Fişe de disciplină

Fişe de disciplină

Drept

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Drept roman Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul I Anul 1 2021-2025
Teoria generala a dreptului Semestrul I Anul 1 2021-2025
Drept constituţional şi instituţii politice I Semestrul I Anul 1 2021-2025
Drept civil- parte generala Semestrul I Anul 1 2021-2025
Dreptul administrativ I Semestrul II Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul II Anul 1 2021-2025
Drept civil. Persoana fizica si persoana juridica Semestrul II Anul 1 2021-2025
Instituţii politice fundamentale Semestrul II Anul 1 2021-2025
Sociologie juridică Semestrul II Anul 1 2021-2025
Informatica juridica Semestrul II Anul 1 2021-2025
Drept penal general Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept civil drepturi reale Semestrul I Anul 2 2020-2024
Contencios administrativ Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept internaţional public Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul I Anul 2 2020-2024
Logica juridica Semestrul I Anul 2 2020-2024
Publicitate imobiliara Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept civil-teoria generala a obligatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 2 2020-2024
Practică Semestrul II Anul 2 2020-2024
Criminologie Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept penal general II Semestrul II Anul 2 2020-2024
Dreptul Uniunii Europene Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept penal special I Semestrul I Anul 3 2019-2023
Drept civil contracte Semestrul I Anul 3 2019-2023
Drept procesual penal parte generală Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul familiei Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul mediului Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul proprietăţii intelectuale Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul muncii si securitatii sociale Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept civil succesiuni Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept penal special II Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept procesual penal-parte speciala Semestrul II Anul 3 2019-2023
Dreptul european al concurentei Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept comercial I Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept procesual civil parte generală Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept comercial II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Criminalistică Semestrul I Anul 4 2018-2022
Dreptul muncii şi securităţii sociale II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Practică Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept bancar Semestrul I Anul 4 2018-2022
Dreptul asigurarilor Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept internaţional privat Semestrul II Anul 4 2018-2022
Dreptul transporturilor Semestrul II Anul 4 2018-2022
Protectia internationala a drepturilor omului Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept procesual civil-parte speciala Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept notarial Semestrul II Anul 4 2018-2022

Sociologie

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere in sociologie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetarii in stiinte sociale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Scriere academica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Consiliere si orientare in cariera Semestrul I Anul 1 2021-2024
Informatica aplicata Semestrul I Anul 1 2021-2024
Sociologia familiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Voluntariat si responsabilitate sociala Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Sociologia religiilor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Relatii interetnice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Metode si tehnici de cercetare sociologica Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Introducere in programe de analiza a datelor cantitative Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metode de cercetare calitativa Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologia comunitatilor Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teorii sociologice contemporane Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamente ale resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologia deviantei Semestrul I Anul 2 2020-2023
Paradigme ale explicatiei sociologice Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2020-2023
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Introducerea in managementul resurselor umane Semestrul II Anul 2 2020-2023
Statistica sociala Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dezbateri actuale in cercetarea sociologica Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia ocupatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia educatiei Semestrul I Anul 3 2019-2022
Etica si deontologie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Demografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Dezvoltare comunitara Semestrul I Anul 3 2019-2022
Politica ocuparii fortei de munca Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodologia elaborarii proiectelor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Retele sociale Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologie regionala Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia integrării europene Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia opiniei publice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia varstelor Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia globalizarii Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborare de proiect Semestrul I Anul 3 2019-2022

Asistenţă Socială

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere în sociologie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Introducere în AS Semestrul I Anul 1 2021-2024
Sistemul de AS Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetării şi ştiinţele sociale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Consiliere si orientare in cariera Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba Engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
AS a familiei si copilului Semestrul II Anul 1 2021-2024
Metode siTehnici de Cercetare Soc. Semestrul II Anul 1 2021-2024
Tehnici de comunicare in AS Semestrul II Anul 1 2021-2024
Practica de specialitate Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul II Anul 1 2021-2024
Dentologia profesiei de asistent social Semestrul I Anul 2 2020-2023
Diagnoza problemelor sociale Semestrul I Anul 2 2020-2023
Dezvoltare comunitară Semestrul I Anul 2 2020-2023
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi Semestrul I Anul 2 2020-2023
AS a delicventilor Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere in AS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociopsihologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici si metode de interventie in AS la nivel de persoana Semestrul II Anul 2 2020-2023
AS in sistemul de probatiune Semestrul II Anul 2 2020-2023
AS pentru persoanele vârstnice Semestrul II Anul 2 2020-2023
Asistenţa socială în şcoala Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2020-2023
Demografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Prevenire si recuperare Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborarea proiectelor sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Asistenţa socială a somerilor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Teorii si met. de interv. in AS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Pedagogie sociala si incluziune edu Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul de caz Semestrul II Anul 3 2019-2022
Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială Semestrul II Anul 3 2019-2022
Integrare europeană Semestrul II Anul 3 2019-2022
Negocierea conflictelor Semestrul II Anul 3 2019-2022
AS a pers cu boli cronice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Drept in AS Semestrul II Anul 3 2019-2022

Administraţie Publică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Stiinta administratiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Economie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Teoria generală a statului și a dreptului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Elemente de drept civil Semestrul I Anul 1 2021-2024
Drept constitutional Semestrul I Anul 1 2021-2024
Drept administrativ Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 1 2021-2024
Practică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Achizitii publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Informatică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Finanţe publice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metodologia cercetarii stiintifice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Relatii publice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Planificare strategica Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Elemente de drept penal Semestrul I Anul 2 2020-2023
Actele de stare civilă şi dreptul familiei Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practică Semestrul II Anul 2 2020-2023
Logică Semestrul II Anul 2 2020-2023
Contencios administrativ Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dr financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dreptul muncii şi securităţii sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Sisteme administrative comparate Semestrul I Anul 3 2019-2022
Tehnici si metode ale adoptarii deciziei Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul proiectelor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Drept procesual civil Semestrul I Anul 3 2019-2022
Comunicare în administraţia publică Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihologia conducerii Semestrul II Anul 3 2019-2022
Dreptul UE Semestrul II Anul 3 2019-2022

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fundamentele pedagogiei Semestrul I Anul 1 2020-2023
Fundamentele psihologiei Semestrul I Anul 1 2020-2023
Fundamentele psihopedagogiei speciale Semestrul I Anul 1 2020-2023
Psihologia dezvoltarii Semestrul I Anul 1 2020-2023
Literatura română Semestrul I Anul 1 2020-2023
Tehnologii de informare si comunicare Semestrul I Anul 1 2020-2023
Educaţie fizică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Logica Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba straina - engleza Semestrul I Anul 1 2020-2023
Istoria ideilor/paradigmelor educationale Semestrul II Anul 1 2020-2023
Teoria si metodologia curriculum-ului Semestrul II Anul 1 2020-2023
Matematică - inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Literatura pentru copii Semestrul II Anul 1 2020-2023
Psihologia educatiei Semestrul II Anul 1 2020-2023
Practica pedagogica inv. primar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Practica pedagogica inv. prescolar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Educaţie fizica Semestrul II Anul 1 2020-2023
Etica si deontologie pedagogica Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba straina - engleza Semestrul II Anul 1 2020-2023
Istoria ideilor Semestrul II Anul 1 2020-2023
Matematica-inv.primar si prescolar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Didactica domeniului limba si comunicare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Teoria si metodologia instruirii Semestrul I Anul 2 2019-2022
Teoria si metodologia evaluarii Semestrul I Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică învăţământ primar Semestrul I Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică învăţământ preşcolar Semestrul I Anul 2 2019-2022
Comunicare educationala Semestrul I Anul 2 2019-2022
Consiliere educationala Semestrul I Anul 2 2019-2022
Metodologia cercetarii in stiintele educaţiei Semestrul II Anul 2 2019-2022
Psihologia educaţiei Semestrul II Anul 2 2019-2022
Educatie timpurie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Pedagogia inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Didactica matematicii in inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică înv. primar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică înv. preşcolar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Metodologia cercetarii Semestrul II Anul 2 2019-2022
Filosofia educatiei Semestrul II Anul 2 2019-2022
Introducerea in scriere Semestrul II Anul 2 2019-2022
DIDACTICA MATEMATICII Semestrul II Anul 2 2019-2022
Politici educationale si sociale Semestrul I Anul 3 2018-2021
Integrare si incluziune la varstele mici (educatie timpurie si invatamant primar) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Istorie si didactica istoriei Semestrul I Anul 3 2018-2021
Educatie plastica si didactica educatiei plastice (înv. primar si prescolar) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Muzica si didactica educatiei muzicale (inv. primar si prescolar) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Practică pedagogică înv. primar Semestrul I Anul 3 2018-2021
Practică pedagogică înv. preşcolar Semestrul I Anul 3 2018-2021
Educaţie rational emotiva Semestrul I Anul 3 2018-2021
Managementul clasei/grupei Semestrul II Anul 3 2018-2021
Psihopedagogia jocului Semestrul II Anul 3 2018-2021
Didactica domeniului Om si societate (inv. prescolar si primar) Semestrul II Anul 3 2018-2021
Didactica educatiei tehnologice Semestrul II Anul 3 2018-2021
Didactica ed. fizice si psihomotorii (inv prescolar si primar) Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practică pedagogică înv. primar Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practica pedagogica inv. prescolar Semestrul II Anul 3 2018-2021
Elaborarea lucrarii de licenta Semestrul II Anul 3 2018-2021
Psihopedagogia creativitatii Semestrul II Anul 3 2018-2021
Parteneriate educationale Semestrul II Anul 3 2018-2021
Educatie interculturala Semestrul II Anul 3 2018-2021

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID Alba

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fudamentele pedagogiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fundamentele psihopedagogiei speciale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Educatie fizica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Logica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Literatura romana Semestrul I Anul 1 2021-2024
Tehnologii de informare Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fundamentele psihologiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologia dezvoltarii Semestrul I Anul 1 2021-2024
Istoria ideilor paradigmelor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihologia educatiei Semestrul II Anul 1 2021-2024
Etica si deontologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Literatura pentru copii Semestrul II Anul 1 2021-2024
Matematica inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria si metodologia Semestrul II Anul 1 2021-2024
Educatie fizica Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria si metodologia instruirii Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria si metodologia evaluarii Semestrul I Anul 2 2020-2023
Educatie timpurie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Practica inv. primar Semestrul I Anul 2 2020-2023
Practica inv. prescolar Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere eucationala Semestrul I Anul 2 2020-2023
Comunicare educationala Semestrul I Anul 2 2020-2023
Didactica domeniului limba si comunicare Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metodologia cercetarii Semestrul II Anul 2 2020-2023
Didactica matematicii inv. primar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Introducere in scrierea academica Semestrul II Anul 2 2020-2023
Didactica limbii romane Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica inv. primar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica inv. prescolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Filosofia educatiei Semestrul II Anul 2 2020-2023
Pedagogie inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Istorie si didactica predarii Semestrul I Anul 3 2019-2022
Educatie rational emotiva Semestrul I Anul 3 2019-2022
Stiinta su didactica domeniului Semestrul I Anul 3 2019-2022
Integrare si incluziune la varstele mici Semestrul I Anul 3 2019-2022
Politici educationale si sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica inv. primar Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica inv. prescolar Semestrul I Anul 3 2019-2022
Muzica si didactica educatiei muzicale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Geografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
E-learning Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica inv. primar Semestrul II Anul 3 2019-2022
Managementul clasei Semestrul II Anul 3 2019-2022
Parteneriatele educationale Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihopedagogia creativitatii Semestrul II Anul 3 2019-2022
Didactica educatiei fizice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Didactica educatiei tehnologice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Didactica domeniului Om si societate Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihopedagogia jocului Semestrul II Anul 3 2019-2022
Practica inv. prescolar Semestrul II Anul 3 2019-2022

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - ID Deva

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

Educaţie Fizică şi Sportivă

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Anatomie funcțională Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba străină Semestrul I Anul 1 2021-2024
Schi alpin Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele generale ale atletismului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Gimnastică de bază Semestrul I Anul 1 2021-2024
Aplicații practice discipline sportive de iarnă Semestrul I Anul 1 2021-2024
Șah Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fiziologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba străină Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria și practica atletismului Semestrul II Anul 1 2021-2024
Gimnastică artistică și ritmică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Înot Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihopedagogie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Aplicații practice discipline sportive de apă Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria și metodica educației fizice ;și sportului Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria și practica în sporturile de combat- judo Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- volei Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- baschet Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria și practica în sporturi de expresie- dans sportiv Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria și practica in alte ramuri sportive- tenis de masa Semestrul I Anul 2 2020-2023
Etică și deontologie în EFS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Management apicat în EFS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Tehnici de autoapărare Semestrul II Anul 2 2020-2023
Activități motrice de timp liber Semestrul II Anul 2 2020-2023
Kinesiologie Semestrul II Anul 2 2020-2023
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- fotbal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Fundamrntele științifice ale jocurilor sportive- handbal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Educație pentru sănătate și prim ajutor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Stagiu de practică în activități de turism Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici de supraviețuire Semestrul II Anul 2 2020-2023
Beach Volley Semestrul II Anul 2 2020-2023
Fotbal-tenis Semestrul II Anul 2 2020-2023
Metodica predării baschetului îm școală Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodica predării handbalului în școală Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodica predării gimnasticii în școală Semestrul I Anul 3 2019-2022
Evaluare motrică și somatofuncțională Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica și metodica activităților motrice pe grupuri de varsta Semestrul I Anul 3 2019-2022
Stagiu de practică în unități de învățământ Semestrul I Anul 3 2019-2022
Istoria educației fizice și sportului Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metode de cercetare în EFS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Comunicare în EFS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Gimnastică aerobică de întreținere Semestrul II Anul 3 2019-2022
Metodica predării fotbalului în școală Semestrul II Anul 3 2019-2022
Metodica predării atletismului în școală Semestrul II Anul 3 2019-2022
Metodica predării atletismului în școală Semestrul II Anul 3 2019-2022
Expresie corporală și euritmie Semestrul II Anul 3 2019-2022
Activități motrice adaptate Semestrul II Anul 3 2019-2022
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență Semestrul II Anul 3 2019-2022
Fitness Semestrul II Anul 3 2019-2022
Utilizare soft-uri specializate în EFS Semestrul II Anul 3 2019-2022

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Anatomie si biomecanica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Gimnastica de bază Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba străină I Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele generale ale atletismului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Teoria şi metodica educaţiei fizice si sportului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Tehnici de manevrare a bolnavului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Stagiu de aplicaţii practice în mediu montan Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele generale ale kinetoterapiei Semestrul II Anul 1 2021-2024
Kinesiologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Educatie pentru sănătate si prim ajutor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Inot Semestrul II Anul 1 2021-2024
Echipamente, aparate şi instalaţii utilizate în kinetoterapie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Stagiu de practică în centre speciale de educaţie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba straina Semestrul II Anul 1 2021-2024
Didactica sportului adaptat - disciplina facultativa Semestrul II Anul 1 2021-2024
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive: Volei Semestrul I Anul 2 2019-2022
Masurarea si evaluarea in kinetoterapie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Masaj si tehnici complementare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Stagiu de practica in centre de recuperare I Semestrul I Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia in afectiuni reumatologice Semestrul I Anul 2 2019-2022
Elemente de fizioterapie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive : baschet Semestrul I Anul 2 2019-2022
Etica si deontologie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia în pediatrie Semestrul II Anul 2 2019-2022
Stagiu de practică în centre de asistenta sociala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Metode si tehnici de tonifiere musculara Semestrul II Anul 2 2019-2022
Elemente de terapie ocupationala- optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Educaţie prin aventură - disciplina optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Activităţi de timp liber - disciplina optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapie secundara si tertiara Semestrul II Anul 2 2019-2022
Radiologie şi Imagistică Medicală Semestrul II Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - fotbal Semestrul II Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive : handbal Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia în afecţiunile cardio-respiratorii Semestrul I Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia în afecţiuni neurologice Semestrul I Anul 3 2018-2021
Refacere si recuperare in sporturi de performanta Semestrul I Anul 3 2018-2021
Metode de cercetare stiintifica Semestrul I Anul 3 2018-2021
Stagiu de practică în centre de recuperare Semestrul I Anul 3 2018-2021
Management si marketing in kinetoterapie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Psihopedagogie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Metode şi tehnici de reeducare neuro-motorie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Semiologie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia in afectiuni ortopedico-traumatice Semestrul II Anul 3 2018-2021
Ortezare-protezare Semestrul II Anul 3 2018-2021
Elaborare lucrare de licenţă Semestrul II Anul 3 2018-2021
Hidrokinetoterapie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Informatica Semestrul II Anul 3 2018-2021
Comunicare in stiinta sportului Semestrul II Anul 3 2018-2021

Terapie Ocupaţională

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere in TO Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetării stiintifice Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele teoretice ale eval. psihologice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologia personalitatii Semestrul II Anul 1 2021-2024
Operare pe calculator Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihologia dezv umane Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Fiziologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihopatologie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Evaluarea în terapia ocupaţională Semestrul I Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Ocupatie si performanta umana Semestrul I Anul 2 2020-2023
TO în serviciile de sanatate Semestrul I Anul 2 2020-2023
TO pentru persoanele cu dizabilităţi Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere familiala-aplicatii in TO Semestrul II Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională pentru pers. private de libertate Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO in mediul scolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO pentru copii din grupurile vulnerabile Semestrul II Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO in deficiente senzoriale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Etică şi deontologie în terapie ocupaţională Semestrul I Anul 3 2019-2022
TO la pers cu boli cronice Semestrul I Anul 3 2019-2022
Pedagogie sociala si incluziune edu. Semestrul I Anul 3 2019-2022
Consilierea carierei la pers. cu nevoi speciale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborarea proiectelor de TO Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul serviciilor de terapie ocupaţională Semestrul II Anul 3 2019-2022
Comunicare în context profesional şi social Semestrul II Anul 3 2019-2022
Terapie ocupaţională în pediatrie Semestrul II Anul 3 2019-2022
TO in activitati de timp liber Semestrul II Anul 3 2019-2022
Tehnici de comunicare Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihoterapii umanist-experentiale Semestrul I Anul 3 2019-2022

Instituții de Drept Privat

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fundamentarea constituţională a drepturilor civile Semestrul I Anul 1 2021-2022
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2021-2022
Activitate de carte funciara Semestrul II Anul 1 2021-2022
Proceduri speciale in procesul civil Semestrul II Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul I Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul II Anul 1 2021-2022

Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Investigarea infractiunilor din mediul afacerilor Semestrul I Anul 1 2021-2022
Protecţia europeană a drepturilor omului Semestrul II Anul 1 2021-2022
Tehnici şi metodologii moderne de identificare Semestrul II Anul 1 2021-2022
Expertiza criminalistica a falsurilor Semestrul II Anul 1 2021-2022
Institutii de drept penal Semestrul I Anul 1 2021-2022
Institutii procesual penale Semestrul II Anul 1 2021-2022

Asistenţă Managerială şi Administrativă

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Decizii optime in administratia publica Semestrul I Anul 1 2021-2023
Reforme in AP Semestrul I Anul 1 2021-2023
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2021-2023
Institutii europene Semestrul II Anul 1 2021-2023
Activitati de carte funciara Semestrul II Anul 1 2021-2023
Metode canditative in administratie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Comunicare europeana Semestrul I Anul 2 2020-2022
Guvernare participativa Semestrul I Anul 2 2020-2022
Contracte în sectorul public şi privat Semestrul I Anul 2 2020-2022
Parteneriat Public Privat Semestrul II Anul 2 2020-2022

Management Educaţional

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Management general. Fundamente conceptuale si metodologice Semestrul I Anul 1 2021-2023
Management şi dezvoltare instituţională Semestrul I Anul 1 2021-2023
Metodologia cercetării şi managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul curriculum-ului educational Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul proceselor educaţionale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Practica manageriala in institutii educationale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul resurselor umane in educatie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Managementul carierei şi dezvoltare profesională Semestrul II Anul 1 2021-2023
Practica manageriala in inst. edu. Semestrul II Anul 1 2021-2023
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 1 2021-2023
Managementul stresului profesional Semestrul II Anul 1 2021-2023
Legislație școlară Semestrul I Anul 2 2020-2022
Masurare si evaluare in edu. Semestrul I Anul 2 2020-2022
Modele si tehnici de dezv. Semestrul I Anul 2 2020-2022
Comunicare in organizatiile edu. Semestrul I Anul 2 2020-2022
Management educational Semestrul I Anul 2 2020-2022
Management financiar Semestrul II Anul 2 2020-2022
Managementul proiectelor Semestrul II Anul 2 2020-2022
Sisteme si tehnologii informatice Semestrul II Anul 2 2020-2022
Practica de cercetare si dezv. Semestrul II Anul 2 2020-2022
Practica manageriala Semestrul II Anul 2 2020-2022

Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Școlarităţii Mici

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Studiul avansat al educaţiei în comunitate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Didactica activităţilor de educaţie timpurie şi a şcolarităţii mici Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul proiectelor de cercetare in educatie Semestrul I Anul 1 2021-2023
Studii aprofundate de psihologia dezvoltării la copil şi şcolarul mic Semestrul I Anul 1 2021-2023
Puericultură şi educarea copilului antepreşcolar Semestrul I Anul 1 2021-2023
Practică-Plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi Semestrul I Anul 1 2021-2023
Dezvoltări contemporane în teoria şi practica instruirii în educaţia timpurie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Diferentierea instruirii la copiii cu aptitudini speciale Semestrul II Anul 1 2021-2023
Particularitati ale invatarii in copilarie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Metode de cercetare calitativă în educaţie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Strategii de intervenţie psihopedagogica in educarea copiilor cu CES Semestrul II Anul 1 2021-2023
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 1 2021-2023
Practică - evaluarea si interevaluarea stagiului experimential de practica Semestrul II Anul 1 2021-2023
Masurarea si evaluarea in educatie Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul curriculumului personalizat Semestrul I Anul 2 2020-2022
Alternative educationale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Practică - plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul carierei didactice pentru educaţia timpurie şi şcolaritatea mică Semestrul I Anul 2 2020-2022
Sisteme şi tehnologii informatice aplicate in educatie Semestrul II Anul 2 2020-2022
Managementul calităţii organizaţiilor educaţionale Semestrul II Anul 2 2020-2022
Practică - evaluarea şi interevaluarea stagiului experenţial de practică Semestrul II Anul 2 2020-2022
Metode de evaluare complexa Semestrul II Anul 2 2020-2022

Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Proiecatrea serviciilor sociale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Cercetarea acţiune participativă în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza datelor în serviciile sociale şi de sănătate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Deontologia profesiilor sociale şi medicale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Fundamentele sociopsihologice ale dezv. resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Testarea si evaluarea psihologica a resurselor Semestrul II Anul 1 2021-2023
Comunicarea în organizaţiile sociale şi de sănătate Semestrul II Anul 1 2021-2023
Bune practici în managementul serviciilor sociale Semestrul II Anul 1 2021-2023
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2021-2023
Interventia in grupuri si organizatii Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelare si simulari decizionale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Sistemul serviciilor de sanatate Semestrul I Anul 2 2020-2022
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Politici de sanatate in UE Semestrul I Anul 2 2020-2022
Leadership organizational Semestrul I Anul 2 2020-2022
Protectia si inspectia muncii Semestrul II Anul 2 2020-2022
Bune practici in managementul serviciilor de sanatate Semestrul II Anul 2 2020-2022
Supervizarea in serviciile sociale Semestrul II Anul 2 2020-2022
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2020-2022
Management financiar Semestrul II Anul 2 2020-2022

Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Salarizarea personalului Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza datelor de dezvoltare a resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Fundamentele sociopsihologice ale dezvoltarii resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Leadership organizational Semestrul I Anul 1 2021-2023
Comunicare organizaţională Semestrul II Anul 1 2021-2023
Intervenţia în grupuri şi organizaţii Semestrul II Anul 1 2021-2023
Management financiar Semestrul II Anul 1 2021-2023
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2021-2023
Testare şi evaluare psihologică a resurselor umane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Stagii de practica in resurse umane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelare şi simulări decizionale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Cercetarea-actiune parcipativa Semestrul I Anul 2 2020-2022
Legislatia aplicata in domeniul dezvoltarii si managementul resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Practica profesionala in resurse umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Marketing organizational si branding Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul carierei si dezvoltare profesionala Semestrul II Anul 2 2020-2022
Populatie si resurse umane Semestrul II Anul 2 2020-2022
Joburi si cariere in resurse umane Semestrul II Anul 2 2020-2022
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2020-2022
Protectia si inspectia muncii Semestrul II Anul 2 2020-2022
Dezvoltare organizationala Semestrul II Anul 2 2020-2022

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK