Rezultate finale

  • Rezultate finale concursuri posturi didactice, Semestrul I, An universitar 2022-2023 - Perioada nedeterminata Descarcă

Posturi vacante pe perioadă nedeterminată: concurs ocupare posturi didactice sem I, 2022-2023

 

 

  • COMISIILE DIN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL  I  AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 Descarcă

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Filologie

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Litere       

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Filologie. Discipline: Introducere în studiul limbii române; Curs practic de limba română: receptarea textului scris și oral (1); Curs practic de limba română: receptarea textului scris și oral (2); Dramaturgi ai secolului XX;  Literatura română; Poezie contemporană; Mituri europene în prelucrări literare și interpretări eseistice.

Profesor universitar, poziția 10. Domeniul Istorie.

Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie

Profesor universitar, poziția 10. Domeniul Istorie. Discipline: Introducere în istoria modernă universală; Minorități religioase și confesionale în spațiul românesc; Diversitate confesională și modernizare socială în Europa modernă timpurie; Istoriografie generală; Religie oficială și religie populară în Europa modernă timpurie.

Profesor universitar, poziția 13. Domeniul Marketing.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Profesor universitar, poziția 13. Domeniul Marketing. Discipline: Marketing; Cercetări de marketing; Comportamentul consumatorului; Cercetări calitative; Cercetarea pieței interne și internaționale.

Profesor universitar, poziția 14. Domeniul Marketing.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Profesor universitar, poziția 14. Domeniul Marketing. Discipline: Metode și modele în marketing; Managementul portofoliului de brand; Organizarea campaniilor promoționale; Business to business marketing.

Conferențiar universitar, poziția 15. Domeniul Management.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Conferențiar universitar, poziția 15. Domeniul Management. Discipline: Managementul resurselor umane în educaţie; Managementul serviciilor publice; Managementul relației cu clienții; Simulări în afaceri; Simulări de marketink în afaceri; Etică în afaceri.

Profesor universitar, poziția 26. Domeniul Matematică.

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică

Profesor universitar, poziția 26. Domeniul Matematică. Discipline: Matematici superioare; Modelare și simulări decizionale; Modelarea şi simularea poluării mediului; Măsurare și evaluare în educaţie; Măsurare și evaluare în educație; Analiză matematică; Analiză matematică; Analiză matematică.

Profesor universitar, poziția 18. Domeniul Inginerie Geodezică.

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

Profesor universitar, poziția 18. Domeniul Inginerie Geodezică. Discipline: Desen cartografic; Prelucrarea automată a datelor geodezice 1; Management urban; Management urban; Întreținerea infrastructurii urbane și de transport; Cartografie; Cadastru urban; Sisteme informatice în măsurători terestre.

Profesor universitar, poziția 19. Domeniul Mine Petrol și Gaze.

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

Profesor universitar, poziția 19. Domeniul Mine Petrol și Gaze. Discipline: Mecanica fluidelor; Mecanica fluidelor și hidraulică; Tehnologii cu impact redus asupra mediului; Ecologie; Termodinamică; Hidraulică; Dezvoltarea durabilă și managementul costurilor de mediu.

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Inginerie Civilă.

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Inginerie Civilă. Discipline: Rezistenţa materialelor 1; Rezistența materialelor; Beton armat și precomprimat; Construcții din lemn; Rezistenţa materialelor 2; Statica și stabilitatea construcțiilor; Construcții din beton armat și precomprimat; Dinamică și elemente de inginerie seismică.

Profesor universitar, poziția 16. Domeniul Drept.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Profesor universitar, poziția 16. Domeniul Drept. Discipline: Infracțiuni economice; Comunicarea europeană;  Negocierea contractelor.

Lector universitar, poziția 17. Domeniul Drept.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Lector universitar, poziția 17. Domeniul Drept. Discipline: Drept financiar și fiscal; Drept comercial I; Drept bancar.

Lector universitar, poziția 18. Domeniul Drept.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Lector universitar, poziția 18. Domeniul Drept. Discipline: Drept penal special I, Drept penal special II, Criminalitatea informatică.

Conferențiar universitar, poziția 10. Domeniul Sociologie.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul  de Științe Sociale

Conferențiar universitar, poziția 10. Domeniul Sociologie. Discipline: Deontologia profesiei de asistent social; Etică și deontologie în terapie ocupațională; Diagnoza și soluționarea problemelor sociale; Asistența socială în școală; Terapie ocupațională în mediul școlar; Teorii și metode de intervenție în asistența socială la nivel de persoană; Supervizarea în serviciile sociale și de sănătate.

Lector universitar, poziția 11. Domeniul Sociologie.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul  de Științe Sociale

Lector universitar, poziția 11. Domeniul Sociologie. Discipline: Sociologia ocupațiilor; Sociologia comunităților; Sociologia opiniei publice; Sociologie regională; Sociologie politică; Rețele sociale; Sociologia vârstelor și a îmbătrânirii.

Conferențiar universitar, poziția 19. Domeniul Educație Fizică și Sport.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Conferențiar universitar, poziția 19. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Teoria și practica în sporturile de combat (judo); Metodica predării fotbalului în școală; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal; Educație Fizică I.

Conferențiar universitar, poziția 20. Domeniul Educație Fizică și Sport.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Conferențiar universitar, poziția 20. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Teoria și practica atletismului; Metodica predării atletismului în școală; Metodica predării handbalului în școală; Evaluare motrică și somatofuncțională; Pedagogia II : Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării.

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Educație Fizică și Sport.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Metodica predării voleiului în școală; Educație Fizică; Educație Fizică; Educație Fizică; Educație Fizică; Stagiu de aplicații practice în mediul montan; Aplicații practice discipline sportive de iarnă.

Lector universitar, poziția 22. Domeniul Educație Fizică și Sport.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Lector universitar, poziția 22. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv);  Expresie corporală și euritmie; Aplicații practice discipline sportive de iarnă; Stagiu de practică în baze de agrement; Șah.

Profesor universitar, poziția 15. Domeniul Teologie.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă

Profesor universitar, poziția 15. Domeniul Teologie. Discipline: Istorie Bisericească Universală (I); Istorie Bisericească Universală (II); Istorie Bisericească Universală (III); Istorie Bisericească Universală (IV); Teologia politică autentică în fața „corectitudinii politice” actuale; Istoria bisericească universală.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK