Proiecte derulate - Fonduri naţionale

47. Titlul proiectului: "Mecanisme de îmbunătățire a calității procesului de învățământ la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0219

Durata proiectului: aprilie 2022 - decembrie 2022

Director de proiect: Conf. univ. dr. Varvara Simona

Raport final: /media/documente/Raport_CNFIS_FDI_2022_0219.pdf


46. Titlul proiectului: "Acțiuni pentru dezvoltarea a capacității pentru cercetare în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0268

Durata proiectului: aprilie 2022 - decembrie 2022

Director de proiect: Conf. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin Alin

Raport final: /media/documente/Raport_CNFIS_FDI_2022_0268.pdf


45. Titlul proiectului: "Acțiuni suport pentru augmentarea politicilor privind internaționalizarea Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0418

Durata proiectului: martie 2022 - decembrie 2022

Director de proiect: Daniel Melinte

Site proiect: https://www.uab.ro/centre/3-centrul-de-relatii-internationale/postari/262-cri-programe-nationale/

Raport final: /media/documente/Raport_CNFIS_FDI_0418.pdf


44. Titlul proiectului: „Studenți și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces echitabil la studii superioare și incluziune socială (Incluziv - UAB)"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0556

Durata proiectului: aprilie 2022 - decembrie 2022

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Marina Lucian

Raport final: documente/Raport_CNFIS-FDI-2022-0556.pdf


43. Titlul proiectului: "Corelarea competențelor studenților cu cerințele pieței muncii prin activități și servicii specifice de consiliere în carieră și monitorizarea inserției absolvenților în cadrul UAB - PRO CARIERA"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0559

Durata proiectului: aprilie 2022 - decembrie 2022

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

Raport final: documente/Raport_CNFIS-FDI-2022-0559.pdf


42. Titlul proiectului: „SAS UAB - Acțiune, transformare, adaptare și competențe"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0424

Durata proiectului: aprilie 2022 - decembrie 2022

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Raport final: /media/documente/Raport_CNFIS_FDI_2022_0424.pdf


41. Titlul proiectului: „Acţiuni de consolidare a capacităţii şi instrumentelor instituţionale de susţinere a cercetării ştiinţifice a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – ACCIISCS UAB"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0463

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin Alin

Raport final: documente/Raport_tehnic_de_implementare_proiect_CNFIS-FDI-2021-0463.pdf


40. Titlul proiectului: „Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0287

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Bîrluţiu Adriana

Site proiect: http://cci-uab.uab.ro/

Raport final (postat pe site-ul proiectului): documente/Raport_tehnic_CNFIS_FDI_2021_0287.pdf


39. Titlul proiectului: „Armonizarea şi  implementarea politicilor pentru internaţionalizarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0046

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Daniel Melinte

Raport final: documente/Raport_tehnic_CNFIS-FDI-2021-0046.pdf


38. Titlul proiectului: „Studenţi şi elevi informaţi despre oferta universitară, consiliaţi şi sprijiniţi profesional- pentru acces echitabil, continuare şi finalizare studii superioare (PRIORITAR ECHITATEA!)"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0468

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Marina Lucian

Raport final: documente/Raport_tehnic_CNFIS-FDI-2021-0468.pdf


37. Titlul proiectului: „SAS UAB – SKILLS AND CHALLENGE"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0127

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Raport final: documente/Raport_tehnic_CNFIS-FDI-2021-0127.pdf


36. Titlul proiectului: „Acţiuni de consolidare a capacităţii şi instrumentelor instituţionale de susţinere a excelenţei în cercetare"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0453

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin Alin


35. Titlul proiectului: „Îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice şi creşterea vizibilităţii UAB prin implementarea de soluţii informatice pentru învăţământ, evaluarea programelor de studii şi ranking universitar"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0256

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Varvara Simona

Raport final: documente/Raport_de_implementare_CNFIS-FDI-2020-0256.pdf


34. Titlul proiectului: „Consolidarea şi implementarea politicilor pentru internaşionalizarea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0196

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Ionescu Petru Ştefan


33. Titlul proiectului: „Program integrat instituţional de suport, motivare şi consiliere pentru elevi şi studenţi în risc, pentru acces la învăţământul superior, echitate şi menţinerea în educaţie"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0328

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Marina Lucian


32. Titlul proiectului: „SAS UAB - Promotor al spiritului antreprenorial"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0061

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Paştiu Carmen


31. Titlul proiectului: „Actiuni si instrumente suport pentru sustinerea cercetarii de excelenta din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0660

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Lect. univ.dr. Muntean Maria


30. Titlul proiectului: Creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin implementarea de soluţii informatice pentru învăţământ şi evaluare continuă instituţională"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0327

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona


29. Titlul proiectului: Dezvoltarea de competente si abilitati antreprenoriale pentru studentii Universitatii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0315

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Paştiu Carmen


28. Titlul proiectului: Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0765

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Ionescu Petru


27. Titlul proiectului: „Program integrativ de creştere a echităţii sociale, acces la studii şi pe piaţa muncii pentru liceeni, studenţi şi absolvenţi prin dezvoltarea parteneriatelor şi a serviciilor de consiliere în carieră"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0255

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Marina Lucian


26. Titlul proiectului: "Program integrativ de creştere a echităţii sociale pentru elevii şi studenţii din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii şi a inserţiei pe piaţa muncii"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0024 
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian


25. Titlul proiectului: "Creşterea dimensiunii internaţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) si dezvoltarea ofertei educaţionale şi administrative pentru studenţii internaţionali "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0519.  
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Lect.univ.dr. Ionescu Petru 


24. Titlul proiectului: "Dezvoltarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul Universităţii  "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0042  
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf.univ.dr. Paştiu Carmen 


23. Titlul proiectului: "Îmbunătăţirea activităţii didactice din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin perfecţionarea cadrelor didactice şi implementare de instrumente e-Learning destinate masteratelor"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0012 
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona 


22. Titlul proiectului: "Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0213 
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018

Director de proiect:  Conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin 


21. Titlul proiectului: Computational Models for Reproducing Ceramics Colors (CMRCC)”

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

Contract de finantare: 226PED/11.09.2017

Durata proiectului: 11.09.2017-31.12.2018

Director de proiect:   Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel 


20. Titlul proiectului: „Optimizarea Tehnologiilor De Execuţie Privind Reabilitarea Clădirilor De Patrimoniu Afectate De Umiditate” (OTERP) 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302
Contract de finantare: 124 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni 
Director de proiect: conf.univ.dr. Popa Dorin


19. Titlul proiectului: Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului" (SIVAP) 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333 
Contract de finantare: 50 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni 
Director de proiect: lect.univ.dr. Bîrluţiu Adriana


18. Titlul proiectului: "Universals and variants of English and Romanian business metaphors. A corpus-based conceptual mapping of contemporary journalese" 
Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-2785
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Iordăchescu Teodora


17. Titlul proiectului: "Innovation for Intelligent Management of Heritage Buildings" 
Cod proiect: COST TD1406
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella


16. Titlul proiectului: "Aquasmart Aquaculture Open Data Cloud Innovation" 
Cod proiect: H2020-ICT-2014/1-644715 
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella


15. Titlul proiectului: "PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DE DEZVOLTARE A ECHITĂŢII (PRO-ACCES)"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0040 
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian


14. Titlul proiectului: "ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI A RESPECTĂRII DEONTOLOGIEI ŞI ETICII ACADEMIC ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0509 
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dimen Levente


13. Titlul proiectului: "MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0592 
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dragolea Larisa


12. Titlul proiectului: „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0093, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0093
Durata proiectului: 5 luni 
Director de proiect: lect.univ.dr. Ionescu Petru Ştefan


11. Titlul proiectului: „Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0106, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0106
Durata proiectului: 5 luni 
Director de proiect: prof.univ.dr. Socol Adela


10. Titlul proiectului: „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0055, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0055
Durata proiectului: 5 luni 
Director de proiect: conf.univ.dr. Marina Lucian


9.Titlul proiectului: "From Inhumation to Cremation in Romanian Neolithic and Eneolithic. New Archaeological Evidence, Burial Practices, and Osteological Approach"

Cod proiect: PN-II-RU-TE-2012-3-0461, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Contract de finantare: Nr. de contract: 53/30.04.2013 
Durata proiectului: 31 luni 
Director de proiect: Conf. univ. dr. Mihai Gligor, mihai.gligor@uab.ro


8. Titlul proiectului: "Monastic Life, Art and Technology at the Bizere Monastery (Arad County, Romania)" 
Cod proiect: PN II-RU-TE-2012-3-0477, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente 
Contract de finantare: Nr. de contract: 51/30.04.2013 
Durata proiectului: 31 luni 
Director de proiect: lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, monastic.life2014@gmail.com


7. Titlul proiectului: "Cartea romănească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale" 
Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0314 
Contract de finantare: 84/05.10.2011 
Durata proiectului: 2011-2014 
Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Eva Mărza


6. Titlul proiectului: "TAKE - Transnational Approaches for Knowledge Enhancement" 
Cod proiect: TAKE/228/30.04.2014 
Contract de finantare: Nr. de contract: 228/30.04.2014 
Durata proiectului: 12 luni 
Director de proiect: Conf. univ. dr. ing. Manuella Kadar


5. Titlul proiectului: "Cartea romănească veche şi ilustraţia ei în context cultural central-est european. Studiu de caz: gravura de Bucureşti (1582-1830)" 
Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0433, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiect de cercetare postdoctorala 
Contract de finantare: Nr. de contract: 75/04.30.2013 
Durata proiectului: 24 luni 
Director de proiect: dr. Anca Elisabeta Tatay, contact - ancatatai@yahoo.com


4. Titlul proiectului: "Dimensiuni istorice si perspective contemporane ale incinerarii in Romania | CNCS-UEFISCI" 
Cod proiect: CNCS-UEFISCDI, PNII, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente 
Contract de finantare: 54/05.10.2011 
Durata proiectului: 36 luni 
Director de proiect: CPIII. Dr. Marius Rotar, contact - mrotar2000@yahoo.com


3. Titlul proiectului: "Reconstituirea dietei vegetale a comunitătilor preistorice pe baza indicatorilor paleobotanici recuperati din siturile arheologice" 
Cod proiect: PN-II-RU-PD-2010, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiect de cercetare postdoctorala 
Contract de finantare: 63/2010 
Durata proiectului: 24 luni 
Director de proiect: Cercet.st. dr. Beatrice Ciută


2. Titlul proiectului: "Cuius regio. An analysis of cohesive and destructive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon" 
Cod proiect: 4EUROC 
Contract de finantare: 4EUROC/24.08.2010 
Durata proiectului: 24 luni 
Director de proiect: Cosmin Popa Gorjanu


1. Titlul proiectului: "Etatism şi diversitate confesională într-un teritoriu multicultural. Politica de toleranţă religioasă în Transilvania în timpul lui iosif al ii-lea " 
Cod proiect: CNCSIS ID 65 
Contract de finantare: 832/2009 
Durata proiectului: 24 luni 
Director de proiect: Conf. univ. Daniel Dumitran

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK