Pentru cetățenii ucraineni, la propunerea UAB, în baza unui proces de selecție realizat la nivelul UAB, in baza criteriilor proprii, pot fi acordare granturi de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursa din bugetul Ministerului Educației. Admiterea acestora se va face cu respectarea criteriilor de admitere la studii universitare de licență/master/doctorat stabilite de către Senatul UAB prin Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022-2023 (art. 26).

Granturile sunt acordate de către ME conform următoarei proceduri:

i.    Adresa oficială a UAB către ME, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui grant de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursa din bugetul Ministerului Educației;
ii.    Adresa va fi însoțită de centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor procesului de selecție, pe cicluri de studii;
iii.    Informații cu privire la criteriile de selecție aplicate;
iv.    Dosarele de candidatură conțin următoarele documente: i) copie după pașaport; ii) copie după actul de naștere; iii) copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior; iv) copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master; v) copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat, după caz.

Candidații ucraineni care nu pot dovedi studiile parcurse prin documente emise de către instituția de învățământ pe care au frecventat-o anterior în Ucraina, vor prezenta instituției de învățământ superior din Romania, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care le-au permis accesul în ciclul de studii la care au fost înmatriculați.

 

Instrucțiuni privind condițiile aplicabile absolvenților de studii preuniversitare din Ucraina

  • Instructiuni absolveniti studii preuniversitare Ucraina iunie 2022 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK