Conținut dosar licență

 1. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.

 

 

 

Art. 32. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:

 1. Certificatul de naștere, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 2. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 3. Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 4. Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverința în original, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (pentru absolvenți anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);
 6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;
 7. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
 9. Pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială este necesară completarea Fișei de consultații medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.
 10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
 11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK