Regulamente și proceduri

Hotărâri senat
Hotărârea Cod Regulament / Metodologie / Procedura Categoria Ediția Revizia
12-04-2024 -
Tariful pentru cazarea studenților care aparțin altor Universități din țară în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
L. Taxe și tarife None None
08-06-2017 M-D-10
Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Filologie Descarcă
I. Doctorat 1 0
22-02-2017 R-SFDA-24
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului IT Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
30-06-2021 PS – 02
Procedura de sistem PS – 02 privind identificarea obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
29-03-2017 R-SA-8
Regulament privind sistemul de tutorat la învățământul cu frecvență, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
14-12-2017 R-SA-14
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii (BRMEAP) din cadrul CICOC Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
30-06-2021 PS – 03
Procedura de sistem PS – 03 privind coordonarea activităților și planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
30-06-2020 R-RI-5
Regulamentul privind implementarea programelor de tip visiting-professor (cadre didactice asociate invitate) în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
30-06-2021 PS – 04
Procedura de sistem PS – 04 privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul structurilor academice și operaționale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
14-12-2017 M-SFDA-4
Metodologia  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
30-06-2020 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2019/2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
29-03-2022 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
30-06-2017 R-SFDA-12
Regulamentul SERIEI DIDACTICA Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-03-2022 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2022 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-03-2022 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-09-2021 PO – CRI – 02
Procedura operațională PO – CRI – 02 privind operațiunile financiare în cadrul Programului Erasmus+ Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
29-09-2021 PO – SERVICIUL SOCIAL – 01
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 01 privind întocmirea, depunerea și verificarea burselor de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 6 0
27-10-2021 PO – CRI – 08
Procedura operațională privind implementarea programelor intensive mixte: Blended Intensive Programmes Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
27-03-2019 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I al anului universitar 2018-2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-10-2021 PO – BUAB – 01
Procedura operațională privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
27-06-2019 -
Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2018/2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-11-2019 -
Raportul asupra studiului privind inserția absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-11-2021 PO – BPS – 02
Procedura operațională PO – BPS – 02 privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 1
30-06-2022 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - semestrul II, 2021/2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-07-2021 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2017 -
Raportul asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2016/2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-11-2021 PO – CIDFRFC – 01
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 01 privind gestionarea materialelor de studiu ale studenților de la forma de învățământ la distanță, circulația machetei suport de curs și distribuirea materialelor Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
24-11-2021 PO – SSM – 04
Procedura operațională PO – SSM – 04 privind comunicarea, înregistrarea și cercetarea evenimentelor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
24-11-2021 PO – CIDFRFC – 02
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 02 privind programarea întâlnirilor periodice ale studenților de la forma de învățământ la distanță (P.I.P.S.) Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
26-01-2022 PO – SAPA – 01
Procedura operațională PO – SAPA – 01 privind organizarea și desfășurarea activității de aprovizionare derulată în cadrul Serviciului Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
31-03-2021 R-MCSI-9
Strategia privind dezvoltarea echității sociale în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2021-2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
26-01-2022 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
26-01-2022 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2022 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
26-01-2022 PO – SFC – 01
Procedura operațională PO – SFC – 01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 0
16-06-2022 -
Strategia de transformare digitală a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru perioada 2022 – 2030 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
15-03-2023 -
Taxele de studiu pentru studenții străini în regim cont propriu valutar, taxele pentru cetățenii străini cu domiciliul în alte state, din diaspora, Balcani, Moldova și a cetățenilor străini din UE/SEE, precum și alte taxe admin. gestionate de CRI Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
23-11-2022 -
Codul de etică și deontologie universitară Descarcă
E. Etică 1 2
22-11-2023 R-MCSI-1
Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
06-10-2022 M-CMP-3
Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3126 din 11 februarie 2022 Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
30-03-2020 M-CD-1
Anexa 20 – Comisia de medicină Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
29-09-2022 -
Metodologia privind desfășurarea în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
21-03-2023 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
25-02-2022 PO – SERVICIUL SOCIAL – 03
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 03 privind cazarea în căminul - Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 0
25-02-2022 PO – SERVICIUL SOCIAL – 06
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 06 privind aprovizionarea, eliberarea și consumul alimentelor din magazia de alimente aparținând cantinei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
25-02-2022 PO – BPS – 09
Procedura operațională PO – BPS – 09 privind promovarea în grade/trepte profesionale și promovarea în urma absolvirii învățământului superior de lungă sau scurtă durată în domeniul postului Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
25-02-2022 PO – SERVICIUL SOCIAL – 02
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenții cazați în căminele Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 4 0
25-02-2022 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe semestrul I, al anului universitar 2021-2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-02-2022 -
Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2021 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-03-2019 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
26-10-2022 PO – SFC – 02
Procedura operațională PO – SFC – 02 privind Controlul Financiar Preventiv propriu Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 1
29-03-2018 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
19-10-2022 PO – CCȘ – 03
Procedura operațională PO – CCȘ – 03 privind înființarea centrelor de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
26-10-2022 R-MCSI-3
Organigrama executivă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
M. Diverse 2 4
25-01-2023 -
Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2022 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-01-2023 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2022 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-03-2017 -
Raportul anual al rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
27-09-2023 R-SA-7
Regulament privind acordarea burselor de performanță științifică Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 8
27-09-2023 M-CMP-4
Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3721 din 22 februarie 2023 Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
27-09-2023 -
Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2023-2024 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-09-2023 -
Taxele de studii pentru anul universitar 2023-2024 Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
26-04-2023 M-SA-7
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
26-04-2023 R-SA-4
Regulamentul privind examinarea și notarea studenților Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 3
27-09-2023 -
Taxele administrative și tarifele aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2023-2024 Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
10-05-2023 R-MCSI-2
Se aprobă Regulamentul intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie). Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 8
10-05-2023 M-SFDA-1
Metodologia de desfășurare a Referendumului la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului, pentru mandatul 2024-2028 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
27-09-2023 PO – AVERTIZOR – 01
Procedura operațională PO – AVERTIZOR – 01 privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
30-05-2023 R-SFDA-28
Regulamentul intern de acordare în anii 2023-2026, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
30-05-2023 PO – BPS – 10
Procedura operațională PO – BPS – 10 privind ocuparea prin transfer a unui post vacant din categoria personalului contractual în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
30-05-2023 -
Taxe anuale de studii pentru studenții de la forma de învățământ la distanță, anul universitar 2023/2024 Descarcă
L. Taxe și tarife None None
27-09-2023 M-CD-1
Anexa nr. 20 – Comisia de medicină Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
25-10-2023 R-SA-21
Regulamentul privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 3
03-11-2023 M-SA-15
Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I, începând cu anul universitar 2023-2024 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
28-06-2023 -
Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2023-2024, pentru programele de studii universitare de licență și masterat Descarcă
M. Diverse 1 0
25-05-2022 PO – BPS – 04
Procedura operațională PO – BPS – 04 privind stabilirea drepturilor salariale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
28-06-2023 PO – SFC – 13
Procedura operațională PO – SFC – 13 privind fundamentarea, încasarea şi evidența taxelor aferente procesului de învățământ Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
14-09-2023 PO – BPS – 04
Anexa 6 – Centralizatorul activităților care nu sunt cuprinse în posturile didactice din statele de funcții și care sunt salarizate în regim „plata cu ora” Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative None None
14-12-2023 R-E-1
Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică și deontologie universitară Descarcă
E. Etică 3 0
14-12-2023 M-CD-2
Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
31-01-2024 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
14-12-2023 PO – ETICĂ - 01
Procedura operațională PO – ETICĂ – 01 privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și deontologie universitară la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia Descarcă
E. Etică 3 0
14-12-2023 PO – CMCSI – 02
Procedura operațională PO – CMCSI – 02 privind organizarea şi desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 4 0
14-12-2023 R-RI-6
Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2024 – 2025 Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
14-12-2023 R-SA-22
Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2024 – 2025 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
21-12-2023 R-RI-1
Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Centrului de Relații Internaționale al Universității „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
21-12-2023 -
Raportul studiului „Absolvenții și piața muncii”, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în perioada octombrie – noiembrie 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2024 R-MCSI-11
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
Împuternicire reprezentare cu drept de vot Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
31-01-2024 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizarea egalității de șanse și de gen, pe anul 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2024 M-CD-4
Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
31-01-2024 -
Planul de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizarea egalității de șanse și de gen, pentru anul 2024 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2024 -
Raportul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2024 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2023 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
14-02-2024 R-SA-6
Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență, master şi doctorat, forma de învățământ cu frecvență Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 1
28-02-2024 M-SFDA-2
Calendarul privind desfășurarea alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2024 – 2029 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 1
28-02-2024 R-S-4
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei juridice Descarcă
A. Senat 2 0
28-02-2024 M-CD-1
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
28-02-2024 PO – SG – 03
Procedura operaționala PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 9 0
28-02-2024 M-CD-3
Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
28-02-2024 PO – SG – 04
Procedura operațională PO – SG – 04 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
28-02-2024 M-D-2
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat IOSUD-UAB (iulie 2024) Descarcă
I. Doctorat 1 0
28-02-2024 M-D-12
Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2024 Descarcă
I. Doctorat 1 0
28-02-2024 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-02-2024 -
Raportul asupra Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-02-2024 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2024 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-02-2024 R-S-1
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2024 – 2029 Descarcă
A. Senat 3 0
25-03-2024 R-SA-10
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024 – 2025 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
25-03-2024 R-SA-11
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024 – 2025 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
25-03-2024 R-SA-5
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2023-2024 Descarcă
Anexa 1 - Referat (Fişă de apreciere) de evaluare sintetică a calităţii Lucrării de Licenţă / Diplomă/ Disertaţie Descarcă
Anexa 2 a - Cerere de înscriere la examenul de licenţă / diplomă Descarcă
Anexa 2 b - Cerere de înscriere la examenul de disertaţie Descarcă
Anexa 3 - Informarea candidatului la examenul de licenţă/diploma/disertaţie în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE Descarcă
Anexa 4 –TEMATICA EXAMENELOR DE LICENȚĂ / DIPLOMĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ / LA DISTANŢĂ (SESIUNEA IULIE, SEPTEMBRIE 2024, FEBRUARIE 2025) Descarcă
Anexa 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind situaţiile de incompatibilitate - membru în comisia de finalizare a studiilor Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
25-03-2024 M-SFDA-2
Metodologia de alegeri academice în Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2024-2029 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 1
28-03-2024 R-SA-1
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Ciclul I: Studii universitare de licență, Ciclul al II-lea: Studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2023-2024 Descarcă
Anexa 1 - Cerere refacere disciplină Descarcă
Anexa 2 - Cerere de mobilitate Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
25-03-2024 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia -  semestrul I al anului universitar 2023-2024 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-03-2024 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-04-2021 R-CMP-16
Organigrama Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 0 0
29-03-2022 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-01-2023 R-RI-2
Regulamentul privind implementarea Programului ERASMUS+ Descarcă
H. Relații internaționale 2 1
25-01-2023 PO – CRI – 07
Procedura operațională PO – CRI – 07 privind preluarea funcției de coordonator instituțional Erasmus Descarcă
H. Relații internaționale 1 1
29-03-2022 PO – CCȘ – 01
Procedura operațională PO – CCȘ – 01 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 5 0
29-03-2022 PO – IOSUD – 01
Procedura operațională PO – IOSUD – 01 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare Descarcă
I. Doctorat 2 0
21-07-2017 R-SA-23
Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UAB Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-03-2022 M-SA-16
Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
21-03-2023 -
Anexa 1 - HOTĂRÂREA NR. 7. Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
21-03-2023 -
Anexa 1 - HOTĂRÂREA NR. 8. Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
28-07-2021 M-CMP-2
Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - cf. Ordin 3747/28.04.2021 Descarcă
Anexa 2 - Referat de decontare cheltuieli cf. Ordin 3747/28.04.2021 Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
28-07-2021 PO - AETERNITAS - 01
Procedura operațională privind editarea și publicarea de cărți și materiale didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
22-09-2017 R-SA-24
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programului an pregătitor de învățare a limbii române pentru cetățenii străini Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-08-2023 None
ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 1. Descarcă
None None
27-04-2017 PO 22. 003
Procedura operațională - PO 22. 003, privind înscrierea în vederea susținerii tezei de doctorat Descarcă
I. Doctorat 1 1
27-04-2017 M-D-7
Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Teologie Descarcă
I. Doctorat 1 0
27-04-2017 M-D-8
Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Istorie Descarcă
I. Doctorat 1 0
19-07-2023 None
ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 10. Descarcă
None None
14-12-2022 R-SFDA-2
Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
15-12-2021 M-D-17
Metodologia privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (2000-2016) Descarcă
I. Doctorat 1 0
26-01-2022 R-SFDA-18
Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Universitar din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
15-12-2021 S-D-1
Strategia de prevenire și combatere a plagiatului în elaborarea tezelor de doctorat Descarcă
I. Doctorat 1 0
15-12-2021 PO – CIDFRFC – 03
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 03 privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de discipline și a tutorilor Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
19-07-2023 -
Taxele de studiu pentru anul universitar 2023-2024 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
14-12-2022 R-SFDA-1
Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 3
25-01-2023 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2023 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
14-12-2022 R-SFDA-5
Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Informatică și Inginerie Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-09-2022 PO – PR – 01
Procedura operațională PO – PR – 01 privind completarea și transmiterea electronică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei e-DAI Descarcă
M. Diverse 1 0
06-10-2022 R-SFDA-3
Organigrama Facultății de Teologie Ortodoxă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
26-10-2017 R-SFDA-17
Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
15-12-2021 PO – CMCSI – 01
Procedura operațională PO – CMCSI – 01 privind realizarea activităților de benchmarking Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 4 0
26-05-2021 M-SA-13
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică Descarcă
E. Etică 1 0
30-06-2020 M-SA-3
Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 3
14-12-2017 R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2018-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
15-12-2021 R-SFDA-32
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
20-07-2022 R-SFDA-33
Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului securitate și sănătate în muncă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
20-07-2022 PO – CCȘ – 02
Procedura operațională PO – CCȘ – 02 privind raportarea rezultatelor activității de  cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
25-01-2017 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-01-2017 -
Raportul asupra Planului operațional pe anul 2016 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-07-2022 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, anul universitar 2021-2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019 Descarcă
Lista procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale care se aplică în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
Lista regulamentelor/metodologiilor/procedurilor/rapoartelor aprobate de Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-05-2019 SEAQ_PO_F_CSUD_01
Procedura operațională SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01 privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea documentelor curriculare (Plan de învățământ și Fișe de disciplină) Descarcă
Anexa 1 Fişa disciplinei (machetă) Descarcă
Anexa 2 Plan de învăţământ (machetă) Descarcă
Anexa 3 Grila de competenţe, anexă a Planului de învăţământ (machetă) Descarcă
Anexa 4 Alocarea codurilor de disciplină (machetă) Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
22-02-2017 -
Plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
22-02-2017 -
Raport asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-04-2021 R-SFDA-8
Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
28-04-2021 PS – 01
Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
08-06-2017 M-D-9
Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Contabilitate Descarcă
I. Doctorat 1 0
31-01-2019 -
Raportul asupra Planului operațional al UAB pentru anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
26-01-2016 -
Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-05-2016 -
Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2016 - 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
23-11-2016 R-MCSI-10
Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
27-07-2016 R-SA-2
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
14-12-2016 R-SA-18
Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
26-10-2016 R-CD-4
Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
17-12-2014 R-SFDA-6
Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Audit Public Intern Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
01-07-2016 R-CMP-4
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări matematice şi informatice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
28-01-2015 -
Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2015 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
16-09-2015 R-SFDA-10
Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
31-01-2018 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2018 -
Raportul Planului operațional pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2018 -
Planul operațional pentru anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
18-06-2014 -
Strategia cercetării ştiinţifice 2014-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
16-12-2015 -
Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2015 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2018 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
30-05-2012 -
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-01-2018 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2018 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2018 -
Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii, promoția 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-04-2018 R-SFDA-11
Regulamentul Editurii Aeternitas Descarcă
Organigrama Editurii Aeternitas Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
25-04-2018 SEAQ_PO_ AETERNITAS_01
Procedura operațională privind editarea și publicarea de cărți și materiale didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
25-04-2018 R-SFDA-15
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Personal – Salarizare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
21-02-2018 R-SA-25
Regulament privind organizarea activității didactice pentru studenții sportivi de performanță din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-03-2018 R-SFDA-23
Regulamentul pentru întocmirea bugetului și gestionarea fondurilor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-03-2018 R-SFDA-19
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Financiar-Contabil Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-03-2018 R-SFDA-26
Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
24-05-2018 R-SFDA-20
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Pază Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
24-05-2018 R-SFDA-21
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic și de Investiții Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
28-06-2018 M-SA-8
Metodologia Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de recunoaștere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
28-06-2018 R-SA-9
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate a studenților în cadrul programelor de studii universitare de licență și master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
28-06-2018 R-MCSI-5
Sistemul Instituțional de Management al Calității Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
28-06-2018 R-SA-17
Regulamentul Centrului de Analiză și Dezvoltare Pedagogică  și componența nominală a centrului Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
28-06-2018 R-SA-13
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
28-06-2018 R-SA-20
Regulamentul de funcționare a Cantinei studențești Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
27-09-2018 M-CD-1
ANEXA 34 – Comisia de ARTE VIZUALE Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
29-11-2018 R-SFDA-14
Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului Juridic Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
28-06-2018 -
Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2017/2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
14-12-2018 M-SA-10
Metodologia de aplicare a programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS) Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-01-2019 -
Planul operațional al UAB pentru anul 2019 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2019 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2019 R-CD-1
Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare Descarcă
D. Cadre didactice 1 2
31-01-2019 R-CD-2
Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani Descarcă
D. Cadre didactice 1 2
31-01-2019 R-MCSI-8
Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții aferente  personalului didactic Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 2
31-01-2019 M-CD-1
Anexa 2 – Comisia de informatică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
20-02-2019 R-RI-7
Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) și mecanismul financiar norvegian Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
20-02-2019 R-SFDA-27
Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
20-02-2019 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
20-02-2019 G-SA-1
Ghidul de aplicare a ECTS în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-01-2019 -
Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii derulat în anul 2018, pentru absolvenții promoției 2017 (anul universitar 2016/2017) Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-03-2019 R-SA-26
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
24-04-2019 R-MCSI-4
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 2
24-04-2019 R-MCSI-7
Regulamentul privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 5
24-04-2019 R-SFDA-29
Regulamentul de funcționare și organizare a Sălilor de Sport din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
27-02-2023 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-06-2018 -
Politica și strategiile de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
24-04-2019 M-CD-1
Anexa 6 – Comisia de inginerie civilă și management Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
28-07-2021 PO – OJ – 01
Procedura operațională privind avizarea pentru legalitate a documentelor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
19-07-2023 PO - SFC - 14
Procedura operațională privind declararea cadourilor în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
31-08-2023 None
Contracte de studii pentru programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Descarcă
M. Diverse None None
27-06-2019 -
Codul de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
27-01-2021 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-01-2017 -
Planul operațional pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-01-2023 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizării egalității de șanse și de gen, pe anul 2022 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
19-07-2023 R-CD-7
Regulamentul privind acordarea titlului de Profesor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
25-01-2023 -
Planul de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizării egalității de șanse și de gen pentru anul 2023 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
19-07-2023 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, anul universitar 2022-2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
19-07-2023 PO – CICOC – 03
Procedura operațională PO – CICOC – 03 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 1
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 5 - Comisia de Ştiinţele Pământului Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
20-02-2019 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
14-12-2022 R-SA-15
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și  perfecționare a personalului didactic, în cadrul DPPD Descarcă
C. Studenți și absolvenți 4 0
19-07-2023 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, anul universitar 2022-2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-02-2023 -
Raportul asupra Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-07-2021 PO – STI – 01
Procedura operațională privind desfășurarea achizițiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
23-05-2019 R-CMP-16
Regulamentului Centrului de Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
26-01-2022 PO – CICOC – 01
Procedura operațională PO – CICOC – 01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
27-02-2023 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
21-02-2018 -
Carta auditului intern exercitat la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
28-07-2021 PO – CMP – 01
Procedura operațională privind: 1. Informarea, comunicarea și diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
14-12-2022 R-SA-16
Regulamentul de organizare și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de Nivel I și nivel II în regim postuniversitar, în cadrul DPPD Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 1
19-07-2023 R-MCSI-12
Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-04-2022 PO – BIROUL IT – 01
Procedura operațională PO – BIROUL IT – 01 privind mentenanța calculatoarelor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
19-07-2023 R-MCSI-13
Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru implementarea Planului de Integritate la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-04-2022 R-D-1
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 2 3
14-12-2022 -
Strategia privind accederea/optimizarea poziției Universității în rankingurile internaționale relevante Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
19-07-2023 -
Planul de Integritate al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia aferent Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-04-2022 PO – IOSUD – 02
Procedura operațională privind susținerea publică a tezei de doctorat Descarcă
I. Doctorat 2 0
14-12-2022 -
Strategia de sustenabilitate a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-05-2019 -
Raportul independent al studenților privind respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
27-06-2019 R-SFDA-4
Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
24-07-2019 R-D-7
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 2
24-07-2019 -
Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-07-2019 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-07-2019 R-SFDA-30
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților departamentelor didactice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
11-09-2019 R-IDFC-2
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 1
28-07-2021 PO – CMP – 02
Procedura operațională privind gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 6 0
07-09-2022 PO – CRI – 03
Procedura operațională PO – CRI – 03 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor Descarcă
H. Relații internaționale 1 1
07-09-2022 PO – CIDFRFC – 07
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 07 privind normarea activităților didactice la învățământul la distanță Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 3 1
23-11-2022 R-SFDA-3
Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 4
27-11-2019 R-CMP-15
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (CCEFSK) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
23-11-2022 R-CMP-9
Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creștină Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 2
27-11-2019 R-SFDA-31
Regulamentul de utilizare a rețelei de calculatoare din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
23-11-2022 M-SA-9
Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 3
25-05-2022 PO – SG – 02
Procedura operațională PO – SG – 02 privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 1
23-11-2022 PO – DPPD – 04
Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
19-12-2019 SEAQ_PO_BPS_05
Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_05 privind delegarea competențelor și a responsabilităților  de  delegare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
27-03-2019 -
Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la practicile și procedurile aplicate în cadrul activităților desfășurate la forma de învățământ la distanță Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 0
28-07-2021 PO – DPPD – 01
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în sistemul de învățământ preuniversitar  organizate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 4 0
15-12-2021 -
Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din IOSUD-UAB (2021) Descarcă
I. Doctorat None None
17-02-2021 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
23-11-2022 PO – CIM – 01
Procedura operațională PO – CIM – 01 privind proiectarea, elaborarea şi actualizarea materialelor necesare desfășurării activităților de reprezentare și promovare a imaginii și a intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
03-02-2020 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2019 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
03-02-2020 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 -
Raportul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru mandatul 2016 – 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 -
Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
23-11-2022 PO – CMCSI – 03
Procedura operațională PO – CMCSI – 03 privind organizarea şi desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 3 0
12-02-2020 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
24-02-2020 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-02-2020 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-02-2020 -
Raportul  asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2019-2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-05-2022 M-D-11
Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă
I. Doctorat 1 5
30-03-2020 R-MCSI-3
Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 3
21-02-2018 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
22-02-2017 -
Raport de evaluare internă a calității educației pentru anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-05-2022 M-D-14
Metodologia privind recunoașterea în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă
I. Doctorat 1 5
28-07-2021 PO – STI – 02
Procedura operațională privind achizițiile directe Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 0
29-04-2020 -
Declarația pentru calitate a Rectorului și a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-04-2020 R-S-3
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020-2024 Descarcă
A. Senat 1 2
26-01-2022 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-04-2020 R-S-2
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Permanent al Senatului în mandatul 2020 – 2024 Descarcă
A. Senat 1 2
29-04-2020 R-S-4
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă
A. Senat 1 1
29-04-2020 R-CD-3
Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
29-04-2020 R-MCSI-6
Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru managementul calității şi strategie instituțională (CMCSI) Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 1
29-04-2020 R-IDFC-1
Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă (CIDFRFC) Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 6
29-04-2020 R-SA-12
Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 4
29-04-2020 M-SA-4
Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ca urmare a implementării OMEN nr.650/19.11.2014 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
29-04-2020 R-SFDA-9
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Imagine și Marketing (CIM) Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
29-04-2020 R-SFDA-22
Regulamentul privind reprezentarea intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în fața instanțelor de judecată și punerea în executare a hotărârilor judecătorești Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
29-04-2020 SEAQ_PO_F_01
Procedura operațională SEAQ_PO_F_01 privind derularea on-line a activităţilor didactice Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
20-05-2020 M-D-6
Metodologia privind desfășurarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD -Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 2 0
29-05-2020 M-SA-5
Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
27-10-2021 PO – SG – 01
Procedura operațională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
30-06-2020 M-D-16
Metodologia privind finanțarea și decontarea cheltuielilor de cercetare ale doctoranzilor în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 0
30-06-2020 -
Strategia de internaționalizare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024 Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
23-10-2019 -
Politici financiare pe  termen scurt și mediu privind sustenabilitatea financiară a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada 2020-2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
15-09-2020 M-SFDA-3
Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
15-09-2020 R-RI-3
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Biroului Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS) Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
15-09-2020 -
Manualul de calitate al Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
15-09-2020 -
Codul de conduită al personalului din cadrul Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
22-07-2020 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
29-09-2020 R-CD-5
Regulamentul pentru acordarea titlului onorific de Profesor emerit Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
29-09-2020 R-CD-6
Regulamentul pentru acordarea distincției UNIVERSITATIS GRATIAE Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
28-10-2020 -
Planul strategic al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020 – 2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
28-10-2020 -
Strategia cercetării științifice în cadrul Universității „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
03-11-2020 -
Ghidul privind desfășurarea și finalizarea activității de practică pedagogică pentru anul universitar 2020-2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
15-09-2020 R-SFDA-4
Organigrama Facultății de Științe Economice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
27-10-2021 PO – SSM – 02
Procedura operațională privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
27-01-2021 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
07-01-2021 SEAQ_PO_F_02
Procedura operațională SEAQ_PO_F_02 privind procesul de evaluare on-line a studenților (examene, colocvii, verificări pe parcurs) Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
16-12-2020 -
Politicile sectoriale/indicatorii de performanță Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
15-01-2021 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru anul 2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-04-2019 -
Analiză de benchmarking cu privire la unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + și a metodologiei de școlarizare a studenților non UE, pentru anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2022 PO – IOSUD – 06
Procedura operațională privind susținerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 2 0
17-02-2021 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021. Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2020-2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 -
Raportul asupra studiului „Absolvenții și piața muncii”, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2022 PO – SSM – 05
Procedura operațională privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
25-01-2017 -
Raportul de monitorizare a planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
15-09-2021 PO – SSM – 01
Procedura operațională privind stabilirea activităților necesare pentru implementarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
26-07-2018 -
Raportul asupra nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate în anul universitar 2017-2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-07-2021 PO – DPPD – 02
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar  desfășurate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 4 0
30-06-2021 PO-F-03
Procedura operațională PO-F-03 privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
03-02-2020 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
30-06-2021 SEAQ_PO_F_04
Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-03-2018 M-CD-1
Anexa 28 - Comisia de psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport - Domeniul Educaţie Fizică şi Sport Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
25-05-2022 PO – IOSUD – 03
Procedura operațională PO – IOSUD – 03 privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor Doctorale și pe conducători de doctorat Descarcă
I. Doctorat 3 0
27-10-2021 PO – TIPOGRAFIE – 01
Procedura operațională privind activitatea de tipografie Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
14-12-2017 -
Raportul independent al studenților cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului și asigurarea calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
26-10-2017 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-05-2022 M-SA-2
Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 1
25-05-2022 PO – IOSUD – 05
Procedura operațională PO – IOSUD – 05 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET Descarcă
I. Doctorat 2 0
30-06-2021 PO – CIDFRFC – 08
Procedura operațională privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de la forma de învățământ la distanță (ID) cu activitățile din planul de învățământ de la forma de învățământ cu frecvență (IF) Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 0
13-03-2023 M-CD-1
Anexa 33 – Comisia de Arhitectură și Urbanism Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
21-02-2018 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
26-01-2022 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2022 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
30-06-2021 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-06-2009 R-CMP-6
Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie în UAB Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 2
24-06-2009 M-CMP-1
Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
23-05-2007 R-CMP-8
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
26-10-2005 R-CMP-10
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare a imaginarului Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
28-10-2009 R-CMP-12
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de studii şi cercetări mesoamericane (CSCM) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
16-04-2008 R-CMP-13
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări pentru dezvoltare teritorială (CCDT) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
24-05-2017 -
Metodologia de selecţie a îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
24-06-2009 -
Ghidul de evaluare a unităţilor de cercetare Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
26-11-2008 -
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UAB Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
30-06-2021 R-SFDA-7
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 1
31-03-2021 -
Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte None None
31-03-2021 -
Raportul de monitorizare a planului de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, în anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-03-2021 M-D-15
Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Descarcă
I. Doctorat 1 3
31-03-2021 R-CMP-1
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetare Științifică (CCȘ) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 1
31-03-2021 R-D-2
Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie Descarcă
I. Doctorat 2 2
31-03-2021 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul dezvoltării echității sociale în anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
30-06-2021 PO - STCM - 01
Procedura operațională PO – STCM – 01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupție Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
25-05-2022 PO – IOSUD – 04
Procedura operațională PO – IOSUD – 04 privind generarea şi analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB Descarcă
I. Doctorat 2 0
29-09-2021 PO – CMP – 03
Procedura operațională PO – CMP – 03 privind raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 6 0
29-09-2021 PO – BPS – 03
Procedura operațională PO – BPS – 03 privind întocmirea fișelor de post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
15-09-2021 PO – CAPI – 01
Procedura operațională PO – CAPI – 01 privind desfășurarea misiunilor de asigurare, realizate de auditorii interni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
15-09-2021 PO – ARHIVA – UAB – 01
Procedura operațională PO – ARHIVA – UAB – 01 privind arhivarea documentelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
15-09-2021 PO – PAZA – 01
Procedura operațională PO – PAZA – 01 privind desfășurarea activităților de pază în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-09-2021 PO – CRI – 01
Procedura operațională PO – CRI – 01 privind încheierea acordurilor inter-instituționale internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 1
27-10-2021 PO – BUAB – 02
Procedura operațională privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 1 – Matematică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-10-2021 PO – SSM – 03
Procedura operațională privind instruirea introductiv generală Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
28-02-2024 R-S-5
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituționale Descarcă
A. Senat 2 0
31-03-2021 R-D-3
Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie Descarcă
I. Doctorat 2 2
15-09-2021 PO – SFC – 03
Procedura operațională PO – SFC – 03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegație în altă localitate, în interesul serviciului Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
26-01-2022 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2019 R-SA-12
Organigrama CICOC Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-09-2021 PO – CMP – 04
Procedura operațională PO – CMP – 04 privind arhivarea documentelor aferente proiectelor Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 5 0
26-01-2022 PO – CICOC – 02
Procedura operațională PO – CICOC – 02 privind consilierea psihologică a studenților/ absolvenților Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
31-01-2019 M-CD-1
Anexa 25 – Comisia de sociologie Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-11-2019 R-CMP-15
Organigrama CCEFSK Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
15-12-2021 PO – CIDFRFC – 04
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 5 0
20-02-2019 R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
15-09-2021 PO – CAPI – 02
Procedura operațională PO – CAPI – 02 privind elaborarea planurilor multianuale / anuale de audit public intern Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
14-12-2017 R-MCSI-10
Planul de măsuri privind echitatea socială în anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-01-2023 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-03-2024 M-SFDA-2
Anexa 4 - Structuri de conducere în cadrul IOSUD-UAB Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 1
26-10-2022 R-MCSI-3
Organigrama Direcţiei General Administrative Descarcă
M. Diverse 2 4
14-12-2022 R-SFDA-5
Organigrama Facultății de Informatică și Inginerie Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
14-12-2022 R-SFDA-1
Organigrama Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 3
26-01-2022 PO – SFC – 06
Procedura operațională PO – SFC – 06 privind încasările efectuate prin casieria Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
27-11-2019 -
Anexa privind descrierea sistemului instituțional de monitorizare a inserției absolvenților UAB Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
13-12-2019 R-CMP-1
Organigrama Centrului pentru Cercetarea Științifică Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
14-12-2022 R-SFDA-2
Organigrama Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
23-11-2016 R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
27-07-2016 R-SA-3
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul II - studii universitare de master Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
14-12-2016 R-SFDA-13
Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
29-09-2021 PO – SERVICIUL SOCIAL – 04
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 04 privind operarea burselor în statele de plată Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
20-02-2019 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
24-02-2020 -
Raportul de monitorizare a  Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-10-2021 PO – CRI – 09
Procedura operațională privind arhivarea documentelor Centrului de relații internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
27-04-2016 -
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2015 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-06-2023 -
Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2023-2024, pentru programele de studii universitare de doctorat Descarcă
M. Diverse 1 0
31-01-2019 -
Plan de ameliorare (măsuri pentru îmbunătățirea activității) - aferent Raportului de audit academic pentru anul 2018 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
28-02-2024 R-S-6
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse Descarcă
A. Senat 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 4 - Chimie Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
29-09-2021 PO – SERVICIUL SOCIAL – 05
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 05 privind acordarea facilităților oferite studenților Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
15-09-2021 PO – SFC – 04
Procedura operațională PO – SFC – 04 privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
25-05-2016 R-CMP-2
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Proiectelor (CMP) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
27-10-2021 PO – BUAB – 03
Procedura operațională privind activitatea desfășurată în cadrul Librăriei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 0
15-12-2021 PO – CIDFRFC – 05
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 05 privind perfecționarea  personalului implicat în programele ID Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
30-03-2020 R-MCSI-3
Organigrama structurilor de conducere Descarcă
M. Diverse 2 3
29-09-2021 PO – CRI – 04
Procedura operațională PO – CRI – 04 privind admiterea românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
15-09-2021 PO – CAPI – 03
Procedura operațională PO – CAPI – 03 privind elaborarea raportului anual al activității de audit public intern Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
20-02-2019 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-04-2016 -
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
01-07-2016 M-D-5
Metodologia de autoevaluare a activităţii IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 1
26-01-2022 PO – SFC – 07
Procedura operațională PO – SFC – 07 privind evidența contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
27-10-2021 PO – CRI – 10
Procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul Centrului de relații internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
31-03-2021 R-D-4
Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie Descarcă
I. Doctorat 2 2
20-02-2019 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, pentru anul 2019 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
27-11-2019 R-CMP-17
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural și Structura CCFDM Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
29-09-2021 PO – CMP – 05
Procedura operațională PO – CMP – 05 privind recrutarea și selecția personalului care va fi angajat în proiecte finanțate din fonduri europene Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
30-03-2020 R-MCSI-3
Organigrama funcţiilor de conducere Descarcă
M. Diverse 2 3
29-09-2021 PO – CRI – 05
Procedura operațională PO – CRI – 05 privind admiterea cetățenilor străini în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
31-03-2021 R-D-5
Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate Descarcă
I. Doctorat 2 2
27-11-2019 R-CMP-7
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Sociologice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
15-12-2021 PO – CIDFRFC – 06
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învățământul la distanță Descarcă
Ghid de redactare a materialelor didactice ID conform normelor ARACIS Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
15-12-2021 PO – CMCSI – 04
Procedura operațională PO – CMCSI – 04 privind verificarea anti-plagiat Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
27-04-2016 -
Reguli de organizare şi implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 9 – Inginerie electrică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 24 - Comisia de Ştiinţe juridice Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
26-01-2022 PO – SFC – 08
Procedura operațională PO – SFC – 08 privind regimul intern de numerotare a documentelor financiar contabile Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
28-02-2024 R-S-7
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă
A. Senat 2 0
27-11-2019 R-CMP-7
Organigrama CCS Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 27 - Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
29-09-2021 PO – CRI – 06
Procedura operațională PO – CRI – 06 privind gestionarea materialelor de promovare în cadrul Centrului de Relații Internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
28-02-2024 R-S-9
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social Descarcă
A. Senat 2 0
26-01-2022 PO – SFC – 10
Procedura operațională PO – SFC – 10 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 11 – Inginerie electronică, telecomunicații și nanotehnologii Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
25-05-2016 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediţia 1/2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-11-2019 R-CMP-16
Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Arheologie Sistemică Iuliu Paul (IASIP) și Structura IASIP Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 12 – Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
26-01-2022 PO – SFC – 11
Procedura operațională PO – SFC – 11 privind fundamentarea taxelor de studii Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
28-02-2024 R-S-10
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice Descarcă
A. Senat 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 16 – Inginerie industrială și management Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
26-01-2022 PO – SFC – 12
Procedura operațională PO – SFC – 12 privind decontarea și evidența deplasărilor externe Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
27-11-2019 R-CMP-14
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 17 – Inginerie mecanică, mecatronică și robotică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 30 - Comisia de Filosofie Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
27-11-2019 R-CMP-14
Organigrama Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 18 – Ingineria mediului Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 31 - Comisia de Istorie şi studii culturale Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
27-11-2019 R-CMP-3
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent (SECI) și Organigrama SECI Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 32 - Comisia de Teologie Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
27-11-2019 R-CMP-5
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Științe ale Educației (CCSE) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului Descarcă
1 0
27-11-2019 R-CMP-11
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Economice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-04-2017 M-CD-1
Anexa - Funcţii de cercetare Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
27-11-2019 R-CMP-11
Anexa nr. 1. Priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2014-2020 Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-11-2019 R-CMP-11
Organigrama Centrului de Cercetări Economice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK