matricole - traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 

J) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sanatoasa si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodata mentionate antecedentele personale legate de boli cronice.

 

 


 

Termen limită de primire a dosarelor: 31 august 2024!

 

Taxa administrativă de procesare a dosarelor este de 150 EURO. Taxa se va plăti înaintea trimiterii dosarului în vederea admiterii.

 

Date bancare:

 

BANK NAME:       BANCA TRANSILVANIA (BT) ALBA IULIA

SWIFT:                  BTRLRO22 ALBA IULIA

IBAN:                     RO 37 BTRLEURCRT 000 6338302

BENEFICIARY:      UNIVERSITATEA "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

FISCAL CODE:      5665935

 

  • CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII Descarcă
  • LISTA  DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE MEC PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ Descarcă
  • Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2024 – 2025 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK