Legislație și formulare

Legislaţie

 • HG nr. 457/2011- Metodologia cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante Descarcă
 • HG nr. 36/2013 - Modificarea HG nr. 457/2011 -Metodologie cadru Descarcă
 • HG 883/08.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în învățământul superior aprobată prin HG 457/2011, publicată în MO nr. 967/15.11.2018; Descarcă
 • ORDINUL 6129/ 20.12.2016 privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat Descarcă
 • Anexele la ORDINUL 6129/20.12.2016 cu standardele minimale naționale pe domenii Descarcă
 • Anexa_Metodologie concurs_procedura on_line_ Descarcă
 • METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA - aprobată în ședința Senatului din 16.06.2023 Descarcă
 • Procedura operațională PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-aprobata in sedinta Senatului din 16.06.2023 Descarcă
 • ANEXE - PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-aprobata in sedinta Senatului din 16.06.2023 Descarcă

FORMULARE editabile

 • Cerere de înscriere la concurs Descarcă
 • Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs Descarcă
 • Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO) Descarcă
 • Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (ENG) Descarcă
 • Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată Descarcă
 • Declaratie de incompatibilitate - formular Descarcă
 • Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice Descarcă
 • Informare și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarcă
 • Adeverință - pentru posturile de cercetător științific scoase la concurs Descarcă

CONT IBAN PENTRU PLATA TAXEI DE CONCURS

Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

Cod fiscal al instituţiei: 5665935

Cont IBAN: RO06TREZ00220F335000XXXX

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele candidatului cu mentiune PENTRU CONCURS

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK