Formare continuă - Legislaţie

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 5561 din 07.10.2011   Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează examene pentru obţinerea gradelor didactice I şi II  în următoarele domenii de specializare:

 

Nr.crt.

Domenii / specializări

Aprobări ale Ministerului

1

Educatori/Profesori pentru învăţământul preşcolar

Anexa 1 la Notificarea M.Ed.C (M.E.N.)  nr. 11989/1999.

Anexa 1 la Ordinul M.Ed.C (M.E.N.) nr. 5402/2000 cuprinzând lista universităţilor acreditate cărora le-au fost repartizate atribuţii de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar.

2

 

Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar

4

Istorie

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior.

5

Limba şi literatura română

6

Limba şi literatura franceză

7

Limba şi literatura engleză

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

8

Teologie Ortodoxă

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior

9

Ştiinţe economice (ECTS şi CIG)

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

10

Ştiinţe juridice

11

INFORMATICĂ

Aprobare M.E.N.C.S cu adresa nr. 45318/16.12.2016, emisă de Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

12

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 28444/19.04.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

13

ELECTRONICĂ APLICATĂ

14

INGINERIA MEDIULUI

15

MARKETING

16

FINANȚE-BĂNCI

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 30841/15.05.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă

17

ADMINISTRAREA AFACERILOR

18

SOCIOLOGIE

19

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 34553/11.07.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă

  • ORDINUL Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, în vigoare începând cu data de 26 aprilie 2021 Descarcă
  • ORDINUL Nr. 3713/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 5.561/2011 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK