Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.01.2018

HOTĂRÂREA NR. 1.1.

Se aprobă Regulamentul Biroului Permanent al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Regulamentul Biroului Permanent al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.2.

Se aprobă Raportul Planului operațional pentru anul 2017.  

Raportul Planului operațional pentru anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.3.

Se aprobă Planul operațional pentru anul 2018.

Planul operațional pentru anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.4.

Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la data de 31 decembrie 2017.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la data de 31 decembrie 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.5.

Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.6.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2017 desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2017 desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.7.

Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2018.

Programul anual de audit ISO pentru anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.8.

Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017.

Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.9.

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018.

Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.10.

Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2017.

Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.11.

Se aprobă rapoartele de activitate ale centrelor funcțional – administrative pe anul 2017:
-    Raportul de activitate al CENTRULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC PE ANUL 2017
-    Raportul de activitate al CENTRULUI DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC UAB) PE ANUL 2017
-    Raportul de activitate al CENTRULUI DE IMAGINE ȘI MARKETING (CIM) PE ANUL 2017
-    Raportul de activitate al CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR (CMP) PE ANUL 2017
-    Raportul de activitate al CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI STRATEGIE INSTITUȚIONALĂ (CMCSI) PE ANUL 2017
-    Raportul de activitate al CENTRULUI PENTRU RELAȚII INTERNAȚIONALE (CRI) PE ANUL 2017
-    Raportul anual de activitate al CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ (CIDFRFC) PE ANUL 2017

HOTĂRÂREA NR. 1.12.

Se aprobă Raportul anual de activitate a Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 1.13.

Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pe anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 1.14.

Se aprobă Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2017.

Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.15.

Se aprobă Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii, promoția 2016.

Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii, promoția 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.16.

Se aprobă:
-    Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
-    Bilanțul contabil și Contul de rezultat patrimonial pe anul 2017

Bilanțul contabil Descarcă
Contul de rezultat patrimonial pe anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 1.17.

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia previzionat pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 1.18.

Se aprobă Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare și la modul în care regia a fost cheltuită în anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 1.19.

Se aprobă Planul de formare profesională pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 1.20.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr.  Raluca Oana Ivan, titular al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru afiliere la Școala Doctorală de Contabilitate, din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 1.21.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr.  Felix Narcis Nicolau, titular al Universității Tehnice de Construcții din București, pentru afiliere la Școala Doctorală de Filologie, din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 1.22.

Se aprobă tabelul centralizator al procedurilor propuse spre abrogare și al procedurilor propuse spre revizuire. Termenul de revizuire a procedurilor operaționale și transpunerea acestora în  macheta operațională în vigoare, prevăzută în anexa la procedura de sistem PS.01, este de 20.06.2018.

HOTĂRÂREA NR. 1.23.

Se aprobă Raportul asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la practicile și procedurile aplicate în cadrul activităților de evaluare a calității corpului profesoral și a mediului de învățare.

HOTĂRÂREA NR. 1.24.

Se aprobă propunerile listele nominale cu cadrele didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 în cadrul următoarelor departamente:
-    Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
-    Departamentul de Filologie
-    Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
-    Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

HOTĂRÂREA NR. 1.25.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr.  Mihai Himcinschi privind lista cadrelor didactice propuse pentru desfășurarea unor activități didactice, în calitate de asociați, în cadrul programului de studii universitare de licență din domeniul Arte vizuale, specializarea Artă sacră, program aflat în procedură de autorizare provizorie. 

HOTĂRÂREA NR. 1.26.

Se aprobă cererea dlui Bobîna Bogdan pentru reluarea studiilor doctorale, domeniul Istorie, în cadrul Școlii Doctorale de Istorie, începând cu data de 16.02.2018. 

HOTĂRÂREA NR. 1.27.

Se aprobă cererea de retragere de la studiile universitare de doctorat a dlui drd. Nicula (Cetean) Daniela – Domeniul Istorie

HOTĂRÂREA NR. 1.28.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr.  Mihai Gligor privind ocuparea locurilor subvenționate vacantate în cadrul Școlii Doctorale de Istorie, începând cu 01.01.2018, respectiv:
-    un loc fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă de către drd. Balteș Gabriel
-    un loc fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă de către drd. Brădățan (Oatu) Andreea Roxana

HOTĂRÂREA NR. 1.29.

Se aprobă demararea procedurilor de acreditare a domeniului de master Inginerie geodezică, programul de studii universitare de master Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar, din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 1.30.

Se aprobă demararea procedurilor de acreditare a domeniului de master, Informatică, programul de studii universitare de master Programare avansată și baze de date.

HOTĂRÂREA NR. 1.31.

Se aprobă înființarea cursului de studii postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă cu titlul Recrutarea și analiza resursei umane în era digitalizării, cu durata de 2 semestre, 60 ECTS, în cadrul Departamentului de Științe Sociale al Facultății de Drept și Științe Sociale. 
Se aprobă numirea  dl conf. univ. dr.  Viorel Lucian Marina în calitatea de Director de studii.
 

HOTĂRÂREA NR. 1.32.

Se aprobă taxa de procesare a dosarelor pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării, obținute în instituții de învățământ superior din străinătate, în cuantum de 30 lei.

HOTĂRÂREA NR. 1.33.

Se aprobă cererea dnei Ioana Nicoleta Gheberta privind rezervarea postului de asistent universitar, poziția 6 din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, ca urmare a numirii în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Deva.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK