Rezultate finale

  • Rezultate finale concursuri posturi didactice, Sem. I, An universitar 2023-2024 - Perioadă determinată Descarcă

Posturi vacante-perioadă determinată

  • COMISIILE DIN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, DESFĂȘURATE ÎN SEM I, AN UNIVERSITAR 2023-2024 Descarcă

Asistent universitar, poziția 35. Ing. electronică, Telecomunicații și Tehnologii informaționale

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică

Asistent universitar, poziția 35 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024). Domeniul Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii informaționale. Discipline: Fizică; Materiale pentru electronică ; Sisteme de comunicaţii; Microcontrolere; Bazele sistemelor de achiziţie de date; Senzori în controlul mediului; Sisteme de senzori; Sisteme de reglaj automat; Instrumentație virtuală; Informatică; Arhitecturi hardware reconfigurabile; Comunicare; Calitate și fiabilitate; Electronică şi informatică industrială; Proiectarea sistemelor automate; Circuite electronice fundamentale.

Asistent universitar, poziția 36. Domeniul Informatică

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică

Asistent universitar, poziția 36 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024). Domeniul Informatică. Discipline: Arhitectura sistemelor de calcul; Fundamentele programării; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Proiectarea interfețelor grafice; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată; Informatică aplicată; Informatică; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Operare pe calculator; Programarea orientată obiect; Informatică; Informatică; Informatică; Logică matematică şi computaţională.

Asistent universitar, poziția 29. Domeniul Inginerie Geodezică.

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

Asistent universitar, poziția 29 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024).  Domeniul Inginerie Geodezică. Discipline: SIG aplicate la mediu; SIG aplicate la mediu – proiect; Cadastru 1; Cadastru 2; Informatică aplicată 2; Măsurători geodezice prin unde; Proiecţii cartografice; Prelucrarea automată a datelor geodezice 1; Grafică asistată de calculator; Prelucrarea automată a datelor geodezice 2; Evaluarea bunurilor imobile; Desen tehnic si Infografica 2; Amenajarea teritoriului şi urbanism; Geotehnică; Prelucrarea şi optimizarea reţelelor geodezice; Amenajari şi construcţii hidrotehnice.

Asistent universitar, poziția 18. Domeniul Drept.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Asistent universitar, poziția 18 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024). Domeniul Drept. Discipline: Drept notarial; Drept administrativ; Știința administrației; Sisteme administrative comparate; Drept civil. Parte generală; Drept civil. Persoana fizică și juridică.

Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Drept.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Asistent universitar, poziția 19 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024). Domeniul Drept. Discipline: Drept procesual penal. Partea generală; Drept procesual penal. Partea specială; Drept al concurenței; Drept civil. Persoana fizică și juridică; Dreptul afacerilor; Dreptul afacerilor.

Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Psihologie

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 Departamentul de Științe Sociale

Asistent universitar, poziția 19 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024). Domeniul Psihologie. Discipline: Fundamentele psihologiei; Psihologia dezvoltării umane-aplicații în terapia ocupațională; Psihologia muncii; Psihologii umanist-experiențiale; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive și dificultăți de învățare; Dezvoltare umană; Introducere în psihologie; Fundamentele psihologiei II; Psihologia personalității; Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Psihopatologie; Psihologie; Tehnici de comunicare în asistență socială; Tehnici de comunicare.

Asistent universitar, poziția 21. Domeniul Muzică.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Artă Religioasă

Asistent universitar, poziția 21 (pe perioadă determinată de 3 ani, începând cu prima zi a semestrului al II-lea, 2023-2024). Domeniul Muzică. Discipline: Practică artistică (1); Practică artistică (2); Practică artistică (3); Practică artistică (4); Practică artistică (5);  Ansamblu coral (1); Ansamblu coral (2);  Ansamblu coral (3);  Ansamblu coral (4);  Ansamblu coral (5); Ansamblu coral (6); Istoria muzicii (1); Istoria muzicii (2);  Istoria muzicii (3);  Istoria muzicii (4); Istoria muzicii (5); Istoria muzicii (6); Didactica specialității;  Muzică și didactica educației muzicale (înv. preșcolar și primar).

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK