Legislație și formulare

Legislaţie

 • HG 1.339/29.12.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, publicată în MO nr. 3 din 03.01.2024 Descarcă
 • ORDINUL 6129/ 20.12.2016 privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat Descarcă
 • Anexele la ORDINUL 6129/20.12.2016 cu standardele minimale naționale pe domenii Descarcă
 • Anexa_Metodologie concurs_procedura on_line_ Descarcă
 • METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA - aprobată în ședința Senatului din 28.02.2024 Descarcă
 • Procedura operațională PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-aprobata in ședinta Senatului din 28.02.2024 Descarcă
 • ANEXE - PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-aprobată în ședința Senatului din 28.02.2024 (varianta PDF) Descarcă
 • ANEXE - PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-aprobată în ședința Senatului din 28.02.2024 (EDITABILE) Descarcă
 • ORDIN nr. 4.060/1.502/2024 privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcţiilor didactice de predare sau didactice auxiliare din învățământul superior Descarcă

FORMULARE editabile

 • Cerere de înscriere la concurs Descarcă
 • Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs Descarcă
 • Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO) Descarcă
 • Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (ENG) Descarcă
 • Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată Descarcă
 • Declaratie de incompatibilitate - formular Descarcă
 • Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice Descarcă
 • Informare și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarcă
 • Adeverință - pentru posturile de cercetător științific scoase la concurs Descarcă

CONT IBAN PENTRU PLATA TAXEI DE CONCURS

Beneficiar: UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Cod fiscal al instituţiei: 5665935

Cont IBAN: RO06TREZ00220F335000XXXX

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele candidatului cu mentiunea PENTRU CONCURS

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK