REZULTATELE EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2023

Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic II se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin ordin al ministrului, pe baza documentelor primite de la centrele de perfecţionare, în termen de 15 zile de la încheierea examenului.

Eliberarea adeverintelor care înlocuiesc certificatele pentru acordarea gradului didactic II, se face de centrele de perfecţionare prin DPPD, după comunicarea primită de la Ministerul Educaţiei privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor susţinute de candidaţi.

 

PROGRAMAREA PE SALI A EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2023

Probele de examen pentru susținerea  gradului didactic II din sesiunea August 2023 se vor susţine în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, după progrmarea atasată.

Proba scrisă de susţinere a GRADUL DIDACTIC II în învăţământ  Sesiunea august 2023 se va desfăşura începând cu ora 10.00, iar accesul în sala de examen se face începând cu ora 9.00

În cazul probei orale pot sa apară modificări. 

Accesul în sală de examen se face pe bază de act de identitate. Candidații vor avea la ei, înstrumente de scris de culoare albastră.

La data examenului, proba scrisă, fiecare candidat va prezenta comisiei de supraveghere chitanța/ordinul de plată, reprezentând contravaloarea taxei de participare.

 • PROGRAMAREA PE SALI A EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2023 Descarcă

Îndrumare privind examenul de acordare a GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2023

 • Îndrumare privind examenul de acordare a GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2023 Descarcă

PROGRAMAREA GRADULUI DIDCATIC II - SESIUNEA AUGUST 2023

 • PROGRAMAREA GRADULUI DIDCATIC II - SESIUNEA AUGUST 2023 Descarcă

FORMARE CONTINUA - SESIUNEA AUGUST 2023

 

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 5561 din 07.10.2011  şi OMEN Nr. 5397 din 05.11.2013, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează examene pentru obţinerea gradelor didactice I şi II  în următoarele domenii de specializare:

Nr.crt.

Domenii / specializări

Aprobări ale Ministerului

1

Educatori/Profesori pentru învăţământul preşcolar

Anexa 1 la Notificarea M.Ed.C (M.E.N.)  nr. 11989/1999.

Anexa 1 la Ordinul M.Ed.C (M.E.N.) nr. 5402/2000 cuprinzând lista universităţilor acreditate cărora le-au fost repartizate atribuţii de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar.

2

 

Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar

4

Istorie

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior.

5

Limba şi literatura română

6

Limba şi literatura franceză

7

Limba şi literatura engleză

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

8

Teologie Ortodoxă

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior

9

Ştiinţe economice (ECTS şi CIG)

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

10

Ştiinţe juridice

11

INFORMATICĂ

Aprobare M.E.N.C.S cu adresa nr. 45318/16.12.2016, emisă de Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

12

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 28444/19.04.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

13

ELECTRONICĂ APLICATĂ

14

INGINERIA MEDIULUI

15

MARKETING

16

FINANȚE-BĂNCI

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 30841/15.05.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă

17

ADMINISTRAREA AFACERILOR

18

SOCIOLOGIE

19

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 34553/11.07.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă

TEMATICĂ GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2023

   PROFESORI

    Probe

 • Metodica specialităţii,

 • Pedagogie și elemente de psihologie,

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.

(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

 

ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR –  din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română
Probe

 • Metodica predării limbii şi literaturii române, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 • Metodica predării matematicii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 •  Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale ,www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)


EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română
Probe

 • Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000

 • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Programa  aprobată O.M. 6305/2008

 • Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK