FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel II / 30 credite) AN UNIVERSITAR 2023-2024

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

Valabil începând cu anul universitar 2023-2024

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (învăţământ liceal, postliceal, după caz) *

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (învăţământ liceal, postliceal, după caz)*

II

4

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale

     - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

-

-

-

-

-

-

E

5

         * La disciplinele ‘’Didactica domeniului’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit domeniul

                Precizări:

  1. Fiecare pachet opțional trebuie să cuprindă cel putin 3 discipline.
  2. Perioada de 2 săptămâni prevăzuță pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
  3. C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)
  4. Planul de învățământ este aprobat prin OME nr. 4.139 / 29.06.2022, Tabelul nr.3 din Anexa 2.

 

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK