FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR AN UNIVERSITAR 2023-2024

                             

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenți de studii universitare-

- monospecializare –

- REGIM POSTUNIVERSITAR -

Valabil pentru anul universitar 2023-2024

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi

I

II

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării*

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Instruire asistată de calculator

I

I

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (I)*          

I

I

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3608

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (II)*           

I

II

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

I

II

2

-

-

-

-

-

E

5

*La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea

 

       Precizări:

 1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică de specialitate rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
 2. Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. Se aplică și în cazul studiilor universitare de licență cu durata 4/5/6 ani.
 4. C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică).
 5. Planul de învățământ este aprobat prin OME nr. 4.139 / 29.06.2022, Tabelul nr. 2a din Anexa 2.

 

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 35 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenți de studii universitare-

-  dublă specializare –

- REGIM POSTUNIVERSITAR -

Valabil pentru anul universitar 2023-2024

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

 MP1 3607

Managementul clasei de elevi

I

II

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării A*

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Didactica specializării B*

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3608

Instruire asistată de calculator

I

II

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar

- Specializarea A*

I

I

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3609

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar

- Specializarea B*

I

II

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

I

II

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea

 

         Precizări:

 1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică de specialitate rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
 2. Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. Se aplică și în cazul studiilor universitare de licență cu durata 4/5/6 ani.
 4. C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică).
 5. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obținerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.
 6. Planul de învățământ este aprobat prin OME nr. 4.139 / 29.06.2022, Tabelul nr. 2b din Anexa 2.

 

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

- REGIM POSTUNIVERSITAR -

Valabil pentru anul universitar 2023-2024

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

II

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

I

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (învăţământ liceal, postliceal, după caz)*

I

I

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (învăţământ liceal, postliceal, după caz) *

I

II

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării    educaţionale

     - Educaţie integrată

I

II

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

I

I

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

I

II

-

-

-

-

-

-

E

5

         * La disciplinele ‘’Didactica domeniului’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit domeniul conform

                Precizări:

 1. Fiecare pachet opțional trebuie să cuprindă cel putin 3 discipline.
 2. Perioada de 2 săptămâni prevăzuță pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)
 4. Planul de învățământ este aprobat prin OME nr. 4.139 / 29.06.2022, Tabelul nr.3 din Anexa 2.

 

 • Plan de învățământ Postuniversitar Nivel I_monospecializare-Semestrul I Descarcă
 • Plan de învățământ Postuniversitar Nivel I_dublaspecializare-Semestrul I Descarcă
 • Plan de învățământ Postuniversitar Nivel II - Semestrul II Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK