REFERENDUM PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI, MANDATUL 2024 - 2028

În conformitate cu prevederile art. 209 și ale art. 364 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a aprobat, în ședința din 10.05.2023, organizarea referendumului cu tema:

Stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2024 -2028, prin una din cele două opțiuni prevăzute la art. 209, alin (1) din legea Educației Naționale nr. 1/2011:

  1.   Pe baza de concurs public
  2.   Pe baza alegerilor generale, prin vot universal, direct, secret și egal

Data organizării Referendumului este 14 iunie 2023, între orele 09.00 – 16.00, în Aula Mică (Corp C, etaj I).

În cazul invalidării referendumului din 14 iunie 2023, al doilea referendum va avea loc în data de 21 iunie 2023, între orele 09.00 – 16.00 în Holul central al Amfiteatrului A9.

Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra temei referendumului și implicațiile ce decurg din acestea, organizate de Biroul Electoral al Universității vor avea loc la datele de 7 iunie 2023 și 8 iunie 2023, la ora 09.00 în Amfiteatrul A9.

 

   Metodologia de desfășurare a Referendumului la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului.

   Biroul Electoral al Universității:

Prof.univ.dr. Popa Lucian Ioan  - Facultatea de Informatică și Inginerie

Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice

Lect. univ. dr. Albu Maria - Facultatea de Drept și Științe Sociale

Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației

Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Cîndea Alexandra Andreea - student

Bârlog Raul Claudiu – student

Biroul electoral al secției de votare:

Gligor Georgeta - Facultatea de Informatică și Inginerie

Mărginean Mariana - Facultatea de Științe Economice

Cotor Andreea - Facultatea de Drept și Științe Sociale

Cădan Cosmina - Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației

Apolzan Tiberiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă

  • Lista personal didactic și de cercetare cu drept de vot - Referendum 14 iunie 2023 Descarcă
  • Lista reprezentanți studenți cu drept de vot - Referendum 14 iunie 2023 Descarcă
  • Metodologia de desfășurare a Referendumului la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului. Descarcă
  • Calendar desfășurare Referendum Descarcă

Alegeri pentru ocuparea funcției vacante de director al CMCSI

Senatul UAB a aprobat organizarea alegerilor pentru ocuparea funcției vacante de director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională.

Anunt alegeri partiale

Senatul UAB a aprobat organizarea alegerilor academice parțiale în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă pentru alegerea Directorului de Departament, a membrilor Consiliilor Departamentelor și a membrilor Consiliului Facultății.

 

Anunt

Senatul UAB a aprobat organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților în următoarele structuri de conducere:

1. Senatul universitar

● Facultatea de Științe Economice - 1 post vacant

● Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației - 1 post vacant

2. Consiliile facultăților:

● Facultatea de Drept și Științe Sociale - 1 post vacant

● Facultatea de Științe Economice - 2 posturi vacante

● Facultatea de Informatică și Inginerie - 2 posturi vacante

● Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației - 3 posturi vacante

● Facultatea de Teologie Ortodoxă - 2 posturi vacante​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția studenților:

Biroul Electoral al Universității informează studenții asupra faptului că până în data de 04.05.2022, ora 15.00, nu s-au depus candidaturi pentru cele 2 poziții de reprezentanți ai studenților în Consiliul CSUD, respectiv în Senat.

ANUNȚ

Senatul UAB a aprobat organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților doctoranzi în următoarele structuri de conducere:
Senat -  1 loc (reprezentantul studenților doctoranzi);
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat - 1 loc (reprezentantul studenților doctoranzi) 

Calendarul alegerilor 
02 - 04 mai 2022 - depunerea candidaturilor;
05 mai 2022 - desfășurarea alegerilor și afișarea rezultatelor preliminarii;
06 mai 2022 - depunerea și soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale;
25 mai 2022 - validarea rezultatelor alegerilor în Senat.

ANUNȚ

În data de 13 octombrie 2021 se organizează alegeri academice parțiale  pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților în următoarele structuri de conducere:

- Senatul Universității: 3 locuri, (Facultatea de Drept și Științe Sociale - 2 locuri și Facultatea de Științe Economice - 1 loc);

- Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale - 1 loc;

- Consiliul Facultății de Științe Economice - 1 loc;

- Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești - 1 loc.

Regulamente și formulare

Metodologiea de organizare si desfășurare a alegerilor academice în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alșba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, cu modificarile și completările aprobate de Senat în 23.02.2020.

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024

 

Anexe la Metodologia de alegeri

ANEXA 1 - Structura Senatului

ANEXA 2 - Structura Consiliilor facultăților

ANEXA 3 - Structura Consiliilor departamentelor

ANEXA 4 - Structura CSUD

ANEXA 5 - Calendarul alegerilor

ANEXA 6 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice/cerc. în structurile de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 7 - Formular de candidatură pentru alegerea studenților în structurile de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 8 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor în funcții de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 9 - Formular de înscriere la concurs pentru desemnarea în funcțiile de:

a)      decan (DOC)  (PDF)

b)      director centru administrativ - funcțional (DOC)  (PDF)

ANEXA 10 - Declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică (DOC)  (PDF)

ANEXA 11 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se află sub incidența art. 23, alin 8 -10, privind conflictul de interese și incompatibilitățile.  

CADRE DIDACTICE (DOC)  (PDF)

STUDENȚI (DOC)  (PDF)

ANEXA 12 - Buletin de vot pentru alegerile în funcții de conducere:

a)      Director de departament

b)      Rector

ANEXA 13 - Buletin de vot pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor în structurile de conducere:

a)    Consiliul departamentului

b)      Consiliul facultății

c)      Senat

d)      CSUD

ANEXA 14 - Buletine de vot pentru alegerea studenților în structurile de conducere:

a)      Consiliul facultății

b)      Senat

c)      CSUD

ANEXA 15 - Procese verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor, întocmite de:

a)      Comisii electorale

b)      Birou Electoral al UAB

ANEXA 16 - Modelul listelor electorale cu persoane cu drept de vot:

a)      cadre didactice și cercetători

b)      studenți

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMARE

privind rezultatele referendumului din 29.05.2019 pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024

Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în ședința din  30.05.2019, în baza proceselor verbale înaintate de Biroul Secției de vot și Biroul Electoral al Universităţii, a validat următorul rezultat al referendumului organizat la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în data de 29.05.2019, pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului:

Din totalul de 169 persoane cu drept de vot înscrise pe listele electorale au fost prezente la vot  un număr de 125 persoane.

Din totalul persoanelor prezente la vot s-a înregistrat un număr de 124 voturi valabil exprimate, cu următorul rezultat:

a)    pe bază de concurs public - 13 voturi

b)    pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal -  111 voturi

În urma acestor rezultate, Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, validează referendumul și rezultatul acestuia, respectiv desemnarea Rectorului, pentru mandatul 2020-2024,  pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal al cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia care sunt angajate, respectiv angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și reprezentanții studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

Președinte Senat

conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK