REZULTATE GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2022

PROGRAMAREA GRADULUI DIDACTIC II PE SALI SI INTERVALE ORARE - SESIUNEA AUGUST 2022

 • PROGRAMAREA GRADULUI DIDACTIC II PE SALI SI INTERVALE ORARE - SESIUNEA AUGUST 2022 Descarcă

INFORMAȚII EXAMEN DE GRAD DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2022

 • INFORMAȚII EXAMEN DE GRAD DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2022 Descarcă

PROGRAMAREA GRADULUI DIDCATIC II - SESIUNEA AUGUST 2022

 • PROGRAMAREA GRADULUI DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2022 Descarcă

PREGĂTIRE PENTRU GRADULUI DIDACTIC II

Pregătirea pentru Gradul Didactic II, Sesiunea August 2022, se va desfășura on-line folosind Aplicația ZOOM în perioada 27-28 IUNIE 2022, după graficul atasat.

FORMARE CONTINUĂ - SESIUNEA AUGUST 2022

 

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 5561 din 07.10.2011  şi OMEN Nr. 5397 din 05.11.2013, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează examene pentru obţinerea gradelor didactice I şi II  în următoarele domenii de specializare:

Nr.crt.

Domenii / specializări

Aprobări ale Ministerului

1

Educatori/Profesori pentru învăţământul preşcolar

Anexa 1 la Notificarea M.Ed.C (M.E.N.)  nr. 11989/1999.

Anexa 1 la Ordinul M.Ed.C (M.E.N.) nr. 5402/2000 cuprinzând lista universităţilor acreditate cărora le-au fost repartizate atribuţii de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar.

2

 

Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar

4

Istorie

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior.

5

Limba şi literatura română

6

Limba şi literatura franceză

7

Limba şi literatura engleză

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

8

Teologie Ortodoxă

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior

9

Ştiinţe economice (ECTS şi CIG)

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

10

Ştiinţe juridice

11

INFORMATICĂ

Aprobare M.E.N.C.S cu adresa nr. 45318/16.12.2016, emisă de Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

12

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 28444/19.04.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

13

ELECTRONICĂ APLICATĂ

14

INGINERIA MEDIULUI

15

MARKETING

16

FINANȚE-BĂNCI

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 30841/15.05.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă

17

ADMINISTRAREA AFACERILOR

18

SOCIOLOGIE

19

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 34553/11.07.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă

TEMATICĂ GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2022

            PROFESORI

            Probe

 • Metodica specialităţii,

 • Pedagogie și elemente de psihologie,

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.

(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR –

din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română

Probe

 • Metodica predării limbii şi literaturii române, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 • Metodica predării matematicii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 •  Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale ,www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)


EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română


Probe

 • Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Programa  aprobată O.M. 6305/2008

 • Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

TEMATICA 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK