Fişe de disciplină

Fişe de disciplină

Drept

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Drept roman Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul I Anul 1 2021-2025
Teoria generala a dreptului Semestrul I Anul 1 2021-2025
Drept constituţional şi instituţii politice I Semestrul I Anul 1 2021-2025
Drept civil- parte generala Semestrul I Anul 1 2021-2025
Dreptul administrativ I Semestrul II Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul II Anul 1 2021-2025
Drept civil. Persoana fizica si persoana juridica Semestrul II Anul 1 2021-2025
Instituţii politice fundamentale Semestrul II Anul 1 2021-2025
Sociologie juridică Semestrul II Anul 1 2021-2025
Informatica juridica Semestrul II Anul 1 2021-2025
Drept penal general Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept civil drepturi reale Semestrul I Anul 2 2020-2024
Contencios administrativ Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept internaţional public Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul I Anul 2 2020-2024
Logica juridica Semestrul I Anul 2 2020-2024
Publicitate imobiliara Semestrul I Anul 2 2020-2024
Drept civil-teoria generala a obligatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 2 2020-2024
Practică Semestrul II Anul 2 2020-2024
Criminologie Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept penal general II Semestrul II Anul 2 2020-2024
Dreptul Uniunii Europene Semestrul II Anul 2 2020-2024
Drept penal special I Semestrul I Anul 3 2019-2023
Drept civil contracte Semestrul I Anul 3 2019-2023
Drept procesual penal parte generală Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul familiei Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul mediului Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul proprietăţii intelectuale Semestrul I Anul 3 2019-2023
Dreptul muncii si securitatii sociale Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept civil succesiuni Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept penal special II Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept procesual penal-parte speciala Semestrul II Anul 3 2019-2023
Dreptul european al concurentei Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept comercial I Semestrul II Anul 3 2019-2023
Drept procesual civil parte generală Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept comercial II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Criminalistică Semestrul I Anul 4 2018-2022
Dreptul muncii şi securităţii sociale II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Practică Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept bancar Semestrul I Anul 4 2018-2022
Dreptul asigurarilor Semestrul I Anul 4 2018-2022
Drept internaţional privat Semestrul II Anul 4 2018-2022
Dreptul transporturilor Semestrul II Anul 4 2018-2022
Protectia internationala a drepturilor omului Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept procesual civil-parte speciala Semestrul II Anul 4 2018-2022
Drept notarial Semestrul II Anul 4 2018-2022

Sociologie

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere in sociologie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetarii in stiinte sociale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Scriere academica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Consiliere si orientare in cariera Semestrul I Anul 1 2021-2024
Informatica aplicata Semestrul I Anul 1 2021-2024
Sociologia familiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Voluntariat si responsabilitate sociala Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Sociologia religiilor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Relatii interetnice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Metode si tehnici de cercetare sociologica Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Introducere in programe de analiza a datelor cantitative Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metode de cercetare calitativa Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologia comunitatilor Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teorii sociologice contemporane Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamente ale resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologia deviantei Semestrul I Anul 2 2020-2023
Paradigme ale explicatiei sociologice Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2020-2023
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Introducerea in managementul resurselor umane Semestrul II Anul 2 2020-2023
Statistica sociala Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dezbateri actuale in cercetarea sociologica Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia ocupatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociologia educatiei Semestrul I Anul 3 2019-2022
Etica si deontologie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Demografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Dezvoltare comunitara Semestrul I Anul 3 2019-2022
Politica ocuparii fortei de munca Semestrul I Anul 3 2019-2022
Metodologia elaborarii proiectelor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Retele sociale Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologie regionala Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia integrării europene Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia opiniei publice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia varstelor Semestrul II Anul 3 2019-2022
Sociologia globalizarii Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborare de proiect Semestrul I Anul 3 2019-2022

Asistenţă Socială

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere în sociologie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Introducere în AS Semestrul I Anul 1 2021-2024
Sistemul de AS Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetării şi ştiinţele sociale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Consiliere si orientare in cariera Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba Engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
AS a familiei si copilului Semestrul II Anul 1 2021-2024
Metode siTehnici de Cercetare Soc. Semestrul II Anul 1 2021-2024
Tehnici de comunicare in AS Semestrul II Anul 1 2021-2024
Practica de specialitate Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul II Anul 1 2021-2024
Dentologia profesiei de asistent social Semestrul I Anul 2 2020-2023
Diagnoza problemelor sociale Semestrul I Anul 2 2020-2023
Dezvoltare comunitară Semestrul I Anul 2 2020-2023
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi Semestrul I Anul 2 2020-2023
AS a delicventilor Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere in AS Semestrul I Anul 2 2020-2023
Politici sociale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sociopsihologia organizatiilor Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici si metode de interventie in AS la nivel de persoana Semestrul II Anul 2 2020-2023
AS in sistemul de probatiune Semestrul II Anul 2 2020-2023
AS pentru persoanele vârstnice Semestrul II Anul 2 2020-2023
Asistenţa socială în şcoala Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica de specialitate Semestrul II Anul 2 2020-2023
Demografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
Prevenire si recuperare Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborarea proiectelor sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Asistenţa socială a somerilor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Teorii si met. de interv. in AS Semestrul I Anul 3 2019-2022
Pedagogie sociala si incluziune edu Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul de caz Semestrul II Anul 3 2019-2022
Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială Semestrul II Anul 3 2019-2022
Integrare europeană Semestrul II Anul 3 2019-2022
Negocierea conflictelor Semestrul II Anul 3 2019-2022
AS a pers cu boli cronice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Drept in AS Semestrul II Anul 3 2019-2022

Administraţie Publică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Stiinta administratiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Economie Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Teoria generală a statului și a dreptului Semestrul I Anul 1 2021-2024
Elemente de drept civil Semestrul I Anul 1 2021-2024
Drept constitutional Semestrul I Anul 1 2021-2024
Drept administrativ Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 1 2021-2024
Practică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Achizitii publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Informatică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Finanţe publice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metodologia cercetarii stiintifice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Relatii publice Semestrul I Anul 2 2020-2023
Planificare strategica Semestrul I Anul 2 2020-2023
Sociologie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Elemente de drept penal Semestrul I Anul 2 2020-2023
Actele de stare civilă şi dreptul familiei Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practică Semestrul II Anul 2 2020-2023
Logică Semestrul II Anul 2 2020-2023
Contencios administrativ Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dr financiar si fiscal Semestrul II Anul 2 2020-2023
Dreptul muncii şi securităţii sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Sisteme administrative comparate Semestrul I Anul 3 2019-2022
Tehnici si metode ale adoptarii deciziei Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul proiectelor Semestrul I Anul 3 2019-2022
Drept procesual civil Semestrul I Anul 3 2019-2022
Comunicare în administraţia publică Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihologia conducerii Semestrul II Anul 3 2019-2022
Dreptul UE Semestrul II Anul 3 2019-2022

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fundamentele pedagogiei Semestrul I Anul 1 2020-2023
Fundamentele psihologiei Semestrul I Anul 1 2020-2023
Fundamentele psihopedagogiei speciale Semestrul I Anul 1 2020-2023
Psihologia dezvoltarii Semestrul I Anul 1 2020-2023
Literatura română Semestrul I Anul 1 2020-2023
Tehnologii de informare si comunicare Semestrul I Anul 1 2020-2023
Educaţie fizică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Logica Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba straina - engleza Semestrul I Anul 1 2020-2023
Istoria ideilor/paradigmelor educationale Semestrul II Anul 1 2020-2023
Teoria si metodologia curriculum-ului Semestrul II Anul 1 2020-2023
Matematică - inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Literatura pentru copii Semestrul II Anul 1 2020-2023
Psihologia educatiei Semestrul II Anul 1 2020-2023
Practica pedagogica inv. primar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Practica pedagogica inv. prescolar Semestrul II Anul 1 2020-2023
Educaţie fizica Semestrul II Anul 1 2020-2023
Etica si deontologie pedagogica Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba straina - engleza Semestrul II Anul 1 2020-2023
Istoria ideilor Semestrul II Anul 1 2020-2023
Didactica domeniului limba si comunicare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Teoria si metodologia instruirii Semestrul I Anul 2 2019-2022
Teoria si metodologia evaluarii Semestrul I Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică învăţământ primar Semestrul I Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică învăţământ preşcolar Semestrul I Anul 2 2019-2022
Comunicare educationala Semestrul I Anul 2 2019-2022
Consiliere educationala Semestrul I Anul 2 2019-2022
Metodologia cercetarii in stiintele educaţiei Semestrul II Anul 2 2019-2022
Psihologia educaţiei Semestrul II Anul 2 2019-2022
Educatie timpurie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Pedagogia inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Didactica matematicii in inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică înv. primar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Practică pedagogică înv. preşcolar Semestrul II Anul 2 2019-2022
Metodologia cercetarii Semestrul II Anul 2 2019-2022
Filosofia educatiei Semestrul II Anul 2 2019-2022
Introducerea in scriere Semestrul II Anul 2 2019-2022
Politici educationale si sociale Semestrul I Anul 3 2018-2021
Integrare si incluziune la varstele mici (educatie timpurie si invatamant primar) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Istorie si didactica istoriei Semestrul I Anul 3 2018-2021
Educatie plastica si didactica educatiei plastice (înv. primar si prescolar) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Muzica si didactica educatiei muzicale (inv. primar si prescolar) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Practică pedagogică înv. primar Semestrul I Anul 3 2018-2021
Practică pedagogică înv. preşcolar Semestrul I Anul 3 2018-2021
Educaţie rational emotiva Semestrul I Anul 3 2018-2021
Managementul clasei/grupei Semestrul II Anul 3 2018-2021
Psihopedagogia jocului Semestrul II Anul 3 2018-2021
Didactica domeniului Om si societate (inv. prescolar si primar) Semestrul II Anul 3 2018-2021
Didactica educatiei tehnologice Semestrul II Anul 3 2018-2021
Didactica ed. fizice si psihomotorii (inv prescolar si primar) Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practică pedagogică înv. primar Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practica pedagogica inv. prescolar Semestrul II Anul 3 2018-2021
Elaborarea lucrarii de licenta Semestrul II Anul 3 2018-2021
Psihopedagogia creativitatii Semestrul II Anul 3 2018-2021
Parteneriate educationale Semestrul II Anul 3 2018-2021
Educatie interculturala Semestrul II Anul 3 2018-2021

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID Alba

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fudamentele pedagogiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fundamentele psihopedagogiei speciale Semestrul I Anul 1 2021-2024
Educatie fizica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Logica Semestrul I Anul 1 2021-2024
Literatura romana Semestrul I Anul 1 2021-2024
Tehnologii de informare Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fundamentele psihologiei Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologia dezvoltarii Semestrul I Anul 1 2021-2024
Istoria ideilor paradigmelor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihologia educatiei Semestrul II Anul 1 2021-2024
Etica si deontologie Semestrul II Anul 1 2021-2024
Literatura pentru copii Semestrul II Anul 1 2021-2024
Matematica inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria si metodologia Semestrul II Anul 1 2021-2024
Educatie fizica Semestrul II Anul 1 2021-2024
Teoria si metodologia instruirii Semestrul I Anul 2 2020-2023
Teoria si metodologia evaluarii Semestrul I Anul 2 2020-2023
Educatie timpurie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Practica inv. primar Semestrul I Anul 2 2020-2023
Practica inv. prescolar Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere eucationala Semestrul I Anul 2 2020-2023
Comunicare educationala Semestrul I Anul 2 2020-2023
Didactica domeniului limba si comunicare Semestrul I Anul 2 2020-2023
Metodologia cercetarii Semestrul II Anul 2 2020-2023
Didactica matematicii inv. primar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Introducere in scrierea academica Semestrul II Anul 2 2020-2023
Didactica limbii romane Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica inv. primar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Practica inv. prescolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Filosofia educatiei Semestrul II Anul 2 2020-2023
Pedagogie inv. primar si prescolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
Istorie si didactica predarii Semestrul I Anul 3 2019-2022
Educatie rational emotiva Semestrul I Anul 3 2019-2022
Stiinta su didactica domeniului Semestrul I Anul 3 2019-2022
Integrare si incluziune la varstele mici Semestrul I Anul 3 2019-2022
Politici educationale si sociale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica inv. primar Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica inv. prescolar Semestrul I Anul 3 2019-2022
Muzica si didactica educatiei muzicale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Geografie Semestrul I Anul 3 2019-2022
E-learning Semestrul I Anul 3 2019-2022
Practica inv. primar Semestrul II Anul 3 2019-2022
Managementul clasei Semestrul II Anul 3 2019-2022
Parteneriatele educationale Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihopedagogia creativitatii Semestrul II Anul 3 2019-2022
Didactica educatiei fizice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Didactica educatiei tehnologice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Didactica domeniului Om si societate Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihopedagogia jocului Semestrul II Anul 3 2019-2022
Practica inv. prescolar Semestrul II Anul 3 2019-2022

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - ID Deva

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

Educaţie Fizică şi Sportivă

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Anatomie si biomecanica Semestrul I Anul 1 2020-2023
Gimnastica de bază Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba străină I Semestrul I Anul 1 2020-2023
Bazele generale ale atletismului Semestrul I Anul 1 2020-2023
Teoria şi metodica educaţiei fizice si sportului Semestrul I Anul 1 2020-2023
Tehnici de manevrare a bolnavului Semestrul I Anul 1 2020-2023
Stagiu de aplicaţii practice în mediu montan Semestrul I Anul 1 2020-2023
Fiziologie Semestrul II Anul 1 2020-2023
Bazele generale ale kinetoterapiei Semestrul II Anul 1 2020-2023
Kinesiologie Semestrul II Anul 1 2020-2023
Educatie pentru sănătate si prim ajutor Semestrul II Anul 1 2020-2023
Inot Semestrul II Anul 1 2020-2023
Echipamente, aparate şi instalaţii utilizate în kinetoterapie Semestrul II Anul 1 2020-2023
Stagiu de practică în centre speciale de educaţie Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba straina Semestrul II Anul 1 2020-2023
Didactica sportului adaptat - disciplina facultativa Semestrul II Anul 1 2020-2023
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive: Volei Semestrul I Anul 2 2019-2022
Masurarea si evaluarea in kinetoterapie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Masaj si tehnici complementare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Stagiu de practica in centre de recuperare I Semestrul I Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia in afectiuni reumatologice Semestrul I Anul 2 2019-2022
Elemente de fizioterapie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive : baschet Semestrul I Anul 2 2019-2022
Etica si deontologie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia în pediatrie Semestrul II Anul 2 2019-2022
Stagiu de practică în centre de asistenta sociala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Metode si tehnici de tonifiere musculara Semestrul II Anul 2 2019-2022
Elemente de terapie ocupationala- optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Educaţie prin aventură - disciplina optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Activităţi de timp liber - disciplina optionala Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapie secundara si tertiara Semestrul II Anul 2 2019-2022
Radiologie şi Imagistică Medicală Semestrul II Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - fotbal Semestrul II Anul 2 2019-2022
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive : handbal Semestrul II Anul 2 2019-2022
Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia în afecţiunile cardio-respiratorii Semestrul I Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia în afecţiuni neurologice Semestrul I Anul 3 2018-2021
Refacere si recuperare in sporturi de performanta Semestrul I Anul 3 2018-2021
Metode de cercetare stiintifica Semestrul I Anul 3 2018-2021
Stagiu de practică în centre de recuperare Semestrul I Anul 3 2018-2021
Management si marketing in kinetoterapie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Psihopedagogie Semestrul I Anul 3 2018-2021
Metode şi tehnici de reeducare neuro-motorie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Semiologie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Kinetoterapia in afectiuni ortopedico-traumatice Semestrul II Anul 3 2018-2021
Ortezare-protezare Semestrul II Anul 3 2018-2021
Elaborare lucrare de licenţă Semestrul II Anul 3 2018-2021
Hidrokinetoterapie Semestrul II Anul 3 2018-2021
Informatica Semestrul II Anul 3 2018-2021
Comunicare in stiinta sportului Semestrul II Anul 3 2018-2021

Terapie Ocupaţională

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Introducere in TO Semestrul I Anul 1 2021-2024
Metodologia cercetării stiintifice Semestrul I Anul 1 2021-2024
Bazele teoretice ale eval. psihologice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba engleza Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologia personalitatii Semestrul II Anul 1 2021-2024
Operare pe calculator Semestrul II Anul 1 2021-2024
Politici publice Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihologia dezv umane Semestrul I Anul 1 2021-2024
Psihologie sociala Semestrul II Anul 1 2021-2024
Psihopatologie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Evaluarea în terapia ocupaţională Semestrul I Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie Semestrul I Anul 2 2020-2023
Ocupatie si performanta umana Semestrul I Anul 2 2020-2023
TO în serviciile de sanatate Semestrul I Anul 2 2020-2023
TO pentru persoanele cu dizabilităţi Semestrul I Anul 2 2020-2023
Consiliere familiala-aplicatii in TO Semestrul II Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională pentru pers. private de libertate Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO in mediul scolar Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO pentru copii din grupurile vulnerabile Semestrul II Anul 2 2020-2023
Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice Semestrul II Anul 2 2020-2023
TO in deficiente senzoriale Semestrul II Anul 2 2020-2023
Etică şi deontologie în terapie ocupaţională Semestrul I Anul 3 2019-2022
TO la pers cu boli cronice Semestrul I Anul 3 2019-2022
Pedagogie sociala si incluziune edu. Semestrul I Anul 3 2019-2022
Consilierea carierei la pers. cu nevoi speciale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă Semestrul I Anul 3 2019-2022
Elaborarea proiectelor de TO Semestrul I Anul 3 2019-2022
Managementul serviciilor de terapie ocupaţională Semestrul II Anul 3 2019-2022
Comunicare în context profesional şi social Semestrul II Anul 3 2019-2022
Terapie ocupaţională în pediatrie Semestrul II Anul 3 2019-2022
TO in activitati de timp liber Semestrul II Anul 3 2019-2022
Tehnici de comunicare Semestrul II Anul 3 2019-2022
Psihoterapii umanist-experentiale Semestrul I Anul 3 2019-2022

Instituții de Drept Privat

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Fundamentarea constituţională a drepturilor civile Semestrul I Anul 1 2021-2022
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2021-2022
Activitate de carte funciara Semestrul II Anul 1 2021-2022
Proceduri speciale in procesul civil Semestrul II Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul I Anul 1 2021-2022
Practica Semestrul II Anul 1 2021-2022

Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Investigarea infractiunilor din mediul afacerilor Semestrul I Anul 1 2021-2022
Protecţia europeană a drepturilor omului Semestrul II Anul 1 2021-2022
Tehnici şi metodologii moderne de identificare Semestrul II Anul 1 2021-2022
Expertiza criminalistica a falsurilor Semestrul II Anul 1 2021-2022
Institutii de drept penal Semestrul I Anul 1 2021-2022
Institutii procesual penale Semestrul II Anul 1 2021-2022

Asistenţă Managerială şi Administrativă

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Decizii optime in administratia publica Semestrul I Anul 1 2021-2023
Reforme in AP Semestrul I Anul 1 2021-2023
Procesul civil Semestrul I Anul 1 2021-2023
Institutii europene Semestrul II Anul 1 2021-2023
Activitati de carte funciara Semestrul II Anul 1 2021-2023
Metode cantitative in administratie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Comunicare europeana Semestrul I Anul 2 2020-2022
Guvernare participativa Semestrul I Anul 2 2020-2022
Contracte în sectorul public şi privat Semestrul I Anul 2 2020-2022

Management Educaţional

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Management general. Fundamente conceptuale si metodologice Semestrul I Anul 1 2021-2023
Management şi dezvoltare instituţională Semestrul I Anul 1 2021-2023
Metodologia cercetării şi managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul curriculum-ului educational Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul proceselor educaţionale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Practica manageriala in institutii educationale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul resurselor umane in educatie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Managementul carierei şi dezvoltare profesională Semestrul II Anul 1 2021-2023
Practica manageriala in inst. edu. Semestrul II Anul 1 2021-2023
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 1 2021-2023
Managementul stresului profesional Semestrul II Anul 1 2021-2023
Legislație școlară Semestrul I Anul 2 2020-2022
Masurare si evaluare in edu. Semestrul I Anul 2 2020-2022
Modele si tehnici de dezv. Semestrul I Anul 2 2020-2022
Comunicare in organizatiile edu. Semestrul I Anul 2 2020-2022
Management educational Semestrul I Anul 2 2020-2022
Management financiar Semestrul II Anul 2 2020-2022
Managementul proiectelor Semestrul II Anul 2 2020-2022
Sisteme si tehnologii informatice Semestrul II Anul 2 2020-2022
Practica de cercetare si dezv. Semestrul II Anul 2 2020-2022
Practica manageriala Semestrul II Anul 2 2020-2022

Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Școlarităţii Mici

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Studiul avansat al educaţiei în comunitate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Didactica activităţilor de educaţie timpurie şi a şcolarităţii mici Semestrul I Anul 1 2021-2023
Managementul proiectelor de cercetare in educatie Semestrul I Anul 1 2021-2023
Studii aprofundate de psihologia dezvoltării la copil şi şcolarul mic Semestrul I Anul 1 2021-2023
Puericultură şi educarea copilului antepreşcolar Semestrul I Anul 1 2021-2023
Practică-Plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi Semestrul I Anul 1 2021-2023
Dezvoltări contemporane în teoria şi practica instruirii în educaţia timpurie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Diferentierea instruirii la copiii cu aptitudini speciale Semestrul II Anul 1 2021-2023
Particularitati ale invatarii in copilarie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Metode de cercetare calitativă în educaţie Semestrul II Anul 1 2021-2023
Strategii de intervenţie psihopedagogica in educarea copiilor cu CES Semestrul II Anul 1 2021-2023
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 1 2021-2023
Practică - evaluarea si interevaluarea stagiului experimential de practica Semestrul II Anul 1 2021-2023
Masurarea si evaluarea in educatie Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul curriculumului personalizat Semestrul I Anul 2 2020-2022
Alternative educationale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Practică - plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul carierei didactice pentru educaţia timpurie şi şcolaritatea mică Semestrul I Anul 2 2020-2022
Sisteme şi tehnologii informatice aplicate in educatie Semestrul II Anul 2 2020-2022
Managementul calităţii organizaţiilor educaţionale Semestrul II Anul 2 2020-2022
Practică - evaluarea şi interevaluarea stagiului experenţial de practică Semestrul II Anul 2 2020-2022
Metode de evaluare complexa Semestrul II Anul 2 2020-2022

Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Proiecatrea serviciilor sociale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Cercetarea acţiune participativă în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza datelor în serviciile sociale şi de sănătate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Deontologia profesiilor sociale şi medicale Semestrul I Anul 1 2021-2023
Fundamentele sociopsihologice ale dezv. resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Testarea si evaluarea psihologica a resurselor Semestrul II Anul 1 2021-2023
Comunicarea în organizaţiile sociale şi de sănătate Semestrul II Anul 1 2021-2023
Bune practici în managementul serviciilor sociale Semestrul II Anul 1 2021-2023
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2021-2023
Interventia in grupuri si organizatii Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelare si simulari decizionale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Sistemul serviciilor de sanatate Semestrul I Anul 2 2020-2022
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Politici de sanatate in UE Semestrul I Anul 2 2020-2022
Leadership organizational Semestrul I Anul 2 2020-2022
Protectia si inspectia muncii Semestrul II Anul 2 2020-2022
Bune practici in managementul serviciilor de sanatate Semestrul II Anul 2 2020-2022
Supervizarea in serviciile sociale Semestrul II Anul 2 2020-2022
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2020-2022
Management financiar Semestrul II Anul 2 2020-2022

Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Salarizarea personalului Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza datelor de dezvoltare a resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Fundamentele sociopsihologice ale dezvoltarii resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Recrutarea si motivarea resurselor umane Semestrul I Anul 1 2021-2023
Leadership organizational Semestrul I Anul 1 2021-2023
Comunicare organizaţională Semestrul II Anul 1 2021-2023
Intervenţia în grupuri şi organizaţii Semestrul II Anul 1 2021-2023
Management financiar Semestrul II Anul 1 2021-2023
Parteneriat public privat Semestrul II Anul 1 2021-2023
Testare şi evaluare psihologică a resurselor umane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Stagii de practica in resurse umane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelare şi simulări decizionale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Cercetarea-actiune parcipativa Semestrul I Anul 2 2020-2022
Legislatia aplicata in domeniul dezvoltarii si managementul resurselor umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Practica profesionala in resurse umane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Marketing organizational si branding Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul carierei si dezvoltare profesionala Semestrul II Anul 2 2020-2022
Populatie si resurse umane Semestrul II Anul 2 2020-2022
Joburi si cariere in resurse umane Semestrul II Anul 2 2020-2022
Etica si integritate academica Semestrul II Anul 2 2020-2022
Protectia si inspectia muncii Semestrul II Anul 2 2020-2022
Dezvoltare organizationala Semestrul II Anul 2 2020-2022

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK