Fişe de disciplină

Fişe de disciplină

Drept

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Drept roman Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul I Anul 1 2021-2025
Teoria generala a dreptului Semestrul I Anul 1 2021-2025
Drept constituţional şi instituţii politice I Semestrul I Anul 1 2021-2025
Drept civil- parte generala Semestrul I Anul 1 2021-2025
Dreptul administrativ I Semestrul II Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul II Anul 1 2021-2025
Drept civil. Persoana fizica si persoana juridica Semestrul II Anul 1 2021-2025
Instituţii politice fundamentale Semestrul II Anul 1 2021-2025
Sociologie juridică Semestrul II Anul 1 2021-2025
Informatica juridica Semestrul II Anul 1 2021-2025
Drept penal general Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept civil drepturi reale Semestrul I Anul 2 2020-2024
Contencios administrativ Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept internaţional public Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul I Anul 2 2020-2024
Logica juridica Semestrul I Anul 2 2020-2024
Publicitate imobiliara Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept civil-teoria generala a obligatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 2 2020-2024
Practică Semestrul II Anul 2 2020-2024
Criminologie Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept penal general II Semestrul II Anul 2 2020-2024
Dreptul Uniunii Europene Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept penal special I Semestrul I Anul 3 2019-2023
Drept civil contracte Semestrul I Anul 3 2019-2023
Drept procesual penal parte generală Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul familiei Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul mediului Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul proprietăţii intelectuale Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul muncii si securitatii sociale Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept civil succesiuni Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept penal special II Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept procesual penal-parte speciala Semestrul II Anul 3 2019-2023
Dreptul european al concurentei Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept comercial I Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept procesual civil parte generală Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept comercial II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Criminalistică Semestrul I Anul 4 2018-2022
Dreptul muncii şi securităţii sociale II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Practică Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept bancar Semestrul I Anul 4 2018-2022
Dreptul asigurarilor Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept internaţional privat Semestrul II Anul 4 2018-2022
Dreptul transporturilor Semestrul II Anul 4 2018-2022
Protectia internationala a drepturilor omului Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept procesual civil-parte speciala Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept notarial Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept roman Semestrul I Anul 1 2022-2026
Drept administrativ Semestrul II Anul 1 2022-2026
Sociologie juridica Semestrul II Anul 1 2022-2026
Drept constitutional Semestrul I Anul 1 2022-2026
Institutii politice fundamentale Semestrul II Anul 1 2022-2026
Dr.international public Semestrul I Anul 2 2021-2025
Criminologie Semestrul II Anul 2 2021-2025
Drept penal general II Semestrul II Anul 2 2021-2025
Drept penal general I Semestrul I Anul 2 2021-2025
Drept financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2021-2025
Drept civil TGO Semestrul II Anul 2 2021-2025
Drept civil-drepturi reale Semestrul I Anul 2 2021-2025
Contencios administrativ Semestrul I Anul 2 2021-2025
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2021-2025
Publicitate imobiliara Semestrul I Anul 2 2021-2025
Dreptul Uniunii Europene Semestrul II Anul 2 2021-2025
Drept procesual special I Semestrul I Anul 3 2020-2024
Drept penal special II Semestrul II Anul 3 2020-2024
Drept al concurentei Semestrul II Anul 3 2020-2024
Dreptul muncii I Semestrul II Anul 3 2020-2024
Dreptul familiei Semestrul I Anul 3 2020-2024
Drept procesual penal-parte generala Semestrul I Anul 3 2020-2024
Drept procesual penal-parte speciala Semestrul II Anul 3 2020-2024
Dreptul Mediului Semestrul I Anul 3 2020-2024
Dr. procesual civil- parte generala Semestrul I Anul 4 2019-2023
Dr. procesual civil- parte speciala Semestrul II Anul 4 2019-2023
Drept bancar Semestrul I Anul 4 2019-2023
Dreptul muncii Semestrul I Anul 4 2019-2023
Criminalistica Semestrul I Anul 4 2019-2023
Dreptul asigurarilor Semestrul I Anul 4 2019-2023
Protectia internationala a drepturilor omului Semestrul II Anul 4 2019-2023
Practica de specialitate Semestrul I Anul 4 2019-2023
DREPT CIVIL-parte generala Semestrul I Anul 1 2023-2027
FRANCEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2027
ED.FIZICĂ Semestrul I Anul 1 2023-2027
ED.FIZICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2027
FRANCEZĂ Semestrul II Anul 1 2023-2027
DREPT CONSTITUȚIONAL Semestrul I Anul 1 2023-2027
TEORIA GENERAALĂ A DREPTULUI Semestrul I Anul 1 2023-2027
DREPT ADMINISTRATIV Semestrul II Anul 1 2023-2027
DREPT ROMAN Semestrul I Anul 1 2023-2027
DREPT CIVIL(PERSOANĂ FIZICĂ ȘI JURIDICĂ) Semestrul II Anul 1 2023-2027
SOCIOLOGIE JURIDICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2027
DREPT PENAL GENERAL I Semestrul I Anul 2 2022-2026
DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC Semestrul I Anul 2 2022-2026
DREPT PENAL GENERAL II Semestrul II Anul 2 2022-2026
DREPT CIVIL- TEORIA GENERALA A OBLIGAȚIILOR Semestrul II Anul 2 2022-2026
DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL Semestrul II Anul 2 2022-2026
CRIMINOLOGIE Semestrul II Anul 2 2022-2026
DREPTUL UNIUNII EUROPENE Semestrul II Anul 2 2022-2026
PRACTICĂ DE SPECIALITATE Semestrul II Anul 2 2022-2026
CONTENCIOS DMINISTRTIV Semestrul I Anul 2 2022-2026
PUBLICITATE IMOBILIARĂ Semestrul I Anul 2 2022-2026
DREPT CIVIL-DREPTURI REALE Semestrul I Anul 2 2022-2026
FRANCEZĂ Semestrul I Anul 2 2022-2026
FRANCEZĂ Semestrul II Anul 2 2022-2026
DREPT PENAL SPECIAL II Semestrul I Anul 3 2021-2025
DREPT PROCESUAL PENAL-PARTE GENERALĂ Semestrul I Anul 3 2021-2025
DREPTUL FAMILIEI Semestrul I Anul 3 2021-2025
DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Semestrul I Anul 3 2021-2025
DREPT PENAL SPECIAL II Semestrul II Anul 3 2021-2025
DREPT PROCESUAL PENAL-PARTE SPECIALĂ Semestrul II Anul 3 2021-2025
DREPT AL CONCURENȚEI Semestrul II Anul 3 2021-2025
DREPT COMERCIAL I Semestrul II Anul 3 2021-2025
DREPTUL MEDIULUI Semestrul I Anul 3 2021-2025
DREPT CIVIL-CONTRACTE Semestrul I Anul 3 2021-2025
DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE I Semestrul II Anul 3 2021-2025
DREPT BANCAR Semestrul I Anul 4 2020-2024
CRIMINALISTICĂ Semestrul I Anul 4 2020-2024
DREPT PROCESUAL CIVIL-PARTE SPECIALĂ Semestrul II Anul 4 2020-2024
DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT Semestrul II Anul 4 2020-2024
DREPT COMERCIAL II Semestrul I Anul 4 2020-2024
DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL Semestrul II Anul 4 2020-2024
DREPTUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR Semestrul II Anul 4 2020-2024
PRACTICĂ Semestrul I Anul 4 2020-2024
PROTECȚIA NTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI Semestrul II Anul 4 2020-2024
DREPTUL ASIGURARILOR Semestrul I Anul 4 2020-2024
DREPT NOTARIAL Semestrul II Anul 4 2020-2024
DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE Semestrul I Anul 4 2020-2024

Sociologie

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere in sociologie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetarii in stiinte sociale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Scriere academica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Consiliere si orientare in cariera Semestrul I Anul 1 2021-2024
Informatica aplicata Semestrul I Anul 1 2021-2024
Sociologia familiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Voluntariat si responsabilitate sociala Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Sociologia religiilor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Relatii interetnice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Metode si tehnici de cercetare sociologica Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Introducere in programe de analiza a datelor cantitative Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metode de cercetare calitativa Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologia comunitatilor Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teorii sociologice contemporane Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamente ale resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologia deviantei Semestrul I Anul 2 2020-2023
Paradigme ale explicatiei sociologice Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2020-2023
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Introducerea in managementul resurselor umane Semestrul II Anul 2 2020-2023
Statistica sociala Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dezbateri actuale in cercetarea sociologica Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia ocupatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia educatiei Semestrul I Anul 3 2019-2022
Etica si deontologie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Demografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Dezvoltare comunitara Semestrul I Anul 3 2019-2022
Politica ocuparii fortei de munca Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodologia elaborarii proiectelor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Retele sociale Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologie regionala Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia integrării europene Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia opiniei publice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia varstelor Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia globalizarii Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborare de proiect Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodologia cercetarii in stiintele sociale Semestrul I Anul 1 2022-2025
Introducerea in sociologie Semestrul I Anul 1 2022-2025
Sociologia familiei Semestrul I Anul 1 2022-2025
Voluntariat si responsabilitate sociala Semestrul I Anul 1 2022-2025
Scriere academica Semestrul I Anul 1 2022-2025
Metode si tehnici de cercetare sociala Semestrul II Anul 1 2022-2025
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2022-2025
Relatii interetnice Semestrul II Anul 1 2022-2025
Sociologia religiei Semestrul II Anul 1 2022-2025
Politici publice Semestrul II Anul 1 2022-2025
Practica de specialitate Semestrul II Anul 1 2022-2025
Teorii sociologice contemporane Semestrul I Anul 2 2021-2024
Dezbateri actuale in teoria si cercetarea sociologica Semestrul I Anul 2 2021-2024
Sociologia comunitatilor Semestrul I Anul 2 2021-2024
Metode de cercetare calitativa Semestrul I Anul 2 2021-2024
Introducerea in program de analiza a datelor cantitative Semestrul I Anul 2 2021-2024
Sociologia deviantei Semestrul I Anul 2 2021-2024
Statistica sociala Semestrul II Anul 2 2021-2024
Paradigme ale sociologiei Semestrul II Anul 2 2021-2024
Sociologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2021-2024
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2021-2024
Fundamente sle resurselor umane Semestrul II Anul 2 2021-2024
Sociologia ocupatiilor Semestrul II Anul 2 2021-2024
Demografie Semestrul I Anul 3 2020-2023
Sociologia educatiei Semestrul I Anul 3 2020-2023
Metodologia elaborarii proiectelor si strategiilor sociale Semestrul I Anul 3 2020-2023
Sociologie politica Semestrul I Anul 3 2020-2023
Dezvoltare comunitara Semestrul I Anul 3 2020-2023
Sociologia opiniei publice Semestrul II Anul 3 2020-2023
Retele sociale Semestrul II Anul 3 2020-2023
Sociologia varstelor si a imbatranirii Semestrul II Anul 3 2020-2023
Sociologia globalizarii Semestrul II Anul 3 2020-2023
Sociologie regionala Semestrul II Anul 3 2020-2023
Sociologia integrarii europene Semestrul II Anul 3 2020-2023
ED.FIZICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2026

Asistenţă Socială

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere în sociologie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Introducere în AS Semestrul I Anul 1 2021-2024
Sistemul de AS Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetării şi ştiinţele sociale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Consiliere si orientare in cariera Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba Engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
AS a familiei si copilului Semestrul II Anul 1 2021-2024
Metode siTehnici de Cercetare Soc. Semestrul II Anul 1 2021-2024
Tehnici de comunicare in AS Semestrul II Anul 1 2021-2024
Practica de specialitate Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul II Anul 1 2021-2024
Dentologia profesiei de asistent social Semestrul I Anul 2 2020-2023
Diagnoza problemelor sociale Semestrul I Anul 2 2020-2023
Dezvoltare comunitară Semestrul I Anul 2 2020-2023
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi Semestrul I Anul 2 2020-2023
AS a delicventilor Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere in AS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociopsihologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici si metode de interventie in AS la nivel de persoana Semestrul II Anul 2 2020-2023
AS in sistemul de probatiune Semestrul II Anul 2 2020-2023
AS pentru persoanele vârstnice Semestrul II Anul 2 2020-2023
Asistenţa socială în şcoala Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2020-2023
Demografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Prevenire si recuperare Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborarea proiectelor sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Asistenţa socială a somerilor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Teorii si met. de interv. in AS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Pedagogie sociala si incluziune edu Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul de caz Semestrul II Anul 3 2019-2022
Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială Semestrul II Anul 3 2019-2022
Integrare europeană Semestrul II Anul 3 2019-2022
Negocierea conflictelor Semestrul II Anul 3 2019-2022
AS a pers cu boli cronice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Drept in AS Semestrul II Anul 3 2019-2022
Introducere in sociologie Semestrul I Anul 1 2022-2025
Introducere în Asistenţa Socială Semestrul I Anul 1 2022-2025
Metodologoa cercetarii in stiintele sociale Semestrul I Anul 1 2022-2025
Deontologia profesiei de asistent social Semestrul I Anul 1 2022-2025
Dezvoltare umană Semestrul I Anul 1 2022-2025
POLITICI PUBLICE Semestrul II Anul 1 2022-2025
Tehnici de comunicare Semestrul II Anul 1 2022-2025
AS a familiei si copilului Semestrul II Anul 1 2022-2025
Sistemul de AS Semestrul II Anul 1 2022-2025
Tehnici de interventie in AS Semestrul II Anul 2 2021-2024
Teorii si metode de interventie Semestrul I Anul 2 2021-2024
AS PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI Semestrul I Anul 2 2021-2024
Diagnoza și soluționarea problemelor sociale Semestrul I Anul 2 2021-2024
Consiliere în asistenta sociala Semestrul I Anul 2 2021-2024
AS a persoanelor varstnice Semestrul II Anul 2 2021-2024
AS bazată pe evidențe Semestrul II Anul 2 2021-2024
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2021-2024
As in scoli Semestrul II Anul 2 2021-2024
Asistenta social a persoanelor cu boli cronice şi terminale Semestrul I Anul 3 2020-2023
Teorii și metode de intervenţie în asistenţa socială la nivel de grup Semestrul I Anul 3 2020-2023
Elaborarea proiectelor sociale Semestrul I Anul 3 2020-2023
Pedagogie sociala si incluziune educaționala Semestrul I Anul 3 2020-2023
Demografie Semestrul I Anul 3 2020-2023
ASISTENTA SOCIALA A SOMERILOR Semestrul I Anul 3 2020-2023
Drept și legisaltie Semestrul II Anul 3 2020-2023
Elaborarea lucrarii de licenta Semestrul II Anul 3 2020-2023
MANAGEMENT DE CAZ Semestrul II Anul 3 2020-2023
AS in Uniunea Europeana Semestrul II Anul 3 2020-2023
MANAGEMENTUL SI EVALUAREA PROGRAMELOR DE AS Semestrul II Anul 3 2020-2023
Negocierea conflictelor Semestrul II Anul 3 2020-2023
ED.FIZICĂ Semestrul I Anul 1 2023-2026
ED.FIZICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2026

Administraţie Publică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Stiinta administratiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Economie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Teoria generală a statului și a dreptului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Elemente de drept civil Semestrul I Anul 1 2021-2024
Drept constitutional Semestrul I Anul 1 2021-2024
Drept administrativ Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 1 2021-2024
Practică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Achizitii publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Informatică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Finanţe publice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metodologia cercetarii stiintifice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Relatii publice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Planificare strategica Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Elemente de drept penal Semestrul I Anul 2 2020-2023
Actele de stare civilă şi dreptul familiei Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practică Semestrul II Anul 2 2020-2023
Logică Semestrul II Anul 2 2020-2023
Contencios administrativ Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dr financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dreptul muncii şi securităţii sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Sisteme administrative comparate Semestrul I Anul 3 2019-2022
Tehnici si metode ale adoptarii deciziei Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul proiectelor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Drept procesual civil Semestrul I Anul 3 2019-2022
Comunicare în administraţia publică Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihologia conducerii Semestrul II Anul 3 2019-2022
Dreptul UE Semestrul II Anul 3 2019-2022
Informatica Semestrul II Anul 1 2022-2025
Politici publice Semestrul II Anul 1 2022-2025
Stiinta administratiei Semestrul I Anul 1 2022-2025
Practica de specialitte Semestrul II Anul 1 2022-2025
Drept administrativ Semestrul II Anul 1 2022-2025
Elemente de drept civil Semestrul I Anul 1 2022-2025
Achizitii_publice Semestrul II Anul 1 2022-2025
Dr constitutional Semestrul I Anul 1 2022-2025
Relatii publice Semestrul I Anul 2 2021-2024
Sociologie Semestrul I Anul 2 2021-2024
Drept financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2021-2024
Metodologia cercetarii stiintifice in AP Semestrul I Anul 2 2021-2024
Actele de stare civila Semestrul II Anul 2 2021-2024
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2021-2024
Contencios administrativ Semestrul II Anul 2 2021-2024
Elemente de drept penal in AP Semestrul I Anul 2 2021-2024
Dezvoltare durabila Semestrul II Anul 2 2021-2024
Finante_publice Semestrul I Anul 2 2021-2024
Planificare Strategica Semestrul I Anul 2 2021-2024
Elemente de dr. procesual civil Semestrul I Anul 3 2020-2023
Elemente de urbanism Semestrul I Anul 3 2020-2023
Managementul proiectelor Semestrul I Anul 3 2020-2023
Comunicare in administratia publica Semestrul II Anul 3 2020-2023
Dreptul muncii Semestrul I Anul 3 2020-2023
Psihologia conducerii Semestrul II Anul 3 2020-2023
Sisteme administrative comparate Semestrul I Anul 3 2020-2023
Drept European Semestrul II Anul 3 2020-2023
Managementul serviciilor publice Semestrul II Anul 3 2020-2023
ELEMENTE DE DREPT CIVIL Semestrul I Anul 1 2023-2026
ED.FIZICĂ Semestrul I Anul 1 2023-2026
POLITICI PUBLICE Semestrul II Anul 1 2023-2026
ED.FIZICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2026
DREPT CONSTITUȚIONAL Semestrul I Anul 1 2023-2026
PRACTICĂ DE SPECIALITATE Semestrul II Anul 1 2023-2026
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Semestrul I Anul 1 2023-2026
ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE ÎN AP Semestrul II Anul 1 2023-2026
ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI Semestrul I Anul 1 2023-2026
DREPT ADMINISTRATIV Semestrul II Anul 1 2023-2026
ACHIZIȚII PUBLICE Semestrul II Anul 1 2023-2026
FRANCEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2026
FRANCEZĂ Semestrul II Anul 1 2023-2026
ECONOMIE Semestrul I Anul 1 2023-2026
MANAGEMENTUL PUBLIC Semestrul I Anul 1 2023-2026
INFORMATICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2026
RELAȚII PUBLICE Semestrul I Anul 2 2022-2025
SOCIOLOGIE Semestrul I Anul 2 2022-2025
ELEMENTE DE DREPT PENAL Semestrul I Anul 2 2022-2025
ACTELE DE STSRE CIVILĂ ÎN DR FAMILIEI Semestrul II Anul 2 2022-2025
DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL Semestrul II Anul 2 2022-2025
FINANȚE PUBLICE Semestrul I Anul 2 2022-2025
PRACTICĂ DE SPECIALITATE Semestrul II Anul 2 2022-2025
PLANIFICARE STRATEGICĂ Semestrul I Anul 2 2022-2025
METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Semestrul I Anul 2 2022-2025
CONTENCIOS ADMINISTRATIV Semestrul II Anul 2 2022-2025
FRANCEZĂ Semestrul I Anul 2 2022-2025
FRANCEZĂ Semestrul II Anul 2 2022-2025
FUNDAMENTELE CALITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC Semestrul II Anul 2 2022-2025
ELEMENTE DE DREPT PROCESUAL CIVIL Semestrul I Anul 3 2021-2024
COMUNICARE ÎN AP Semestrul II Anul 3 2021-2024
DREPT EUROPEAN Semestrul II Anul 3 2021-2024
MANAGEMENTUL PROIECTELOR Semestrul I Anul 3 2021-2024
SISTEME ADMINISTRATIVE COMPARATE Semestrul I Anul 3 2021-2024
ELEMENTE DE URBANISM Semestrul I Anul 3 2021-2024
PSIHOLOGIA CONDUCERII Semestrul II Anul 3 2021-2024
MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE Semestrul II Anul 3 2021-2024
DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE Semestrul I Anul 3 2021-2024
AUDIT ȘI CONTROL INTERN IN AP Semestrul II Anul 3 2021-2024

Educaţie Fizică şi Sportivă

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Anatomie funcțională Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba străină Semestrul I Anul 1 2021-2024
Schi alpin Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele generale ale atletismului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Gimnastică de bază Semestrul I Anul 1 2021-2024
Aplicații practice discipline sportive de iarnă Semestrul I Anul 1 2021-2024
Șah Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fiziologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba străină Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria și practica atletismului Semestrul II Anul 1 2021-2024
Gimnastică artistică și ritmică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Înot Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihopedagogie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Aplicații practice discipline sportive de apă Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria și metodica educației fizice ;și sportului Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria și practica în sporturile de combat- judo Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- volei Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- baschet Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria și practica în sporturi de expresie- dans sportiv Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria și practica in alte ramuri sportive- tenis de masa Semestrul I Anul 2 2020-2023
Etică și deontologie în EFS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Management apicat în EFS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Tehnici de autoapărare Semestrul II Anul 2 2020-2023
Activități motrice de timp liber Semestrul II Anul 2 2020-2023
Kinesiologie Semestrul II Anul 2 2020-2023
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- fotbal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Fundamrntele științifice ale jocurilor sportive- handbal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Educație pentru sănătate și prim ajutor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Stagiu de practică în activități de turism Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici de supraviețuire Semestrul II Anul 2 2020-2023
Beach Volley Semestrul II Anul 2 2020-2023
Fotbal-tenis Semestrul II Anul 2 2020-2023
Metodica predării baschetului îm școală Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodica predării handbalului în școală Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodica predării gimnasticii în școală Semestrul I Anul 3 2019-2022
Evaluare motrică și somatofuncțională Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica și metodica activităților motrice pe grupuri de varsta Semestrul I Anul 3 2019-2022
Stagiu de practică în unități de învățământ Semestrul I Anul 3 2019-2022
Istoria educației fizice și sportului Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metode de cercetare în EFS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Comunicare în EFS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Gimnastică aerobică de întreținere Semestrul II Anul 3 2019-2022
Metodica predării fotbalului în școală Semestrul II Anul 3 2019-2022
Metodica predării atletismului în școală Semestrul II Anul 3 2019-2022
Metodica predării atletismului în școală Semestrul II Anul 3 2019-2022
Expresie corporală și euritmie Semestrul II Anul 3 2019-2022
Activități motrice adaptate Semestrul II Anul 3 2019-2022
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență Semestrul II Anul 3 2019-2022
Fitness Semestrul II Anul 3 2019-2022
Utilizare soft-uri specializate în EFS Semestrul II Anul 3 2019-2022
Anatomie functionala Semestrul I Anul 1 2022-2025
Limba straina Semestrul I Anul 1 2022-2025
Teoria si practica in sporturile de iarna-schi alpin Semestrul I Anul 1 2022-2025
Bazele generale ale atletismului Semestrul I Anul 1 2022-2025
Gimnastica de baza Semestrul I Anul 1 2022-2025
Aplicatii practice discipline sportive de iarna Semestrul I Anul 1 2022-2025
Sah Semestrul I Anul 1 2022-2025
Fiziologie Semestrul II Anul 1 2022-2025
Limba straina Semestrul II Anul 1 2022-2025
Teoria si practica atletismului Semestrul II Anul 1 2022-2025
Teoria si practica in ramuri ale gimnasticii Semestrul II Anul 1 2022-2025
Teoria si practica in sporturi de apa-inot Semestrul II Anul 1 2022-2025
Psihopedagogie Semestrul II Anul 1 2022-2025
Aplicatii practice discipline spotive de apa Semestrul II Anul 1 2022-2025
Teoria si metodica educatiei fizice si sportului Semestrul I Anul 2 2021-2024
Teoria si practica in sporturile de combat-judo Semestrul I Anul 2 2021-2024
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive-volei Semestrul I Anul 2 2021-2024
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive-baschet Semestrul I Anul 2 2021-2024
Teoria si practica in sporturi de expresie-dans sportiv Semestrul I Anul 2 2021-2024
Teoria si practica in alte ramuri sportive-tenis de masa Semestrul I Anul 2 2021-2024
Stagiu de practica in baze de agrement Semestrul I Anul 2 2021-2024
Management aplicat in EFS Semestrul I Anul 2 2021-2024
Etica si deontologie in EFS Semestrul I Anul 2 2021-2024
Activitati motrice de timp liber Semestrul II Anul 2 2021-2024
Kinesiologie Semestrul II Anul 2 2021-2024
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive-fotbal Semestrul II Anul 2 2021-2024
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive-handbal Semestrul II Anul 2 2021-2024
Educatie pentru sanatate si prim ajutor Semestrul II Anul 2 2021-2024
Stagiu de practica in activitati de turism Semestrul II Anul 2 2021-2024
Tehnici de supravietuire Semestrul II Anul 2 2021-2024
Tehnici de autoaparare Semestrul II Anul 2 2021-2024
Beach-voley Semestrul II Anul 2 2021-2024
Fotbal tenis Semestrul II Anul 2 2021-2024
Metodica predarii baschetului in scoala Semestrul I Anul 3 2020-2023
Metodica predarii handbalului in scoala Semestrul I Anul 3 2020-2023
Metodica predarii gimnasticii in scoala Semestrul I Anul 3 2020-2023
Evaluarea motrica si somatofunctionala Semestrul I Anul 3 2020-2023
Practica si metodica activitatilor motrice pe grupe de varsta Semestrul I Anul 3 2020-2023
Stagiu de practica in unitati de invatamant Semestrul I Anul 3 2020-2023
Metode de cercetare in EFS Semestrul I Anul 3 2020-2023
Istoria educatiei fizice si a sportului Semestrul I Anul 3 2020-2023
Comunicare in EFS Semestrul I Anul 3 2020-2023
Metodica predarii fotbalului in scoala Semestrul II Anul 3 2020-2023
Metodica predarii voleiului in scoala Semestrul II Anul 3 2020-2023
Metodica predarii atletismului in scoala Semestrul II Anul 3 2020-2023
Expresie cororla si euritmie Semestrul II Anul 3 2020-2023
Activitati motrice adaptate Semestrul II Anul 3 2020-2023
Stagiu de pregatire si elaborare a lucrarii de licenta Semestrul II Anul 3 2020-2023
Fitness Semestrul II Anul 3 2020-2023
Gimnastica aerobica de intretinere Semestrul II Anul 3 2020-2023
Utilizare soft-uri specializate in EFS Semestrul II Anul 3 2020-2023
ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE ÎN EFS Semestrul I Anul 2 2022-2025

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Anatomie si biomecanica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Gimnastica de bază Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba străină I Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele generale ale atletismului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Teoria şi metodica educaţiei fizice si sportului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Tehnici de manevrare a bolnavului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Stagiu de aplicaţii practice în mediu montan Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele generale ale kinetoterapiei Semestrul II Anul 1 2021-2024
Kinesiologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Educatie pentru sănătate si prim ajutor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Inot Semestrul II Anul 1 2021-2024
Echipamente, aparate şi instalaţii utilizate în kinetoterapie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Stagiu de practică în centre speciale de educaţie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba straina Semestrul II Anul 1 2021-2024
Didactica sportului adaptat - disciplina facultativa Semestrul II Anul 1 2021-2024
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive: Volei Semestrul I Anul 2 2019-2022
Masurarea si evaluarea in kinetoterapie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Masaj si tehnici complementare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Stagiu de practica in centre de recuperare I Semestrul I Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia in afectiuni reumatologice Semestrul I Anul 2 2019-2022
Elemente de fizioterapie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive : baschet Semestrul I Anul 2 2019-2022
Etica si deontologie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia în pediatrie Semestrul II Anul 2 2019-2022
Stagiu de practică în centre de asistenta sociala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Metode si tehnici de tonifiere musculara Semestrul II Anul 2 2019-2022
Elemente de terapie ocupationala- optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Educaţie prin aventură - disciplina optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Activităţi de timp liber - disciplina optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapie secundara si tertiara Semestrul II Anul 2 2019-2022
Radiologie şi Imagistică Medicală Semestrul II Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - fotbal Semestrul II Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive : handbal Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia în afecţiunile cardio-respiratorii Semestrul I Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia în afecţiuni neurologice Semestrul I Anul 3 2018-2021
Refacere si recuperare in sporturi de performanta Semestrul I Anul 3 2018-2021
Metode de cercetare stiintifica Semestrul I Anul 3 2018-2021
Stagiu de practică în centre de recuperare Semestrul I Anul 3 2018-2021
Management si marketing in kinetoterapie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Psihopedagogie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Metode şi tehnici de reeducare neuro-motorie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Semiologie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia in afectiuni ortopedico-traumatice Semestrul II Anul 3 2018-2021
Ortezare-protezare Semestrul II Anul 3 2018-2021
Elaborare lucrare de licenţă Semestrul II Anul 3 2018-2021
Hidrokinetoterapie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Informatica Semestrul II Anul 3 2018-2021
Comunicare in stiinta sportului Semestrul II Anul 3 2018-2021
ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE Semestrul I Anul 2 2022-2025

Terapie Ocupaţională

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere in TO Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetării stiintifice Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele teoretice ale eval. psihologice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologia personalitatii Semestrul II Anul 1 2021-2024
Operare pe calculator Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihologia dezv umane Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Fiziologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihopatologie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Evaluarea în terapia ocupaţională Semestrul I Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Ocupatie si performanta umana Semestrul I Anul 2 2020-2023
TO în serviciile de sanatate Semestrul I Anul 2 2020-2023
TO pentru persoanele cu dizabilităţi Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere familiala-aplicatii in TO Semestrul II Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională pentru pers. private de libertate Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO in mediul scolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO pentru copii din grupurile vulnerabile Semestrul II Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO in deficiente senzoriale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Etică şi deontologie în terapie ocupaţională Semestrul I Anul 3 2019-2022
TO la pers cu boli cronice Semestrul I Anul 3 2019-2022
Pedagogie sociala si incluziune edu. Semestrul I Anul 3 2019-2022
Consilierea carierei la pers. cu nevoi speciale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborarea proiectelor de TO Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul serviciilor de terapie ocupaţională Semestrul II Anul 3 2019-2022
Comunicare în context profesional şi social Semestrul II Anul 3 2019-2022
Terapie ocupaţională în pediatrie Semestrul II Anul 3 2019-2022
TO in activitati de timp liber Semestrul II Anul 3 2019-2022
Tehnici de comunicare Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihoterapii umanist-experentiale Semestrul I Anul 3 2019-2022
FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Semestrul I Anul 1 2022-2025
Psihologia dezvoltării Semestrul I Anul 1 2022-2025
INTRODUCERE IN TERAPIE OCUPATIONALA Semestrul I Anul 1 2022-2025
ANATOMIE Semestrul I Anul 1 2022-2025
Metodologia cercetarii stiintifice Semestrul I Anul 1 2022-2025
Limba Engleză Semestrul I Anul 1 2022-2025
Educaţie fizică Semestrul I Anul 1 2022-2025
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în terapie Semestrul I Anul 1 2022-2025
Psihologia personalitatii Semestrul II Anul 1 2022-2025
Bazele teoretice ale evaluarii psihologice Semestrul II Anul 1 2022-2025
FZIOLOGIE SI FIZIOPATOLOGIE Semestrul II Anul 1 2022-2025
Bazele generale ale kinetoterapiei Semestrul II Anul 1 2022-2025
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2022-2025
Operare pe calculator Semestrul II Anul 1 2022-2025
Practica de specialitate I Semestrul II Anul 1 2022-2025
Educaţie fizică Semestrul II Anul 1 2022-2025
Ocupatie si performanta umana Semestrul I Anul 2 2021-2024
EVALUARE IN TO Semestrul I Anul 2 2021-2024
Terapie ocupationala in geriatrie si gerontologie Semestrul I Anul 2 2021-2024
Psihopatologie Semestrul I Anul 2 2021-2024
TO la adulti cu afectiuni cronice Semestrul I Anul 2 2021-2024
BAZELE TEORETICE SI PRACTICE PENTRU ADAPTARI ARHITECTONICE SI INDUSTRIALE Semestrul I Anul 2 2021-2024
Metodologia adaptarii mediului Semestrul I Anul 2 2021-2024
ERGONOMIE SI ABILITATI PRACTICE PENTRU ADAPTAREA INSTRUMENTELOR SI ECHIPAMENTELOR Semestrul I Anul 2 2021-2024
Terapie ocupaţională în mediu școlar Semestrul II Anul 2 2021-2024
Bazele generale ale kinetoterapiei Semestrul II Anul 2 2021-2024
Consiliere familială - aplicaţii în terapie ocupaţională Semestrul II Anul 2 2021-2024
TO IN DEFICIENTE SENZORIALE Semestrul II Anul 2 2021-2024
Practica II Semestrul II Anul 2 2021-2024
Terapie ocupationala pentru persoanele private de liberate si in probatiune Semestrul II Anul 2 2021-2024
Neuropsihologie Semestrul II Anul 2 2021-2024
Terapie ocupationala pentru copii din grupurile vulnerabile Semestrul II Anul 2 2021-2024
Terapie ocupationalaLA PERSOANE CU AFECTIUNI MOTORII SI ORTOPEDICA-TRAUMATICE Semestrul II Anul 2 2021-2024
Etică şi deontologie în terapie ocupaţională Semestrul I Anul 3 2020-2023
Psihoterapii experimental-umaniste Semestrul I Anul 3 2020-2023
Terapie ocupaţională la persoanele cu boli cronice şi terminale Semestrul I Anul 3 2020-2023
Pedagogie sociala si incluziune educaționala Semestrul I Anul 3 2020-2023
Educaţie pentru sanatate si prim ajutor Semestrul I Anul 3 2020-2023
Elaborarea proiectelor de TO Semestrul I Anul 3 2020-2023
Politici PUBLICE EUROPENE IN DOMENIUL SANATATII Semestrul I Anul 3 2020-2023
CONSILIEREA CARIEREI LA PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE Semestrul I Anul 3 2020-2023
Dezvoltare personala Semestrul I Anul 3 2020-2023
MANAGEMENT SERVICIILOR DE TO Semestrul II Anul 3 2020-2023
Terapie ocupationala in pediatrie Semestrul II Anul 3 2020-2023
Tehnici de negociere a conflictelor Semestrul II Anul 3 2020-2023
Tehnici de comunicaare Semestrul II Anul 3 2020-2023
Elaborarea lucrari de licenta Semestrul II Anul 3 2020-2023
TO pentru persoanele cu tulburari pervasive de invatare Semestrul II Anul 3 2020-2023
GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN Semestrul II Anul 3 2020-2023
Terapie ocupationala in ac tivitati de joc si timp liber Semestrul II Anul 3 2020-2023
Elemente de activitati mestesugaresti pentru practica Semestrul II Anul 3 2020-2023

Asistență medicală generală

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

Resurse umane

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
ELEMENTE DE DREPT Semestrul I Anul 1 2023-2026
ED.FIZICĂ Semestrul I Anul 1 2023-2026

Instituții de Drept Privat

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fundamentarea constituţională a drepturilor civile Semestrul I Anul 1 2021-2022
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2021-2022
Activitate de carte funciara Semestrul II Anul 1 2021-2022
Proceduri speciale in procesul civil Semestrul II Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul I Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul II Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul I Anul 1 2022-2023
Practica Semestrul II Anul 1 2022-2023
Proceduri civile speciale Semestrul II Anul 1 2022-2023
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2022-2023
Negocierea contractelor Semestrul I Anul 1 2022-2023
Fundamentarea constitutionala a drepturilor civile Semestrul I Anul 1 2022-2023
PROCESUL CIVIL-FAZA EXECUTĂRII Semestrul I Anul 1 2023-2024
LB.ENGLEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2024
PROCEDURI SPECIALE ÎN PROCESUL CIVIL Semestrul II Anul 1 2023-2024
FUNDAMENTAREA CONSTITUȚIONALĂ A DREPTURILOR CIVILE Semestrul I Anul 1 2023-2024
PRACTICĂ Semestrul I Anul 1 2023-2024
SOLUȚII DE LEGE LATA Semestrul II Anul 1 2023-2024
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2024
NEGOCIEREA CONTRACTELOR Semestrul I Anul 1 2023-2024
CONTRACTUL-EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE Semestrul I Anul 1 2023-2024
REGIMUL JURIDIC AL PERSOANEI Semestrul I Anul 1 2023-2024
LIMBA FRANCEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2024
ACTIVITĂȚI DE CARTE FUNCIARĂ Semestrul II Anul 1 2023-2024
DREPT COMERCIAL-PROBLEME CONTROVERSATE Semestrul II Anul 1 2023-2024
MIJLOACE ALTERNATIVE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR Semestrul II Anul 1 2023-2024

Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Investigarea infractiunilor din mediul afacerilor Semestrul I Anul 1 2021-2022
Protecţia europeană a drepturilor omului Semestrul II Anul 1 2021-2022
Tehnici şi metodologii moderne de identificare Semestrul II Anul 1 2021-2022
Expertiza criminalistica a falsurilor Semestrul II Anul 1 2021-2022
Institutii de drept penal Semestrul I Anul 1 2021-2022
Institutii procesual penale Semestrul II Anul 1 2021-2022
Criminalitatea informatica Semestrul I Anul 1 2022-2023
Tehnici si metodologii de identificare Semestrul II Anul 1 2022-2023
Protectia europeana a drepturilor omului Semestrul II Anul 1 2022-2023
Infractiuni economice Semestrul II Anul 1 2022-2023
Institutii de drept penal Semestrul I Anul 1 2022-2023
INSTITUȚII DE DREPT PENAL Semestrul I Anul 1 2023-2024
CRIMINALITATEA INFORMATICĂ Semestrul I Anul 1 2023-2024
TEHNICI ȘI METODOLOGII DE IDENTIFICARE Semestrul II Anul 1 2023-2024
PROTECȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Semestrul II Anul 1 2023-2024
TACTICA CERCETĂRII LOCULUI FAPTEI Semestrul II Anul 1 2023-2024
INFRACȚIUNI ECONOMICE Semestrul II Anul 1 2023-2024
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2024
AUDIT SI CONTROL INTERN Semestrul I Anul 1 2023-2024
INSTITUȚII PROCESUAL PENALE Semestrul II Anul 1 2023-2024
ELEMENTE DE DELICVENȚĂ JUVENILĂ Semestrul II Anul 1 2023-2024
PRACTICĂ DE SPECIALITATE Semestrul I Anul 1 2023-2024
LIMBA ENGLEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2024
LIMBA FRANCEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2024

Asistenţă Managerială şi Administrativă

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Decizii optime in administratia publica Semestrul I Anul 1 2021-2023
Reforme in AP Semestrul I Anul 1 2021-2023
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2021-2023
Institutii europene Semestrul II Anul 1 2021-2023
Activitati de carte funciara Semestrul II Anul 1 2021-2023
Metode canditative in administratie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Comunicare europeana Semestrul I Anul 2 2020-2022
Guvernare participativa Semestrul I Anul 2 2020-2022
Contracte în sectorul public şi privat Semestrul I Anul 2 2020-2022
Parteneriat Public Privat Semestrul II Anul 2 2020-2022
Drept procesual civil Semestrul I Anul 1 2022-2024
Institutii europene Semestrul II Anul 1 2022-2024
Dreptul economiei digitale Semestrul I Anul 1 2022-2024
Metode cantitative in administratie Semestrul II Anul 1 2022-2024
Guvernare participativa Semestrul II Anul 2 2021-2023
Contracte in sectorul public si privat Semestrul I Anul 2 2021-2023
Comunicare europeana Semestrul I Anul 2 2021-2023
DREPTUL ECONOMIEI DIGITALE Semestrul I Anul 1 2023-2025
PROCESUL CIVIL-FAZA EXECUTĂRII Semestrul I Anul 1 2023-2025
LB.ENGLEZĂ Semestrul I Anul 1 2023-2025
INSTITUȚII EUROPENE Semestrul II Anul 1 2023-2025
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ Semestrul II Anul 1 2023-2025
COMUNICARE EUROPEANĂ Semestrul I Anul 2 2022-2024
GUVERNARE PARTICIPATIVĂ Semestrul I Anul 2 2022-2024
CONTRACTE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT Semestrul I Anul 2 2022-2024
AUDIT INTERN Semestrul I Anul 2 2022-2024

Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Proiecatrea serviciilor sociale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Cercetarea acţiune participativă în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza datelor în serviciile sociale şi de sănătate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Deontologia profesiilor sociale şi medicale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Fundamentele sociopsihologice ale dezv. resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Testarea si evaluarea psihologica a resurselor Semestrul II Anul 1 2021-2023
Comunicarea în organizaţiile sociale şi de sănătate Semestrul II Anul 1 2021-2023
Bune practici în managementul serviciilor sociale Semestrul II Anul 1 2021-2023
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2021-2023
Interventia in grupuri si organizatii Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelare si simulari decizionale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Sistemul serviciilor de sanatate Semestrul I Anul 2 2020-2022
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Politici de sanatate in UE Semestrul I Anul 2 2020-2022
Leadership organizational Semestrul I Anul 2 2020-2022
Protectia si inspectia muncii Semestrul II Anul 2 2020-2022
Bune practici in managementul serviciilor de sanatate Semestrul II Anul 2 2020-2022
Supervizarea in serviciile sociale Semestrul II Anul 2 2020-2022
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2020-2022
Management financiar Semestrul II Anul 2 2020-2022
Fundamente sociopsihologice Semestrul I Anul 1 2022-2024
Proiectarea Serviciilor sociale la nivel de comunitate Semestrul I Anul 1 2022-2024
Cercetarea-actiune participativa Semestrul I Anul 1 2022-2024
Analiza datelor in serviciile sociale si de sanatate Semestrul I Anul 1 2022-2024
Supervizarea in serviciile sociale Semestrul I Anul 1 2022-2024
Interventia in grupuri si organizatii Semestrul II Anul 1 2022-2024
Testarea si evaluarea psihologica a resurselor umane Semestrul II Anul 1 2022-2024
Comunicare in organizatiile sociale Semestrul II Anul 1 2022-2024
Bune practici în managementul serviciilor sociale Semestrul II Anul 1 2022-2024
Parteneriat public-privat Semestrul II Anul 1 2022-2024
Reinsertia familială şi socială a grupurilor în situaţii de risc Semestrul II Anul 1 2022-2024
Leadership organizational Semestrul I Anul 2 2021-2023
Modelare si simulari decizionale Semestrul I Anul 2 2021-2023
Sistemul serviciilor de sanatate Semestrul I Anul 2 2021-2023
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 2 2021-2023
Legislaţie în serviciile de sănătate şi sociale Semestrul I Anul 2 2021-2023
Politici de sanatate in UE Semestrul I Anul 2 2021-2023
Managementul calitatii Semestrul I Anul 2 2021-2023
MANAGEMENT FINANCIAR Semestrul II Anul 2 2021-2023
Dezvoltare organizationala Semestrul II Anul 2 2021-2023
Managementul proiectelor Semestrul II Anul 2 2021-2023
Bune practici in sistemul serviciilor de sanatate Semestrul II Anul 2 2021-2023
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2021-2023
Stagiu elaborare lucrare de dizertaţie Semestrul II Anul 2 2021-2023

Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Salarizarea personalului Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza datelor de dezvoltare a resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Fundamentele sociopsihologice ale dezvoltarii resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Leadership organizational Semestrul I Anul 1 2021-2023
Comunicare organizaţională Semestrul II Anul 1 2021-2023
Intervenţia în grupuri şi organizaţii Semestrul II Anul 1 2021-2023
Management financiar Semestrul II Anul 1 2021-2023
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2021-2023
Testare şi evaluare psihologică a resurselor umane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Stagii de practica in resurse umane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelare şi simulări decizionale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Cercetarea-actiune parcipativa Semestrul I Anul 2 2020-2022
Legislatia aplicata in domeniul dezvoltarii si managementul resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Practica profesionala in resurse umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Marketing organizational si branding Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul carierei si dezvoltare profesionala Semestrul II Anul 2 2020-2022
Populatie si resurse umane Semestrul II Anul 2 2020-2022
Joburi si cariere in resurse umane Semestrul II Anul 2 2020-2022
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2020-2022
Protectia si inspectia muncii Semestrul II Anul 2 2020-2022
Dezvoltare organizationala Semestrul II Anul 2 2020-2022
Leadehip organizational Semestrul I Anul 1 2022-2024
Salarizarea personalului Semestrul I Anul 1 2022-2024
Analiza datelor de dezvoltare a resurselor umane Semestrul I Anul 1 2022-2024
Fundamentele sociopsihologice ale dezv resurselor umane Semestrul I Anul 1 2022-2024
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 1 2022-2024
Comunicare organizationala Semestrul II Anul 1 2022-2024
Interventia in grupuri si organizatii Semestrul II Anul 1 2022-2024
Management financiar Semestrul II Anul 1 2022-2024
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2022-2024
Legislatie aplicata in domeniul resurselor umane Semestrul I Anul 2 2021-2023
Modelare si simulari decizionale Semestrul I Anul 2 2021-2023
Cercetarea-actiune participativa Semestrul I Anul 2 2021-2023
Marketing organizational si branding Semestrul I Anul 2 2021-2023
Dezvoltare organizationala Semestrul II Anul 2 2021-2023
Populatie si resurse umane Semestrul II Anul 2 2021-2023
Joburi si cariere in resurse umane Semestrul II Anul 2 2021-2023
Managementul carierei si dezvoltare profesionala Semestrul II Anul 2 2021-2023
LEADERSHIP ORGANIZAȚIONAL Semestrul I Anul 1 2023-2025
SALARIZAREA PERSONALULUI Semestrul I Anul 1 2023-2025
ANALIZA DATELOR DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE Semestrul I Anul 1 2023-2025
FUNDAMENTELE SOCIOPSIHOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE Semestrul I Anul 1 2023-2025
RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI MOTIVAREA RESURSELOR UMANE Semestrul I Anul 1 2023-2025
COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ Semestrul II Anul 1 2023-2025
INTERVENȚIA ÎN GRUPURI ȘI ORGANIZAȚII Semestrul II Anul 1 2023-2025
CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Semestrul II Anul 1 2023-2025
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ÎN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Semestrul II Anul 1 2023-2025
EVALUAREA PERSONALULUI ȘI MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI Semestrul II Anul 1 2023-2025
STAGII DE PRACTICĂ ÎN RESURSE UMANE Semestrul II Anul 1 2023-2025
LEGISLAȚIE APLICATĂ ÎN DMRU Semestrul I Anul 2 2022-2024
MODELARE ȘI SIMULĂRI DECIZIONALE Semestrul I Anul 2 2022-2024
CERCETAREA-ACȚIUNE PARTCIPATIVĂ Semestrul I Anul 2 2022-2024
PRACTICĂ PROFESIONALĂ ÎN RESURSE UMANE Semestrul I Anul 2 2022-2024
MARKETING ORGANIZAȚIONAL ȘI BRANDING Semestrul I Anul 2 2022-2024
MOBILITATE SOCIALĂ ȘI SERVICII DE OCUPARE Semestrul I Anul 2 2022-2024
DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ Semestrul II Anul 2 2022-2024
POPULAȚIE ȘI RESURSE UMANE Semestrul II Anul 2 2022-2024
JOBURI ȘI CARIERE ÎN RESURSE UMANE Semestrul II Anul 2 2022-2024
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ Semestrul II Anul 2 2022-2024
STAGIU ELABORARE LUCRARE DE DISERTAȚIE Semestrul II Anul 2 2022-2024
MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ Semestrul II Anul 2 2022-2024
PROTECȚIA ȘI INSPECȚIA MUNCII Semestrul II Anul 2 2022-2024

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK