Programe naţionale

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2023

Consiliul Naţional Pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) finanţează proiectul UAB cu titlul Susținerea viziunii strategice a UAB în ceea ce privește internaționalizarea prin dinamizarea politicilor în domeniul marketingului universitar, digitalizării și reformei curriculareCNFIS-FDI-2023-F-0031, proiect a cărui valoare totală este de 270.400  lei (220.000 lei finanţare FDI şi 50.400 lei co-finanţarea din partea UAB). 

Scopul proiectului:  Consolidarea procesului de internaționalizare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) ca parte a planului strategic al UAB, asumată de altfel prin Strategia de internaționalizare a UAB, pentru perioada 2020-2024, prin internaționalizarea educației, cercetării, digitalizării și marketingului universitar.

Printre obiectivele specifice ale proiectului, UAB urmăreşte: 

1.Reformarea conținuturilor din oferta educațională a UAB și consolidarea unei pedagogii internaționale, pentru îmbunătățirea proceselor educaționale, prin schimburi de bune practici în domeniul predării-învățării, care să țintească dezvoltarea de competențe globale pentru a răspunde nevoilor reale ale societății globale. (O1)

2.Promovarea instituțională la nivel internațional, inclusiv a programelor din oferta educațională a UAB pentru românii de pretutindeni,  și consolidarea parteneriatelor strategice cu instituții internaționale de prestigiu prin participarea la evenimente internaționale și prin organizarea de campanii de promovare. (O2)

3.Digitalizarea proceselor administrative în vederea optimizării și eficientizării activității Centrului de relații internaționale al UAB pentru a răspunde provocărilor societale. (O3)

4. Creșterea calității vieții academice și a vizibilității instituției pe plan internațional. (O4)

5. Asigurarea de programe de formare profesională continuă și de specializare pentru cadrele didactice și personalul administrativ al UAB. (O5)

Pentru mai multe detalii puteţi consulta, fişa de execuţie a proiectului.

COMPETIȚIE GRANTURI PENTRU PREDARE ȘI CERCETARE

COMPETIȚIE PENTRU

ACORDAREA GRANTURILOR PENTRU PREDARE ȘI CERCETARE DE TIP VISITING PROFESSOR/VISITING SCHOLAR INCOMING ȘI OUTGOING ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

În cadrul proiectului finanțat CNFIS-FDI-2023-F-0031– „Susținerea viziunii strategice a UAB în ceea ce privește internaționalizarea prin dinamizarea politicilor în domeniul marketingului universitar, digitalizării și reformei curriculare”, Centrul de relații internaționale finanțează 5 mobilități transfrontaliere de tip visiting professor/visiting scholar pentru personal didactic din instituții partenere din străinătate în cadrul UAB, sau cercetători cu activitate de cercetare de prestigiu la nivel internațional, precum și a unui stagiu de predare sau cercetare în universități din străinătate, instituții de cercetare, de tip visiting professor/visiting scholar pentru cadrele didactice și cercetărorii UAB.

Metodologia pentru acordarea acestora și condițiile de participare sunt disponibile AICI.

Calendarul competiției:

  • Lansare competiție: 06.09.2023;
  • Depunerea dosarelor de candidatură: în perioada 07 – 22 septembrie 2023, până la epuizarea granturilor, la Centrul de relații internaționale, sau online pe adresa cri@uab.ro;
  • Evaluarea dosarelor: începând din 25 septembrie 2023, până la epuizarea granturilor disponibile;
  • Implementarea proiectelor 01 octombrie – 15 decembrie 2023.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2022

Consiliul Naţional Pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) finanţează proiectul UAB cu titlul „Acțiuni suport pentru augmentarea politicilor privind internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, CNFIS-FDI-2022-0418, proiect a cărui valoare totală este de 367.745  lei (320.000 lei finanţare FDI şi 47.745 lei co-finanţarea din partea UAB). 

Scopul proiectului:  Intensificarea procesului de internaționalizare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) ca prioritate a planului strategic al UAB, asumată de altfel prin Strategia de internaționalizare a UAB, pentru perioada 2020-2024, prin internaționalizarea educației, cercetării, digitalizării și marketingului universitar. 

Printre obiectivele specifice ale proiectului, UAB urmăreşte: 

  1. Reformarea curriculum-ului la nivelul UAB și consolidarea unei pedagogii internaționale, pentru îmbunătățirea proceselor educaționale, prin schimburi de bune practici în domeniul predării-învățării, care să țintească dezvoltarea de competențe globale pentru a răspunde nevoilor reale ale societății globale. (O1)
  2. Promovarea instituțională la nivel internațional, inclusiv a programelor din oferta educațională a UAB pentru românii de pretutindeni,  și consolidarea parteneriatelor strategice cu instituții internaționale de prestigiu prin participarea la evenimente internaționale și prin organizarea de campanii de promovare. (O2)
  3. Digitalizarea proceselor administrative în vederea optimizării și eficientizării activității Centrului de relații internaționale al UAB pentru a răspunde provocărilor societale. (O3)

 
Pentru mai multe detalii puteţi consulta, fişa de execuţie a proiectului.

 

Programe de predare transfrontaliere organizate în cadrul proiectului

1. Lect.univ.dr. Ștefani Claudiu, din cadrul Departamentului de Științe Sociale,  a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră de 30 zile în Germania.

2. Conf.univ.dr. Ceuca Emilian, din cadrul Departamentului de Informatică, Matematică şi Electronică,  implementează în perioada 07.11.2022-07.12.2022,  prin intermediul proiectului, un stagiu de predare transfrontalieră de 30 zile în Ungaria.

3. Prof.univ.dr. Tulbure Adrian din cadrul Departamentului de Informatică, Matematică şi Electronică, implementează prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră de 30 zile în Germania.

4. Conf.univ.dr. Muntean Andreaa Cipriana din cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing, implementează prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră de 30 zile în Polonia.

5. Prof.univ.dr. Gligor Mihai din cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie, implementează prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră de 30 zile în Germania.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2021

Consiliul Naţional Pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) finanţează proiectul UAB Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0046, proiect a cărui valoare totală este de 330.000 lei (280.000 finanţare FDI şi 50.000 lei co-finanţarea din partea UAB). Proiectul îşi propune creșterea numărului de studenți internaționali și a schimburilor academice pentru personalul universitar. Printre obiectivele specifice ale proiectului, UAB urmăreşte: 

1. Consolidarea culturii organizaționale internaționale prin schimbul de bune practici și adaptarea metodelor de predare în vederea îmbunătățirii calității actului educațional la UAB;
2. Implementarea activităților de promovare institutțională, în conformitate cu strategia de marketing internațional universitar și digitalizarea proceselor și serviciilor ce vizează internaționalizarea UAB;

3. Consolidarea parteneriatelor strategice și a capacității instituționale pentru implementarea de noi modele de cooperare integrate în domeniul universitar.

 
Pentru mai multe detalii puteţi consulta aici, fişa de execuţie a proiectului.

Raportul de excutie proiect CNFIS-FDI-2021-0046  Descarca

Programe de predare transfrontaliere organizate în cadrul proiectului

1. Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko, din cadrul Departamentului de Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului, Facultatea de Informatică și Inginerie, a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră hibridă de 30 zile în Germania.

2. Lect. univ. dr. Ştefani Sebastian Claudiu, din cadrul Departamentului de Științe Sociale, Facultatea de Drept și Științe Sociale, a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră fizică de 30 zile în Polonia.

3. Asist. univ. drd Tomuş Alin Mihai, din cadrul Departamentului de Științe Sociale, Facultatea de Drept și Științe Sociale, a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră hibridă de 30 zile în Kazahstan.

4. Prof.univ.dr. Dimen Levente, din cadrul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului, Facultatea de Informatică și Inginerie, a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră  de 30 zile în Ungaria.

5. Conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan, din cadrul Departamentului de Filologie, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră fizică de 30 zile în Polonia.

6. Conf. univ. dr. Georgeta Orian, din cadrul Departamentului de Filologie, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, a implementat prin intermediul proiectului un stagiu de predare transfrontalieră fizică de 30 zile în Spania.

Rezultate implementare proiect finanţat FDI, prin CNFIS, cod CNFIS-FDI-2021-0046

„Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”

În cadrul activității A1. începând cu primul semestru al anului academic 2021-2022, UAB a implementat 7 programe de visiting professors in domeniile filologie, teologie, științe sociale și științe inginerești, cursuri integrate în planurile de învățământ ale Facultăților UAB în pachete opționale; Beneficiari sunt studenții de la ciclurile de licență și masterat de la aceste specializări;  Pe parcursul  A1.2. au fost organizate workshop-uri, seminarii, mese rotunde cu departamentele academice, pentru personalul didactic care predă la specializările amintite.  A1.3. Au fost sau sunt în curs de implementare un număr total de 7 mobilități de scurtă durată pentru cadre didactice/de cercetare din UAB, în instituții internaționale de prestigiu de 1 lună; Tot în cadrul acestei activități a fost actualizată metodologia de acordare a granturilor de predare; A1.4. A fost organizată în perioada 20-24 Septembrie o școală de toamnă  în cadrul căreia au fost predate  cursuri, la care au participat studenți din Polonia, Rusia, Turkmenistan, etc. În data de 23 Septembrie 2021 a fost organizată și o  conferință internațională științifică pentru studenți, la care s-au înscris studenți din Croația, Turkmenistan, Rusia și România.

Activitatea A2.  A fost elaborat de către echipă un raport și o strategie de digitalizare a proceselor de internaționalizare a UAB, aprobată de structurile de conducere UAB. Indicatorii specifici atinși au fost: număr optimizare, dezvoltare, extindere de aplicații/sisteme digitizate: 1; număr cursuri de formare pentru personalul UAB 1; beneficiari: 20 persoane; A2.1.  În cadrul acestei activități este organizată de către echipa de proiect participarea reprezentanților UAB la acțiuni de cooperare academică și științifică organizate cu sprijinul Ambasadei României la Berlin, alături de Regiunea de Dezvoltare Brandenburg și ADR Centru, autoritățile locale ale județului Alba, în perioada 3-9 decembrie 2021. A2.2  În zilele de 23-24 Septembrie a fost organizat la UAB un workshop internațional cu titlul „Internaționalizarea învățământului superior: provocări și recompense”, la care au participat 80 de cadre didactice și administrative din instituții partenere din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Polonia, Rusia, etc.

Activitatea A3.  Pentru susținerea internaționalizării învățământului superior au fost organizate prin intermediul proiectului un număr de 2 cursuri de formare pentru personalul UAB și internațional, la care au participat 100 de persoane.

Activitatea A4.  A fost elaborat 1 raport de execuție bugetară intermediar și un raport final.

Activitatea A5. În cadrul acestei activități s-a creat un modul de informare pe site-ul UAB (https://www.uab.ro) și au fost transmise  2 newsletter-uri, național și internațional,  care făceau referire la proiectul implementat și obiectivele stabilite.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2020

Consiliul Naţional Pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) finanţează proiectul UAB Consolidarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, proiect a cărui valoare totală este de 354.000 lei (300.000 finanţare FDI şi 54.000 lei co-finanţarea din partea UAB). Proiectul îşi propune crearea unei Universități internaționale, în conformitate cu noua Cartă a Universității și cu viziunea strategică a conducerii instituției, pentru: creșterea calitativă a tuturor proceselor instituționale, de educație și de cercetare, atragerea resurselor financiare, materiale și umane, creșterea competitivității instituției, dezvoltarea  proceselor de inovare și transfer tehnologic. Printre obiectivele specifice ale proiectului, UAB urmăreşte: 

1. Adaptarea, armonizarea, dezvoltarea conținuturilor specifice, curriculum-ului din perspectivă internațională pentru programele în limba engleză din portofoliul UAB dar și a conținuturilor programelor disponibile în limba română pentru pregătirea acestora în vederea lansării de noi programe de licență și masterat în limba engleză pentru studenți români și străini;
2. Consolidarea politicilor de marketing educațional prin adoptarea unei strategii de marketing care să asigure eficientizarea promovării ofertei educaționale pentru studenții străini;

3. Creșterea capacităților instituționale în domeniul serviciilor educaționale și conexe pentru studenții internaționali, personal academic, de cercetare și administrativ din străinătate prin asigurarea formării continue în comunicare interculturală, limbi străine.  
Pentru mai multe detalii puteţi consulta aici, fişa de execuţie a proiectului.

Rezultate implementare proiect finanţat FDI, prin CNFIS, cod CNFIS-FDI-2020-0196

„Consolidarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”

Activitatea A1. Această activitatea asumată, care prevedea inițial implementarea a 5 programe de visiting professor, a fost modificată prin notă justificativă (nr. 19584/30.09.2020) pentru implementarea unui program susținut în format online pentru leadership strategic în domeniul internaționalizării și managementului parteneriatelor strategice organizat pentru studenți și cadre didactice, susținut de profesorul Karl Markgraf de la Universitatea din Minnesota, Duluth SUA, pe parcursul workshopului de formare organizat de catre UAB în luna noiembrie. Activitatea A1.2 a fost implementată cu succes, fiind realizate 5 mobilități de scurtă durată de predare sau cercetare/formare în instituții partenere din Bosnia și Herțegovina, Suedia, Polonia, Croația și Ungaria. În cadrul acestei activități a fost elaborată și adoptată de către Universitate o metodologie proprie de acordare a granturilor care va fi folosită și în anii următori pentru implementarea unor astfel de proiecte. Școala de vară propusă a fi organizată în luna iunie a fost amânată pentru luna noiembrie, echipa de proiect organizând prima ediție a școlii de toamnă Innovation for NextGen EU, în perioada 9-13 noiembrie, la care au participat peste 700 de studenți din 49 de instituții partenere, din 20 de țări, din Australia, Asia, Europa, America de Sud și de Nord, fiind organizate 15 cursuri online pentru aceștia în diferite domenii de studiu de la științe umaniste la științe exacte și inginerești. UAB va continua să organizeze anual acest eveniment care s-a dovedit a fi un succes extraordinar.

Activitatea A2. Activitățile propuse au fost implementate de către echipa de proiect prin elaborarea unei strategii de marketing universitar internațional ce va fi aprobată de către Senatul UAB, prin utilizarea resurselor umane proprii din cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor și Mrketing, dar și a unui expert în strategii de marketing universitar, doctorand în domeniu, în cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj. A2.1. Având în vederea restricțiile de circulație impuse de pandemie, dar și anularea evenimentelor internaționale, prin notă justificativă (8757/20.05.2020) pentru îndeplinirea obiectivului asumat, echipa de proiect a depus eforturile necesare pentru aderarea la European University Association, UAB devenind membru cu drepturi depline în cadrul acestei organizații în luna octombrie 2020, statut care ne va permite creșterea vizibilității internaționale, dar și întărirea capacității instituționale pentru internaționalizare, având acces la experiența și resursele asociației. A2.2. Echipa de proiect a asigurat încă din prima lună accesul la platformele globale bachelorstudies.com, masterstudies.com si phdstudies.com, precum și kit-ul SmartHub, având pe parcursul celor 8 luni de implementare a proiectului 500.000 de vizualizări ale programelor în limba engleză oferite de UAB și a programului de an pregătitor de limba română, la nivel global. Mai mult de 500 de potențiali candidați au fost consiliați în această perioadă prin intermediul kit-ului achiziționat. Parteneriatul va continua și în următoarele 12 luni, prin asigurarea accesului în continuare la cele 3 platforme și la SmartHub. A2.3. Echipa de proiect a îmbunătățit platforma dedicată propgramului Erasmus și tranformarea acesteia în platforma international.uab.ro, care funcționează ca un one-stop shop, studenții, cadrele didactice, personalul administrativ care CNFIS-FDI-2020-0196 generated by UDiManager 04/12/2020 12:31:58 2 / 3 participă la program având acces la această platformă pentru asigurarea tuturor informațiilor/documentelor necesare implementării cu succes a mobilităților. Mai mult, platforma permite studenților internaționali să ceară și să primească online adeverințe necesare pentru obținere de viză, permise de ședere, sau accesul la alte servicii care se adresează studenților în România. Echipa de proect a dezvoltat și platforma admitererdp.ro, platformă online care va fi utilizată pentru procesul de admitere la studii în cadrul universității a studenților români de pretutindeni.

Activitatea A3. În perioada 9-13 noiembrie UAB a organizat o săptămână internațională, dar și un workshop exploratoriu pentru internaționalizarea învățământului superior. Au participat 109 cadre didactice și administrative din instituții partenere din Serbia, Bosnia si Hertegovina, Columbia, China, Turkmenistan, SUA, Australia, Polonia, Rusia, Uzbekistan, Kazahstan, Spania, Lituania, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria. Evenimentele au fost organizate cu parteneri din România, cu ANPCDEFP, dar și cu participarea reprezentantilor EACEA. Au fost organizate 33 de evenimente paralele online, dar si 12 ore de formare pe comunicare interculturala, internaționalizarea curriculumului și a serviciilor universitare, susținute de experți externi din România și SUA.

Activitatea A4. Echipa de proiect a asigurat elaborarea și adoptarea de către Senatul UAB a unui regulament cadru de implementare a programelor de visiting professor - cadre didactice asociate, cadru ce va fi utilizat în viitor pentru implementarea acestor proiecte.

Activitatea A5. Au fost publicate 4 anunțuri în presa locală, site-ul uab fiind actualizat cu informatii despre implementarea proiectului la adresa http://cmp.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=4&l=ro si http://relint.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=8&l=ro

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2019

Consiliul Naţional Pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) finanţează proiectul UAB Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului, proiect a cărui valoare totală este de 293.090 lei (276.500 finanţare FDI şi 16.590 lei co-finanţarea din partea UAB). Proiectul îşi propune creşterea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a UAB prin internaţionalizarea curriculumului şi promovarea pe plan internaţional a ofertelor educaţionale destinate studenţilor internaţionali. Printre obiectivele specifice ale proiectului, UAB urmăreşte: 

1. Creşterea vizibilităţii internaţionale a UAB, promovarea programelor de studii în limba engleză, a anului pregătitor de limba română, precum şi îmbunătăţirea procesului de recrutare a studenţilor internaţionali;
2. Promovarea UAB la nivel internaţional şi creşterea calităţii proceselor educaţionale pentru studenţii străini, prin abordarea unor strategii specifice internaţionalizării acasă şi a internaţionalizării în străinătate. 
Pentru mai multe detalii puteţi consulta aici, fişa de execuţie a proiectului.

Rezultate implementare proiect finanţat FDI, prin CNFIS, cod CNFIS-FDI-2019-0765

"Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului"

 Activităţile implementate în cadrul proiectului CNSIF-FDI-2019-0765 Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului a debutat cu constituirea echipei de proiect formată din manager proiect, responsabil administrativ şi raportare financiară, expert promovare, expert strategii internaţionalizare, expert organizare ateliere, asistent manager şi responsabil resurse umane. Pe parcursul proiectului echipa s-a lărgit pentru a adăuga 2 experţi formare pentru organizarea workshop-urilor propuse.

Activitatea A1 - Creşterea şi consolidarea capacităţii instituţionale a UAB - au fost implementate toate activităţile propuse şi îndepliniţi indicatorii aferenţi acestora, astfel în cadrul acestei activităţi echipa de proiect sub coordonarea managerului de proiect şi a expertului strategii internaţionalizare au promovat necesitatea implementării măsurilor propuse de internaţionalizare a curriculum-ului, diseminarea acestor informaţii făcând parte şi din workshop-ul organizat în luna noiembrie 2019 având această tematică. În cadrul activităţii A1.1 echipa de proiect a actualizat informaţiile cuprinse în revista de prezentare a UAB, în broşurile pentru programele de studiu în limba engleză şi a realizat o nouă broşură pentru masteratul pentru filologie engleză. O parte a indicatorilor relevanţi au fost atinşi, numărul total al materialelor realizate urmând a fi realizat până la încheierea proiectului în 20 decembrie 2019. În cadrul activităţii A1.2. a fost organizată caravana admiterii la care au participat managerul de proiect şi asistent manager în perioada 08-20 iulie 2018, la Chişinău unde au fost realizate înscrierile la concursul de admitere pentru candidaţii din Republica Moldova. De asemenea studenţi voluntari ai Centrului de relaţii internaţionale au participat la Chişinău, Cahul şi Bălţi la promovarea UAB în cadrul târgurilor educaţionale organizate la liceele din oraşele respective, în perioada 4-7 iulie 2019. A1.3. Participarea la târguri internaţionale -Managerul de proiect a participat la NAFSA - Washington - 26 - 31 mai 2019 ( NAFSA - Association of International Educators is the world"s largest nonprofit association dedicated to international education and exchange), cel mai mare târg educational la nivel mondial, la care România a participat cu un stand comun pentru 24 de universităţi, sub coordonarea CNR şi a Ministerului Educaţiei. Un expert formare al proiectului a participat în perioada 9-15 octombrie 2019 la Vietnam Global Education Fair, sub egida CNR. Managerul de proiect şi expertul promovare au participat la EAIE - Helsinki - 24 - 27 septembrie 2019 (European Association for International Education) unde a fost organizeazt al doilea cel mai mare târg educaţional la nivel mondial, unde România a fost de asemenea prezentă cu un stand comun pentru 24 de universităţi, sub coordonarea CNR şi a Ministerului Educaţiei.

Activitatea A2 - Acţiuni şi strategii specifice internaţionalizării acasă şi internaţionalizării în străinătate: echipa de proiect a implementat activităţile după cum urmează: A2.1.1 Servicii de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar la cursuri de formare specifice comunicării interculturale şi redactării de conţinuturi de cursuri în limba engleză: echipa de proiect a fost extinsă astfel încât a fost angajaţi doi experţi formare şi cursurile au debutat pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în data de 04 noiembrie 2018, desfăşurându-se până la data de 15 noiembrie. Au participat 50 de angajaţi ai UAB, personal didactic, de cercetare şi didactic auxiliar la cursuri de limba engleză pentru servicii de internaţionalizare a învăţământului superior, inclusiv comunicare interculturală şi activităţi specifice de internaţionalizare a curriculum-ului în limba engleză. A2.1.2 Echipa de proiect a optimizat şi actualizat constant resursele digitale ale CRI, în vederea facilitării accesului la informaţii şi digitalizării activităţilor specifice internaţionalizării în cadrul UAB. A2.1.3 Sprijinirea reformei curriculare prin internaţionalizarea conţinuturilor academice, introducerea unor perspective globale şi comparative în programele de studiu: la sediul UAB au fost organizate două workshop-uri în paralel, în perioada 18-22 noiembrie 2019 având ca teme: comunicarea interculturală şi internaţionalizarea curriculum-ului. De asemenea în cadrul acestuia a fost organizat un curs suplimentar de limba engleză pentru internaţionalizarea învăţământului superior. Au participat 26 de cadre didactice şi administrative de la universităţi partenere din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria şi Polonia, precum şi 30 de cadre didactice şi personal de cercetare, administrativ din cadrul UAB.

Activitatea A3 - Realizarea evidenţei tehnice şi economico-financiare a proiectului : managerul de proiect, responsabilul administrativ şi raportare financiară şi asistent manager-ul au întocmit periodic un raport de execuţie bugetară astfel încât cheltuielile eligibile să se încadreze în bugetul acordat, precum şi dosarele pentru achiziţiile efectuate aferente serviciilor şi materialelor subcontractate. De asemenea, acolo unde a fost cazul s-a întocmit o notificare adresată CNFIS cu privire la activitatea A1.3. participarea în datele de 17, 20 sau 24 septembrie 2019 - în cadrul Fudan University, a treia mare universitate din China, la un târg educaţional organizat la propunerea ataşaţilor culturali ai consulatelor acreditate la Shanghai ale Statelor Membre UE, - 2 persoane, au intervenit modificări datorită faptului că evenimentul nu a mai fost organizat motiv pentru care, cu acelaşi obiectiv, va fi implementată o nouă activitate: participarea la două târguri educaţionale organizate în Vietnam la Ho Chi Minh City şi Hanoi, participare organizată sub egida Consiliului Naţional al Rectorilor.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK