Strategie

Numărul tot mai mare de cetățeni interesați să studieze peste hotare la nivel global, dar și creșterea numărului de instituții de învățământ superior creează un mediu extrem de competitiv în domeniul serviciilor educaționale astfel încât, pentru a supraviețui și a se dezvolta, Universitățile trebuie să devină instituții internaționale prin integrarea unei viziuni, a unor dimensiuni globale, internaționale, interculturale în modul de funcționare, de management, de dezvoltare a capacităților instituționale, dar și în toate procesele educaționale și de cercetare. Este fundamental, în acest context, ca instituțiile de învățământ superior să integreze în strategiile proprii de dezvoltare politici relevante pentru dezvoltarea și consolidarea profilului lor internațional. Internaționalizarea învățământului superior este o necesitate, având în vedere faptul că cercetarea științifică, cunoașterea academică, globalizarea economică și tehnologică sunt tot mai interconectate la nivel global, rolul actorilor singulari fiind tot mai diminuat. Creșterea calității învățământului superior depinde în mod fundamental de capacitatea instituțională a Universităților de a avea acces, dar și de a absorbi dezvoltarea rapidă și în multiple direcții ale cunoașterii în general.

De aceea, politicile de internaționalizare trebuie să fie create astfel încât să asigure tuturor celor implicați în procesul educațional resursele necesare pentru atingerea unor obiective fundamentale: creșterea competențelor, abilităților, cunoștințelor atât în domeniul de studiu, cât și a celor transversale, lingvistice, interculturale pentru pregătirea absolvenților capabili să se integreze și să fie competitivi pe piața forței de muncă națională și mai ales internațională; crearea perspectivelor internaționale, interculturale pentru stimularea toleranței, a atitudinilor comportamentale în vederea creșterii adaptabilității profesionale și sociale; îmbunătățirea proceselor educaționale în vederea creșterii calității acestora prin schimbul de bune practici în domeniul predării-învățării; îmbunătățirea și adaptarea metodelor de predare în acord cu evoluțiile internaționale.

Politicile de internaționalizare a învățământului superior trebuie să fie parte componentă a tuturor proceselor instituționale, astfel încât ele să vizeze toate aspectele inerente asigurării unui învățământ de calitate: reforma și internaționalizarea curriculum-ului, predarea/studierea limbilor străine, reformarea/reînnoirea metodelor de predare/învățare, îmbunătățirea și internaționalizarea serviciilor suport, asigurarea serviciilor de sprijin pentru creșterea angajabilității absolvenților.

Crearea unei Universități internaționale, în cazul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia trebuie să devină obiectivul instituțional fundamental de dezvoltare pentru următorii ani, având în vederea provocările și riscurile inerente sistemului de învățământ românesc, dar mai ales pentru impactul pozitiv determinat de acest statut: apartenența la rețele educaționale internaționale consolidează propria dezvoltare cu impact major la nivel regional și național, sprijină creșterea calitativă a tuturor proceselor instituționale, de educație și de cercetare, facilitează atragerea resurselor financiare, materiale și umane, crește competitivitatea generală a instituției într-un mediu extrem de competitiv, permite dezvoltarea  proceselor de inovare și transfer tehnologic, îmbunătățind, în final, economia și sprijinind bunăstarea regională.

În acest context, UAB își fixează ca obiectiv fundamental pe termen mediu și lung, creșterea numărului de studenți internaționali, a numărului cadrelor didactice și de cercetare din străinătate implicate în programe de predare, proiecte științifice, schimb de experiență și bune practici la Universitatea noastră.

În această ordine de idei, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia își propune implementarea, în perioada 2020-2024, unui set de politici flexibile pentru îndeplinirea unor obiective fundamentale, în toate domeniile vieții academice albaiuliene: educație, cercetare, personal, parteneriate, resurse.

 

Strategia de internaționalizare a UAB 2020-2024

Indicatori de performanță pentru strategia de internaționalizare a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK