Regulament de organizare şi funţionare

PREZENTARE

Consiliul de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia reprezintă o structură universitară managerială care asigură conducerea operativă şi aplică deciziile strategice ale Senatului, cu scopul realizării misiunii instituţiei prevăzută în Carta universităţii.

În exercitarea misiunii sale, Consiliul de Administraţie colaborează cu Senatul, fiecare desfăşurându-şi autoritatea şi responsabilitatea în mod specific, în limitele create de actele normative în vigoare. Activitatea Consiliului de administraţie este controlată de către Senatul universitar, prin comisiile de specialitate.

Consiliului de administraţie îi revine răspunderea publică de a:

a) respecta legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior;

b) aplica şi a se supune reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior;

c) respecta politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională aprobat de senatul universitar;

d) asigura eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor, conform contractului instituţional;

e) asigura transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;

f) respecta libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.

Consiliul de Administraţie asigură managementul instituţional, centrat pe elaborarea strategiilor de realizare a obiectivelor, pe organizarea eficientă a activităţii instituţiei şi elaborarea deciziilor privind finanţarea, asigurarea materială, logistică, stabilirea structurilor universitare şi organizarea procesului de învăţământ şi cercetare, cât şi din alte domenii de activitate specifice.

In calitate de structură de conducere executivă a Universităţii, Consiliul de Administraţie îşi exercită atribuţiile conform misiunii sale, care presupune:

a. Eficienţă managerială şi financiară;

b. Transparenţă şi echitate;

c. Răspundere publică;

d. Garantarea libertăţii academice şi susţinerea autonomiei universitare, în condiţiile reglementate legal;

e. Crearea climatului de stimulare a calităţii şi performanţei în toate domeniile;

f. Respectarea drepturilor şi libertăţilor membrilor comunităţii academice;

g. Stimularea fidelităţii comunităţii academice faţă de instituţie;

h. Respectarea eticii şi integrităţii academice, precum şi a disciplinei universitare;

i. Centrarea pe student a educaţiei;

j. Libertatea de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor, conform reglementărilor legale;

k. Consultarea partenerilor sociali în luarea deciziilor;

l. Independenţa de ideologii, religii şi doctrine politice;

m. Participarea activă în mediul socio-economic local, regional şi naţional.

Consiliul de administraţie al Universităţii este format din rector, prorectori, decani, director general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

  • REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK