Mobilităţi personal

Programul Erasmus +, Acțiunea-cheie 1 – Proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior este un program finanțat de Comisia Europeană, gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), care are drept obiectiv să contribuie prin învățarea de-a lungul vieții la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaștere, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială, asigurând în același timp o bună protecție a mediului pentru generațiile viitoare. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

Pentru mobilitățile adresate personalului, Programul Erasmus oferă oportunități pentru implementarea acțiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice și a acțiunilor de mobilitate a personalului pentru formare.

Povești de succes

Erasmus Visiting Researcher, Dr. Beatrice Ciută din cadrul UAB, a prezentat studenților și personalului Universității Aristotel din Salonic, Grecia, studiul său despre vestigiile arheobotanice dintr-un sit din Epoca Bronzului Târziu din România. Îndrumată de profesorul Sevi Triantaphyllou, dr. Beatrice Ciuță a vizitat și faimosul sit arheologic de la Toumba, Salonic, împărtășindu-și experiențele privind gestionarea patrimoniului arheologic.

  • Bareme aplicabile pentru transport şi subzistenţă KA103 si KA107 2019 și 2020 Descarcă
  • Listă universităţi partenere - Erasmus+ UE - mobilităţi predare (pentru a fi eligibilă, universitatea trebuie să se regăsească și pe rankingurile specificate în procedura PO_CRI_01) Descarcă
  • Listă universităţi partenere - Erasmus+ UE - mobilităţi formare (pentru a fi eligibilă, universitatea trebuie să se regăsească și pe rankingurile specificate în procedura PO_CRI_01) Descarcă

Selecție mobilități Erasmus+ personal UAB

Selecție mobilități de formare și predare cadre didactice - deadline completare aplicații 29 ianuarie 2023 Anunțul aici

Selecție mobilități de formare cadre didactice și personal administrativ - deadline completare aplicașii 29 ianuarie 2023 Anunțul aici

Listă acorduri de cooperare cu universități din cadrul contractelor KA103 și KA131 - ianuarie 2023

 

Regulamentul și procedurile - mobilități Erasmus aici: https://www.uab.ro/senat/regulamente-si-proceduri/ 

Aveți atașată lista universităților partenere eligibile unde se pot implementa aceste mobilități de formare (lista univ. formare-selecție ordin ministru-cadre didactice și lista completă universități eligibile din ordinul ME - inclusiv universități cu care UAB încă nu are un acord bilateral). 

Aplicațiile se completează în limba engleză (prin excepție, candidații care predau în cadrul UAB în alte limbi străine, respectiv limba franceză sau limba germană, pot alege limba în care pot completa aplicația - fie în engleză, fie în limba de predare) link aplicație: http://erasmus.uab.ro/  

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+ 

CENTRUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE. BIROUL ERASMUS+, COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI STUDENŢI STRĂINI ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE. I. CADRUL LEGAL . Art. 1. Mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin Programul european Erasmus+ se desfăşoară conform ... 

erasmus.uab.ro 

 

Listă universităţi partenere ICM

Bareme aplicabile pentru transport şi subzistenţă KA103 si KA107 2018 si 2019

Link calculator distanţe

Staff Training and Teaching Week / International Weeks

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK