Anunț posturi vacante sem II, an universitar 2023-2024

Anunțul privind scoaterea la concurs  a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, în semestrul II al anului universitar 2023-2024, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 143 din 30.04.2024 

 

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, semestrul II, anul universitar 2023-2024

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită

17 iunie 2024

 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretariat General UAB

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză științifică privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

18 iunie – 20 iunie 2024

Comisii de analiză științifică         

 

3

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la concurs

21 iunie – 25 iunie 2024

Oficiul Juridic

Comisii concurs

4

Perioada de desfășurare a probelor

10 iulie - 11 iulie 2024

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Perioada de comunicare a rezultatelor  concursului de către  comisiile de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

12 iulie 2024

ora 1200

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de depunere a contestațiilor

15 iulie – 17 iulie 2024

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct la secretariatele facultăților pentru a fi înaintate spre soluționare comisiei de soluționare a contestațiilor

7

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

18 iulie – 19 iulie 2024

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

 

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

22 iulie 2024

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

24 iulie 2024

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

25 iulie  - 26 iulie 2024

Site-ul UAB și site-ul specializat al ME

 

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 09.05.2024.

 

 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II 2023-2024, pe perioadă NEDETERMINATĂ Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II 2023-2024, pe perioadă DETERMINATĂ Descarcă
 • Extras MO nr. 143/30.04.2024 posturi didactice vacante semestrul II 2023-2024 Descarcă

Anunțuri posturi didactice vacante sem I, an universitar 2023-2024

Anunțul privind scoaterea la concurs  a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2023-2024, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 438 din 29.11.2023 .

          CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

                         ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERISTAR 2023-2024

                                     Publicate în MO nr. 438/29.11.2023

Aprobat în Consiliul de Administrație din 04.12.2023.

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs

16 ianuarie 2024

           Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

17 ianuarie – 18 ianuarie 2024

Comisii analiza

2

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la concurs

19 ianuarie – 23 ianuarie 2024

Oficiul Juridic

Comisii concurs

3

Perioada de desfășurare a probelor

1 februarie – 2 februarie 2024

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

4

Perioada de comunicare a rezultatelor  concursului de către  comisiile de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

5 februarie 2024

           Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

5

Perioada de depunere a contestațiilor

6 februarie – 8 februarie 2024

              Se înregistrează la Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

6

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

9 februarie 2024

            Comisii de contestații  Secretariate facultăți

7

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

12 februarie – 13 februarie 2024

Consiliile facultăților

8

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

14 februarie 2024

Senat

9

Publicarea rezultatelor finale

15 februarie 2024

              Site-ul UAB și site-ul specializat al ME

 

 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I 2023-2024, pe perioadă NEDETERMINATĂ Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I 2023-2024, pe perioadă DETERMINATĂ Descarcă
 • MO nr. 438/29.11.2023 posturi didactice vacante semestrul I 2023-2024 Descarcă

IMPORTANT

 • NOTĂ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (poz. 212, 213, 214) Descarcă

Anunț posturi vacante cercetători științifici, sem I, an universitar 2023-2024

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA anunță organizarea concursurilor în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor posturi:

 

CENTRUL PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC

Cercetător științific, gr. III, (1/2 normă), poz. 242, domeniul Științe Economice și Administrarea  Afacerilor

 

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul”

Cercetător științific, gr. III, poz. 211, domeniul Arheologie

Cercetător științific, poz. 212, domeniul Arheologie

Cercetător științific, poz. 213, domeniul Arheologie

Cercetător științific, poz. 214, domeniul Arheologie

 

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE ÎN  UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

                                                                semestrul I, anul universitar  2023-2024

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Data publicării anunțului

3 noiembrie 2023

Anunțul se publică într-un ziar de circulație națională

2

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs

4 decembrie 2023

  Rectorat, str. Gabriel       Bethlen nr. 5

3

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

5 – 6 decembrie 2023

Comisii analiză

4

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la concurs

7 - 8 decembrie 2023

Oficiul Juridic

Comisii concurs

5

Perioada de desfășurare a probelor

11 – 12 decembrie 2023

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

6

Perioada de comunicare a rezultatelor  concursului de către  comisiile de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

13 decembrie 2023 

   Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

7

Perioada de depunere a contestațiilor

14 – 18 decembrie 2023

Se înregistrează la Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

8

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

19 decembrie 2023

            Comisii de contestații  Secretariate facultăți

9

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

20 decembrie 2023

Consiliile facultăților

10

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

21 decembrie 2023

Senat

11

Publicarea rezultatelor finale

22 decembrie 2023

              Site-ul UAB

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 31.10.2023.

Anunțul privind scoaterea la concurs  a posturilor de cercetători vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2023-2024, a fost publicat în  Ziarul Libertatea, din data de 3 noiembrie 2023.

Anunț posturi vacante sem II, an universitar 2022-2023

Anunțul privind scoaterea la concurs  a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 152 din 24.04.2023 .

          CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

                         ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERISTAR 2022-2023

                                     Publicate în MO nr. 152/24.04.2023

Aprobat în Consiliul de Administrație din 25.04.2023.

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită

16 iunie 2023

 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretariat General UAB

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

19 iunie – 21 iunie 2023

Comisii analiza          

 

 

Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

21 iunie – 23 iunie 2023

Oficiul Juridic

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

3 iulie 2023

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

4 iulie 2023

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

05 iulie – 07 iulie 2023

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor în urma contestațiilor

10 iulie 2023

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

11 iulie – 14 iulie 2023

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

19 iulie 2023

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

20 iulie 2023

Site-ul UAB și site-ul specializat al ME

 

 • MO nr. 152/24.042023 posturi didactice vacante semestrul II, an universitar 2022-2023 Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II, an universitar 2022-2023, pe perioadă NEDETERMINATĂ Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II, an universitar 2022-2023, pe perioadă DETERMINATĂ Descarcă

Anunțuri posturi vacante sem I, an universitar 2022-2023

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul I, an universitar 2022-2023, a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1251 din 24.11.2022 .

CALENDARUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE

ÎN  UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

semestrul I, anul universitar  2022-2023

                                                                           Posturile au fost publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1251 din data de 24.11.2022.

Nr. crt.

Activitate

Perioada/Data limită

Obs.

1

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs

17 ianuarie 2023

 Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Secretariat General UAB

2

Termenul de comunicare a rezoluției comisiei de analiză privind îndeplinirea standardelor minimale din fișa de verificare

18 ianuarie – 20 ianuarie 2023

Comisii analiza

2

Termenul limită de comunicare a avizului juridic de participare la concurs

23 ianuarie – 25 ianuarie 2023

Oficiul Juridic

Comisii concurs

3

Perioada de desfășurare a probelor

2 februarie – 3 februarie 2023

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

4

Perioada de comunicare a rezultatelor  concursului de către  comisiile de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

6 februarie 2023

 Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

5

Perioada de depunere a contestațiilor

7 februarie – 9 februarie 2023

  Se înregistrează la Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

6

Perioada de soluționarea a  contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora

10 februarie 2023

   Comisii de contestații 

   Secretariate facultăți

7

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

13 februarie – 14 februarie 2023

Consiliile facultăților

8

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

15 februarie 2023

Senat

9

Publicarea rezultatelor finale

16 februarie 2023

  Site-ul UAB și site-ul specializat al        ME

                                                               Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 25.11.2022.

 

 • MO 1251/24.11.2022 posturi didactice vacante semestrul I 2022-2023 Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I 2022-2023, pe perioadă NEDETERMINATĂ Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I 2022-2023, pe perioadă DETERMINATĂ Descarcă

Anunțuri posturi vacante sem II, an universitar 2021-2022

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul al II-lea a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 391 din 27.04.2022 .

 

CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERISTAR 2021-2022 Publicate în MO nr. 391/27.04.2022

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada

Locul desfășurării

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită

17 iunie 2022

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretariat General UAB

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

20 iunie – 22 iunie 2022

Comisii analiza          

 

Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

22 iunie – 24 iunie 2022

Oficiu Juridic

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

4 iulie 2022

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

5 iulie 2022

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

06 iulie – 08 iulie 2022

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor în urma contestațiilor

11 iulie 2022

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

12 iulie – 15 iulie 2022

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

20 iulie 2022

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

21 iulie 2022

Site-ul UAB și site-ul specializat al ME

Aprobat în Consiliul de Administrație din 03.05.2022.

 

 • MO 391 27.04.2022 posturi didactice vacante semestrul II 2021-2022 Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea 2021-2022, pe perioadă NEDETERMINATĂ Descarcă
 • Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea 2021-2022, pe perioadă DETERMINATĂ Descarcă

Rezultate concursuri

 • Rezultate concursuri posturi didactice, Semestrul II, An universitar 2021-2022 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK