FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel I /30 credite - monospecializare) AN UNIVERSITAR 2023-2024

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare -

Valabil începând cu anul universitar 2023-2024

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia   curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării*

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar* (I)         

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3608

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar* (II)          

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea

 

       Precizări:

 1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică de specialitate rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
 2. Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. Se aplică și în cazul studiilor universitare de licență cu durata 4/5/6 ani.
 4. C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică).
 5. Planul de învățământ este aprobat prin OME nr. 4.139 / 29.06.2022, Tabelul nr. 2a din Anexa 2.

 

 

 

 • Plan de învățământ - Drept Descarcă
 • Plan de învățământ - Administrație publică Descarcă
 • Plan de învățământ - Asistență socială Descarcă
 • Plan de învățământ - Sociologie Descarcă
 • Plan de învățământ - Resurse umane Descarcă
 • Plan de învățământ - Terapie ocupațională Descarcă
 • Plan de învățământ - Educație fizică și sportivă Descarcă
 • Plan de învățământ - Kinetoterapie și motricitate specială Descarcă
 • Plan de învățământ - Contabilitate și Informatică de Gestiune Descarcă
 • Plan de învățământ - Finanțe și Bănci Descarcă
 • Plan de învățământ - Administrarea Afacerilor Descarcă
 • Plan de învățământ - Economia comerțului, turismului și serviciilor Descarcă
 • Plan de învățământ - Marketing Descarcă
 • Plan de învățământ - Istorie Descarcă
 • Plan de învățământ - Măsurători terestre și cadastru Descarcă
 • Plan de învățământ - Electronică aplicată Descarcă
 • Plan de învățământ - Ingineria Mediului Descarcă
 • Plan de învățământ - Inginerie urbană și dezvoltare regională Descarcă
 • Plan de învățământ - Informatică Descarcă
 • Plan de învățământ - Teologie ortodoxă pastorală Descarcă
 • Plan de învățământ - Muzică Religioasă Descarcă
 • Plan de învățământ - Artă sacră Descarcă
 • Plan de învățământ - Arheologie Descarcă
 • Plan de învățământ - Asistenta medicala generala Descarcă
 • Plan de învățământ - Cinematografie, fotografie, media Descarcă

FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel I /35 credite - dublă specializare) AN UNIVERSITAR 2023-2024

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 35 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-  dublă specializare -

Valabil începând cu anul universitar 2023-2024

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării A*

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Didactica specializării B*

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3608

Instruire asistată de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar

- Specializarea A*

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3609

Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar

- Specializarea B*

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea

 

Precizări:

 1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică de specialitate rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
 2. Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. Se aplică și în cazul studiilor universitare de licență cu durata 4/5/6 ani.
 4. C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică).
 5. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obținerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.
 6. Planul de învățământ este aprobat prin OME nr. 4.139 / 29.06.2022, Tabelul nr. 2b din Anexa 2.
 • Plan de învățământ - Limba și literatura română - Limba și literatura engleză Descarcă
 • Plan de învățământ - Traducere și interpretare (Franceză-Engleză) Descarcă
 • Plan de învățământ - Traducere și interpretare (Germană - Engleză) Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK