PROGRAME DE STUDII ȘI CRITERII DE SELECȚIE - MASTERAT 2024

Anexa nr. 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2024-2025

 

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

CRITERIILE DE

SELECȚIE pentru candidații pe Locuri finanțate de la bugetul de stat

CRITERIILE DE SELECȚIE pentru candidații pe LOCURI CU TAXĂ

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc

 

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

1.

 

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

 

 

4 semestre

  1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

  1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

4.

Limbă, literatură şi cultură

engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the

European Context (în limba engleză)

4 semestre

1 Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

 

5.

 

Management educaţional

 

 

4 semestre

1 Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

 

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

6.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

  1. semestre
  1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Fiscalitate și management financiar

4 semestre

6.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

7.

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

8.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

 

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

  1. semestre
  1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

1.

Instituţii de drept privat

  1. semestre
  1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%) +

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%) +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

3.

Asistenţă managerială și administrativă

4 semestre

4.

Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate

4 semestre

5.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

1.

Teologie comparată

4 semestre

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

 

+

 

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

3.

Muzică religioasă și folclor muzical

4 semestre

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK