Formare continuă - Sesiunea August 2024

 

                                                                                                                

O imagine care conține text, Font, Grafică, design grafic

Descriere generată automat

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

prin

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

organizează

 

                                                                                       

EXAMEN  de  acordare  a  GRADULUI  DIDACTIC II

- SESIUNEA AUGUST 2024 -

 

 

 • Probele pentru examenul de acordare a gradului didactic II, în sesiunea August 2024, se vor desfăşura după cum urmează:

 

ÎNVĂŢĂTORI / Profesori din învăţământul primar

26 August 2024      - Metodica predării limbii şi literaturii române; Metodica predării matematicii;

                                    – Probă scrisă (50% din nota finală)         

           

28 August 2024      - Pedagogie şi elemente de psihologie și sociologie educaţională;

                                       – Probă orală (50% din nota finală)       

 

EDUCATORI / Profesori din învăţământul preşcolar

26 August 2024      - Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii; Metodica predării activităţilor instructiv-educative în     grădiniţa de copii;

                                         – Probă scrisă (50% din nota finală)    

 

28 August 2024         - Pedagogie şi elemente de psihologie și sociologie educaţională                                                            

– Probă orală (50% din nota finală)          

 

PROFESORI (toate specializările)

27 August 2024         - Metodica predării specialității;

– Probă scrisă (50% din nota finală)

 

29 August 2024         - Pedagogie şi elemente de psihologie și sociologie educaţională;

– Probă orală  (50% din nota finală)

 

30 August 2024 – AFIȘAREA  REZULTATELOR  FINALE   

                                   

 

Rezultatele pentru fiecare probă de examen se vor afișa în maxim 24 de ore de la susținere.

Candidații care consideră că au fost subevaluați la proba scrisă, pot depune contestații adresate în scris președintelui comisie de examen în cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor.

 

            Proba scrisă pentru susținerea examenului de grad didactic II din sesiunea August 2024 se va susţine în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Graficul de desfășurare pe intervale orare și săli va fi postat pe site după data de 20 August 2024.

Accesul în sala de examen se face pe bază de act de identitate.

Alte informații găsiți accesând link-ul:

https://uab.ro/centre/5-departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/postari/446-dppd-formare-continua-sesiunea-august-2024/

 

            Taxa de participare la examenul de sustinere a Gradul Didactic II, Sesiunea August 2024 este de 200 lei și se poate achita la casieria Universității sau în contul deschis la Trezoreria operativă a municipiului din Alba Iulia, până la data susținerii examenului de grad didactic.

                 

            La data examenului, proba scrisă, fiecare candidat va prezenta comisiei de supraveghere chitanța reprezentând contravaloarea taxei de participare.

 • Cont IBAN pentru plata taxă participare:           
 • Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA                          

            Cod fiscal al instituţiei: 5665935
            Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX - Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
      *** Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vor menţiona următoarele: Numele şi prenumele candidatului, CNP-ul, Gradul Didactic II 2024, precum
și specializarea la care îşi susţine candidatul gradul didactic.

 

 

 • EXAMEN  de  acordare  a  GRADULUI  DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2024 - Descarcă

TEMATICĂ GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2024

   PROFESORI

    Probe

 • Metodica specialităţii,

 • Pedagogie și elemente de psihologie,

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.

(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

 

ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR –  din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română
Probe

 • Metodica predării limbii şi literaturii române, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 • Metodica predării matematicii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 •  Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale ,www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)


EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română
Probe

 • Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Programa  aprobată O.M. 6305/2008

 • Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK