PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA DE NIVEL I SI II

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA DE NIVEL I SI II Descarcă

Examen final de absolvire Nivel I si Nivel II Vara 2024 - 27 IUNIE 2024

 • Examen final de absolvire Nivel I si Nivel II Vara 2024 - 27 IUNIE 2024 Descarcă

SESIUNE EXTRAORDINARA DE RESTANTE 15-20 APRILIE 2024

SESIUNE EXTRAORDINARA DE RESTANTE 15 - 20 APRILIE 2024

Cererile de înscriere la examene se vor depune la secretariatul departamentului în perioada 08 - 12 Aprilie 2024, în timpul programului de relatii cu publicul.

Se pot susține restanțe din toti anii de studiu (semestrul I si II).

EXAMENELE SE SUSȚIN FĂRĂ PLATA CREDITELOR!!! 

- PROGRAMAREA EXAMENELOR PE ZILE SI INTERVALE ORARE SE VA  AFISA ULTERIOR, DUPĂ DEPUNEREA CERERILOR LA SECRETARIAT.

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNE RESTANTE APRILIE 2024

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNE RESTANTE APRILIE 2024 Descarcă

CERERE EXAMENE RESTANTE

Ghid creare cont Solaris

ANUNT

Solaris poat fi accest din link-ul    https://smartportal.uab.ro/landing

Inregistrarea pe Solaris se poate opera doar cu adresa institutionala ...@uab 

Va rugam sa urmati pasi din ghidul atasat. 

 

ORAR 2023-2024 SEMESTRUL II

ANUNT

INSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE DE NIVEL II IN REGIM POSTUNIVERSITAR - 13-15 FEBRUARIE 2024

ANUNT

PLANIFICARE EXAMEN FINAL - CURS POSTUNIVERSITAR NIVEL I - 08.02.2024, INCEPAND CU ORA 10, SALA A8

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEAGOGICA DE NIVEL I SI II

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA IARNA 2024 Descarcă

ORAR 2023-2024 SEMESTRUL I

PROGRAMARE SESIUNE RESTANTE SEPTEMBRIE 2023 - Atentie, pot aparea modificari!

În sesiunea de restante din septembrie 2023, studentii inscrisi la DPPD, care doresc sa participe la examenele restante aferente semestrului I și II, trebuie sa depună la secretariatul DPPD sau pe adresa de email dppd@uab.ro, o cerere pentru a fi inscrisi la examinare

 • PROGRAMARE SESIUNE RESTANTE SEPTEMBRIE 2023 Descarcă

PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE - SESIUNEA TOAMNA 2023 - 08.09.2023 - ora 14-CATEDRA DPPD

ADMITERE 2023 LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA DE NIVEL I - LICENTA / NIVEL II - MASTER

DACĂ TE-AI ÎNMATRICULAT LA O SPECIALIZARE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII,

OPTEAZĂ SĂ TE FORMEZI ȘI PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

NU EZITA ŞI ÎNSCRIE-TE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ !!!

Studenții/Masteranzi care se înmatriculează la specializările din cadrul Universității, pot să opteze și pentru programul de formare psihopedagogică, în vederea pregătirii pentru cariera didactică.

Înmatricularea la acest modul, se realizează, opțional, în baza încheierii unui contract, distinct de cel semnat cu specializarea la care v-ați înmatriculat. 

Candidații admiși la facultăți, la buget/taxă, vor avea același statut (student bugetat/taxă) şi la DPPD

            CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ SE POATE OBŢINE ASTFEL:

 • Nivelul I (iniţial) pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul antepreşcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului (30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică);
 • Nivelul II (de aprofundare) pentru ocuparea posturilor didactice la toate nivelurile învăţământului preuniversitar (de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică);
 • Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru absolvenții Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau al altor instituții de învățământ superior de stat sau particular.

           CALENDARUL ADMITERII LA DPPD

SESIUNEA DE ADMITERE DE VARĂ LA DPPD: 

 • 21 IULIE 2023 – 27 IULIE 2023 și 28 IULIE 2023 – 31 IULIE 2023 (CONTRACTUL SE VA COMPLETA LA COMISIILE DE ADMITERE)
 • 1 AUGUST - 25 AUGUST 2023 (CONTRACTUL SE VA COMPLETA LA SECRETARIATUL DPPD, ÎN ZILELE LUCRĂTOARE, CORP B, ET.1)

SESIUNEA DE ADMITERE DE TOAMNĂ LA DPPD:

 • 18-29 SEPTEMBRIE 2023 (CONTRACTUL SE VA COMPLETA LA SECRETARIATUL DPPD, ÎN ZILELE LUCRĂTOARE, CORP B, ET.1)

CONTACT: DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD): Alba Iulia, str. Unirii nr. 15-17, Corp B, etaj 1, Tel/Fax: 40-0258-806274, E-mail: dppd@uab.ro

ADMITERE 2023 LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Profesia didactică formează caractere, ghidează destine și deschide drumul către orice CARIERĂ.

Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru absolvenții Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau al altor instituții de învățământ superior de stat sau particular.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

                     NIVELUL I - PE PARCURSUL SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE TIP – Formular tipizat emis de secretariatul DPPD
 2. COPIE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ sau ADEVERINŢĂ LICENŢĂ – conform cu originalul
 3. COPIE SUPLIMENT LA DIPLOMĂ – conform cu originalul
 4. COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE - conform cu originalul
 5. COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - conform cu originalul
 6. COPIE C.I. - conform cu originalul
 7. Certificat medical care să ateste că persoana care urmează să se înscrie la studii în regim postuniversitar nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni, incompatibile cu viitoarea profesie
 8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere – 150 lei
 9. Chitanţa achitării primei tranșe din Taxa de studii (1/2 din valoarea totală a Taxei de studiu de la programul de formare psihopedagogică de Nivel I și/sau Nivel II pentru care optează solicitantul) 1500 LEI TAXA DE STUDIU PENTRU NIVELUL I MONOSPECIALIZARE/1750 LEI TAXA DE STUDIU PENTRU NIVELUL I DUBLASPECIALIZARE/ 1500 LEI TAXA DE STUDIU PENTRU NIVELUL II

 

NIVELUL II - PE PARCURSUL SEMESTRULUI II AL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

PENTRU CEI CARE OPTEAZĂ SĂ URMEZE PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVEL II

10. COPIE DIPLOMĂ DE MASTER şi SUPLIMENT LA DIPLOMĂ sau ADEVERINŢĂ MASTER – conform cu originalul

11. COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVELU I și FOAIA MATRICOLA sau ADEVERINȚA DE NIVEL I – conform cu originalul

 

PENTRU CONFORMITATEA CU ORIGINALUL A DOCUMENTELOR SE VOR PREZENTA ȘI ACTELE MENȚIONATE ÎN ORIGINAL!

 

ÎNSCRIERILE   SE   EFECTUEAZĂ   ÎN   PERIOADA   18 - 29 SEPTEMBRIE  2023 (doar în zilele lucrătoare) LA SECRETARIATUL DPPD (CorpB, Et.1)

 

Pentru alte informații, vă rugăm să contactați Secretariatul DPPD sau la telefon 0258/806274, e-mail dppd@uab.ro

ANUNȚ

SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2023

PERIOADA 26-28 IUNIE 2023

CUANTUMUL TAXEI DE REEXAMINARE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR PROGRAMATE ÎN SESIUNEA EXTRAORDINARĂ ESTE DE 25 LEI x NR. DE  CREDITE AFERENTE DISCIPLINEI RESTANTE

CERERILE SE DEPUN LA SECRETARIAT 

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE RESTANTE SI MARIRI DE NOTA - ABSOLVENTI - 19 - 25 IUNIE 2023

În sesiunea de restante și măriri de notă, studentii din an terminal, pot sustine examenele restante aferente semestrului I și II, doar daca depun o cerere la secretariatul dppd sau pe adresa de email dppd@uab.ro

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE RESTANTE SI MARIRI DE NOTA - ABSOLVENTI - 19 - 25 IUNIE 2023 Descarcă

PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE - SESIUNEA VARA 2023 - IUNIE 2023

 • PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE - SESIUNEA VARA 2023 - IUNIE 2023 Descarcă
 • CONTINUTUL PORTOFOLIULUI FINAL DE ABSOLVIRE Descarcă

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARA 2023 - 29.05.2023 - 18.06.2023

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARA 2023 Descarcă

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA 06-17 MARTIE 2023

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA 06-17 MARTIE 2023 Descarcă

ANUNT

 

SESIUNE DE RESTANȚE SE DESFĂȘOARĂ

ÎN PERIOADA 6.03.2023 – 17.03.2023

 

- CERERILE SE POT DEPUNE FIZIC ÎN PERIOADA 28.02.2023 - 03.03.2023 LA SECRETARIATUL DPPD SAU LA ADRESA DE EMAIL dppd@uab.ro

- ÎN CAZUL ÎN CARE CEREREA NU ESTE DEPUSĂ ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ STUDENTUL PIERDE POSIBILITATEA SUSȚINERII EXAMINĂRII DIN ACEASTĂ SESIUNE.

- POT PARTICIPA TOATE CATEGORIILE DE STUDENȚI/MASTERANZI CU DISCIPLINE NEPROMOVATE AFERENTE SEMESTRULUI I ȘI SEMESTRULUI II, DIN TOȚI ANII DE STUDIU

- EXAMINĂRILE SE SUSȚIN FĂRĂ PLATA TAXEI

- PROGRAMAREA EXAMINĂRILOR PE ZILE VA FI AFIȘATĂ ULTERIOR DUPĂ DEPUNEREA CERERILOR LA SECRETARIAT

-INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARUATUL DPPD SAU LA TELEFON 0258/806274

 

ORAR 2022-2023, SEMESTRUL II

PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE -SESIUNEA FEBRUARIE 2023 -10.02.2022,ORA 11, CATEDRA DPPD

ANUNT

Studentii/Materanzii, ABSOLVENTI ai promotiei 2022, care doresc sa participe la examenul final de absolvire al PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA,  din sesiunea FEBRUARIE 2023, desfasurat in data de 10 Februarie, ora 11 la catedra DPPD, sunt rugati sa depuna o cerere la secretariatul DPPD, sau online pe adresa dppd@uab.ro, cel tarziu pana la data de  7 Februarie 2023.

Portofoliu examen de absolvire

PROGRAMAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA DE IARNA 2023

IN SESIUNEA DE EXAMENE DIN IARNA 2023, SE POT SUSTINE EXAMENE NEPROMOVATE DIN ANII INTERIORI DE STUDIU AFERENTI SEMESTRULUI I, DACA TRANSMITETI CĂTRE SECRETARIATUL DPPD SAU PE ADRESA DE EMAIL dppd@uab.ro O CERERE, CU 3 ZILE INAINTE DE DATA EXAMENULUI,  PRECUM SI DOVADA ACHITARII CONTRAVALUARII EXAMENULUI (50LEI/CREDIT)

ORAR 2022-2023, SEMESTRUL I

SESIUNE EXTRAORDINARA STUDENTI/MASTERANZI 19-21 SEPTEMBRIE 2022

În sesiunea extraordinară, se pot sustine examene aferente semestrului I și II, doar daca studentii/masteranzii depun o cerere la secretariatul dppd sau la adresa de email dppd@uab.ro

Valoare credit 1/2*50 lei = 25 lei

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA EXTRAORDINARĂ 19.09.2022 - 21.09.2022 Descarcă

PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE - SESIUNEA TOAMNA 2022 - 09.09.2022,ora 12, Catedra DPPD

Studentii/Materanzii din anii terminali care doresc sa participe la examenul final de absolvire din sesiunea Toamna 2022 desfasurat in data de 9 Septembrie 2022, ora 12 la catedra DPPD, sunt rugati sa depuna o cerere la secretariatul DPPD, sau online pe adresa dppd@uab.ro, cel tarziu pana la data de 8 Septembrie 2022.

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ 05.09.2022 - 18.09.2022

În sesiunea de restante și măriri de notă, studentii pot sustine examenele restante din anul în curs, aferente semestrului I și II, doar daca depun o cerere până la data de 02.09.2022, la secretariatul dppd sau pe adresa de email dppd@uab.ro

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ 05.09.2022 - 18.09.2022 Descarcă

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENȚI 05.09.2022 - 07.09.2022

În sesiunea de restante studentii din anii terminali, pot sustine examenele restante din anii anteriori, aferente semestrului I și II, doar daca depun o cerere până la data de 02.09.2022 la secretariatul dppd sau la adresa de email dppd@uab.ro

Valoare credit 1/2*50 lei = 25 lei

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENȚI 05.09.2022 - 07.09.2022 Descarcă

PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE - 30 IUNIE 2022

 • PLANIFICAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE - 30 IUNIE 2022 Descarcă

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE RESTANTE PENTRU STUDENTII DIN ANII TERMINALI VARA 2022 (27-29 IUNIE 2022)

In sesiunea de restante din perioada 27-29 iunie 2022, studentii din anii terminali, pot sustine examenele restante din anii anteriori, aferente semestrului I si II, doar daca depun o cerere cu cel putin 3 zile inainte de data examenului, la secretariatul dppd. 

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA VARA 2022 (6-26 IUNIE 2022)

Studentii din ani terminali, pot sustine examene restante din anii anteriori, aferente semestrului II, doar daca se depun o cerere cu cel putin 3 zile inainte de data examenului, la secretariatul dppd. Cererea va fi insotita, după caz, și de chitanta aferenta. Valoarea unui credit este de 50 lei.

 • PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA VARA 2022 Descarcă

ORAR 2021-2022, SEMESTRUL II

 • Orar Nivel I/Nivel II - 2021-2022 semestrul II Descarcă

PLANIFICAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA DE IARNA 2022 - NIVEL I/NIVEL II

 • PLANIFICAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA DE IARNA 2022 - NIVEL I/NIVEL II Descarcă

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE AU EXAMENE NEPROMOVATE AFERENTE SEMESTRULUI I

 

1. Studenții care au examene nepromovate (restanțe din anii anteriori/diferențe) care doresc să participe la sesiunea de examene aferentă semestului I, anul universitar 2021-2022, trebuie să trimită o cerere, cu disciplina aferentă semestrul I la care vor participa, pentru fiecare examen în parte, pe adresa dppd@uab.ro.

 

2. Taxa pentru examen se va calcula în funcție de creditele aferente fiecărei discipline, valoarea unui credit fiind de 50 lei.

 

3. Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se va menţiona:

- Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

- Cod fiscal al instituţiei: 5665935

- Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

- CNP-ul, numele şi prenumele studentului și disciplina.

ORAR 2021-2022, SEMESTRUL I

 • Orar Nivel I/Nivel II - 2021-2022 semestrul I Descarcă

STRUCTURA AN UNIVERSITAR 2021-2022

CONT IBAN PENTRU PLATA TAXELOR DE STUDIU

   Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA  

   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX - Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

      Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, CNP-ul,  specializarea, anul de studiu.
      Se va specifica si mentiunea " taxa studiu modul pedagogic sau DPPD"

Informaţii generale

  PROGRAM SECRETARIAT DPPD

   LUNI                                                                         MARȚI           

  MIERCURI               09  -  11                                                      13  -  15

  VINERI                                                                     JOI

 

 

    

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK