Conținut dosar master

 1. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.

 

 

 

  1. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:
 1. Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 2. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 3. Certificatului de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 4. Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 5. Diploma de licență sau echivalentă acesteia, în original sau Adeverința de absolvire în original pentru candidații care au absolvit studiile de licență în anul curent;
 6. Suplimentul la Diploma de licență, certificat în conformitate cu originalul
 7. Copia Diplomei de Bacalaureat și copia Foii matricole, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 8. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;
 9. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
 10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
 11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK