Anunțuri posturi vacante - Examen de promovare în cariera didactică sem II, an universitar 2023-2024

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează examen de promovare în cariera didactică, în semestrul II, an universitar 2023-2024, în baza avizului Ministerului Educației primit prin adresa nr. 221/DGIU din data de 08.05.2024.

 

CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA, semestrul II, anul universitar  2023-2024

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la examen

21 iunie 2024

 

  Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Secretariat    General UAB

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză științifică          privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

25 iunie – 27 iunie 2024

Comisii de analiză științifică         

3

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la examen

28 iunie – 01 iulie 2024

Oficiul Juridic

Comisii examen

4

Perioada de desfășurare a probelor

10 iulie 2024

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Perioada de comunicare a rezultatelor  examenului de către  comisiile de examen și afișarea lor la sediul facultății

11 iulie 2024

Comisii examen

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de depunere a contestațiilor

12 iulie – 16 iulie 2024

 Se înregistrează la  Registratura  UAB și se depun direct la secretariatele facultăților pentru a fi înaintate spre soluționare comisiei de soluționare a contestațiilor

7

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

17 iulie – 18 iulie 2024

 Comisii de contestații, Secretariate     facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de examen în Consiliul facultății

19 iulie – 22 iulie 2024

  Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor examenului de către Senat

24 iulie 2024

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

25 iulie  - 26 iulie 2024

    Site-ul UAB și site-ul specializat al   ME

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 09.05.2024.

 

  • Lista posturilor didactice vacante pentru care se organizează examen de promovare în cariera didactică în semestrul II 2023-2024 Descarcă

Anunțuri posturi vacante - Examen de promovare în cariera didactică sem I, an universitar 2023-2024

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează examen de promovare în cariera didactică, în semestrul I, an universitar 2023-2024, în baza avizului Ministerului Educației primit prin adresa nr. 428/DGIU din data de 28.11.2023.

CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

                     ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA

                                semestrul I, anul universitar  2023-2024

Posturile propuse pentru examenele de promovare au primit avizul ME, prin adresa nr. 428/DGIU din 28.11.2023

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la examen

16 ianuarie 2024

           Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

17 ianuarie – 18 ianuarie 2024

Comisii analiza

2

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la examen

19 ianuarie – 23 ianuarie 2024

Oficiul Juridic

Comisii examen

3

Perioada de desfășurare a probelor

1 februarie – 2 februarie 2024

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

4

Perioada de comunicare a rezultatelor  examenului de către  comisiile de examen

5 februarie 2024

           Comisii examen

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

5

Perioada de depunere a contestațiilor

6 februarie – 8 februarie 2024

              Se înregistrează la Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

6

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

9 februarie 2024

            Comisii de contestații  Secretariate facultăți

7

Avizarea raportului final al comisiei de examen în Consiliul facultății

12 februarie – 13 februarie 2024

Consiliile facultăților

8

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor examenului de către Senat

14 februarie 2024

Senat

9

Publicarea rezultatelor finale pe pagina de internet a examenului

15 februarie 2024

              Site-ul UAB

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 04.12.2023.

 

  • Lista posturilor didactice vacante pentru care se organizează examen de promovare în cariera didactică în semestrul I 2023-2024 Descarcă

Anunțuri posturi vacante - Examen de promovare în cariera didactică, sem I, an universitar 2022-2023

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează examen de promovare în cariera didactică, în semestrul I, an universitar 2022-2023, în baza avizului Ministerului Educației primit prin adresa nr. 33621/PRO din data de 23.11.2022.

CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

                     ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA

                                semestrul I, anul universitar  2022-2023

Posturile propuse pentru examenele de promovare au primit avizul ME, prin adresa nr. 33621 din data 23.11.2022

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la examen

17 ianuarie 2023  

 Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Secretariat General UAB

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

18 ianuarie – 20 ianuarie 2023

Comisii analiza

2

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la examen

23 ianuarie – 25 ianuarie 2023

Oficiul Juridic

Comisii examen

3

Perioada de desfășurare a probelor

2 februarie – 3 februarie 2023

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

4

Perioada de comunicare a rezultatelor  examenului de către  comisiile de examen

6 februarie 2023

           Comisii examen

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

5

Perioada de depunere a contestațiilor

7 februarie – 9 februarie 2023

  Se înregistrează la Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

6

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

10 februarie 2023

   Comisii de contestații 

   Secretariate facultăți

7

Avizarea raportului final al comisiei de examen în Consiliul facultății

13 februarie – 14 februarie 2023

Consiliile facultăților

8

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor examenului de către Senat

15 februarie 2023

Senat

9

Publicarea rezultatelor finale pe pagina de internet a examenului

16 februarie 2023

              Site-ul UAB

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 25.11.2022.

  • Lista posturilor didactice vacante pentru care se organizează examen de promovare în cariera didactică în semestrul I 2022-2023 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK