Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Prezentare DPPD

Prezentare a Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)

     Din octombrie 2012, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este parte integrantă a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, fiind subordonat Senatului şi conducerii Universităţii. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic menţine relaţii de strănsă colaborare - în plan academic, al cercetării ştiinţifice, financiar, logistic, al resurselor umane - cu Facultăţile şi Departamentele specializate din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, avănd în cadrul acesteia o misiune specifică, stat de funcţii propriu şi conducere proprie.

     Dacă imediat după înfiinţare, D.P.P.D. s-a ocupat aproape în exclusivitate de pregătirea iniţială a studenţilor pentru profesia didactică, treptat, odată cu dezvoltarea sa ca structură academică şi de cercetare, activităţile desfăşurate în cadrul acestuia s-au extins spre:

     - proiectarea şi gestionarea unor programe de formare profesională continuă destinate cadrelor didactice (organizarea gradelor didactice, programele Educaţie şi schimbare, cursuri de formare a formatorilor în educaţia adulţilor, mediator şcolar etc)

     - dezvoltarea unor structuri de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei (Centrul de cercetări în Ştiinţele Educaţiei - C.C.S.E), implementarea unor programe de cercetare şi diseminarea rezultatelor obţinute în reviste de specialitate, conferinţe, worshop-uri (revista Annales Universitatis Apulensis - Series Paedagogica-Psychologica, conferinţele Educaţia din perspectiva valorilor, Didactica - tradiţie, actualitate, perspective etc)

     - dezvoltarea unor programe de formare a specialiştilor în educaţie, inovative în plan naţional, în acord cu politici şi practici validate în context european (ex: programul de formare a didacticienilor din învăţămăntul superior - POS DRU 87/1.3/S/63709, programul de master în Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Şcolarităţii Mici - POSDRU/86/1.2/S/62508)

     - oferirea unor servicii de consiliere psiho-pedagogică, consiliere pentru învăţare, orientare în carieră (în colaborare cu C.I.C.O.C.), dezvoltarea pedagogică a activităţii academice interne (Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică - C.A.D.P).  

     În noua sa organizare (din octombrie 2012), ca departament distinct în structura  Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, D.P.P.D. a fot investit să coordoneze şi să asigure cu personal didactic atăt programul de studii psihopedagogice (nivelul I şi II), căt şi toate celelalte programe de studii a căror misiune vizează pregătirea personalului didactic, respectiv:

     -          programul de licenţă în Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar;

     -          programul de master în Management educaţional;

     -          programul de master în Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici;

     -          gradele didactice din învăţămăntul preuniversitar;

     -          programele de formare continuă a personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar sau din învăţămăntul superior.

 

    Director D.P.P.D.

Conf. univ. dr. Ioana Cristina TODOR

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK