Anunțuri posturi vacante - Examen de promovare în cariera didactică, sem I, an universitar 2022-2023

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează examen de promovare în cariera didactică, în semestrul I, an universitar 2022-2023, în baza avizului Ministerului Educației primit prin adresa nr. 33621/PRO din data de 23.11.2022.

CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

                     ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA

                                semestrul I, anul universitar  2022-2023

Posturile propuse pentru examenele de promovare au primit avizul ME, prin adresa nr. 33621 din data 23.11.2022

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la examen

17 ianuarie 2023  

 Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Secretariat General UAB

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

18 ianuarie – 20 ianuarie 2023

Comisii analiza

2

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la examen

23 ianuarie – 25 ianuarie 2023

Oficiul Juridic

Comisii examen

3

Perioada de desfășurare a probelor

2 februarie – 3 februarie 2023

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

4

Perioada de comunicare a rezultatelor  examenului de către  comisiile de examen

6 februarie 2023

           Comisii examen

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

5

Perioada de depunere a contestațiilor

7 februarie – 9 februarie 2023

  Se înregistrează la Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

6

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

10 februarie 2023

   Comisii de contestații 

   Secretariate facultăți

7

Avizarea raportului final al comisiei de examen în Consiliul facultății

13 februarie – 14 februarie 2023

Consiliile facultăților

8

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor examenului de către Senat

15 februarie 2023

Senat

9

Publicarea rezultatelor finale pe pagina de internet a examenului

16 februarie 2023

              Site-ul UAB

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 25.11.2022.

  • Lista posturilor didactice vacante pentru care se organizează examen de promovare în cariera didactică în semestrul I 2022-2023 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK