Rezultate finale

  • Rezultate finale concursuri posturi didactice, Sem. I, An universitar 2023-2024 - Perioadă nedeterminată Descarcă

Posturi vacante-perioadă nedeterminată

  • COMISIILE DIN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, DESFĂȘURATE ÎN SEM I, AN UNIVERSITAR 2023-2024 Descarcă

Lector universitar, poziția 24. Domeniul Filologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Litere       

Lector universitar, poziția 24. Domeniul Filologie. Discipline: Literatura română; Literatura română; Mituri și literatură; Literatură, cultură și civilizație română (începuturi-1870); Literatură, cultură și civilizație română (1870-1890); Literatură, cultură și civilizație română (1890-1920); Literatură, cultură și civilizație română (1920-1944); Literatură, cultură și civilizație română (1945-1989); Literatură, cultură și civilizație română (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Identitate culturală și discurs literar;  Curs monografic M. Eminescu; Atitudini culturale românești (1920-1944); Mituri și literatură; Mituri și literatură; Tipologia discursului; Tipologia discursului.

Lector universitar, poziția 25. Domeniul Filologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Litere       

Lector universitar, poziția 25. Domeniul Filologie. Discipline: Interpretare simultană și consecutivă. Limba engleză; Interpretare simultană și consecutivă. Limba engleză; Limba engleză. Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă; Limba engleză. Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă; Practica limbii engleze. Traduceri literare- nivel C1-B2 conform CECRL;  Curs practic de limba engleză. Traduceri literare (1) - nivel C1-B2 conform CECRL;  Curs practic de limba engleză. Traduceri literare (1) - nivel C1-B2 conform CECRL;  Introducere în teoria și practica traducerii. Limba engleză; Introducere în teoria și practica traducerii. Limba engleză; Didactica specialității B; Didactica specialității B_E; Teoria și practica traducerii. Limba engleză; Teoria și practica traducerii. Limba engleză; Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză; Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză;  Limba străină; Limba străină; Teoria și practica traducerii. Limba engleză; Teoria și practica traducerii. Limba engleză.

Lector universitar, poziția 26. Domeniul Filologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Litere       

Lector universitar, poziția 26. Domeniul Filologie. Discipline: Limba engleză contemporană. Fonetică și lexicologie; Structura limbii engleze. Fonetică și lexicologie; Structura limbii engleze. Fonetică și lexicologie; Limba engleză contemporană. Fonetică și lexicologie; Structura limbii engleze. Fonetică și lexicologie; Structura limbii engleze. Fonetică și lexicologie; Pragmatică interculturală/Intercultural pragmatics; Limba engleză contemporană. Pragmatică; Structura limbii engleze. Pragmatică; Structura limbii engleze. Pragmatică; Practica limbii engleze. Elemente de analiza discursului; Limba engleză contemporană. Semantică; Structura limbii engleze. Semantică; Structura limbii engleze. Semantică; Practica limbii engleze. Tehnici de comunicare orală și scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL; Curs practic de limba engleză. Tehnici de comunicare orală și scrisă- nivel C1-B2 conform CECRL; Curs practic de limba engleză. Tehnici de comunicare orală și scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL; Analiză conversațională; Limba engleză.

Asistent universitar, poziția 33. Domeniul Filologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Litere

Asistent universitar, poziția 33. Domeniul Filologie. Discipline: Limba străină;  Limba străină; Limbă străină I; Limba străină II; Introducere în sociolingvistică; Introducere în sociolingvistică; Etică și integritate academică; Etică și integritate academică.

Conferențiar universitar, poziția 13. Domeniul Științe ale Educației.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conferențiar universitar, poziția 13. Domeniul Științe ale Educației. Discipline: Managementul proiectelor de cercetare în educaţie; E-learning; Introducere în scrierea academică; Tehnologii de informare și comunicare (aplicații în domeniu); Instruire asistată de calculator.

Lector universitar, poziția 22. Domeniul Științe Economice și Admin. Afacerilor-Admin. afacerilor

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Lector universitar, poziția 22. Domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor-Administrarea Afacerilor Discipline: Taxation, Investments and Aquisitions; Strategii şi politici de dezvoltare economică; Business Negotiation Techniques;  Organizational Change and Innovation Management; Tehnica negocierii afacerilor; Tehnica negocierii afacerilor; Human Resources Management.

Asistent universitar, poziția 29. Domeniul Științe Economice și Admin. Afacerilor-Admin. Afacerilor

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Asistent universitar, poziția 29. Domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor-Administrarea Afacerilor. Discipline: Sisteme informaţionale de gestiune; Sisteme informaţionale de gestiune; Accounting; Management Information System; Antreprenoriat; Antreprenoriat; Logistica mărfurilor; Logistica mărfurilor; Microeconomie; Macroeconomie; Accounting and Business Consultancy; Entrepreneurship;  Mediul de afaceri european; Simulări în afaceri; Simulări în afaceri; Simulări de marketing în afaceri; Fundamentele calității în sectorul public; Managementul relației cu clienții.

Profesor univ., poz. 26. Domeniul Ing. electronică, Telecomunicații și Tehnologii informaționale.

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică

Profesor universitar, poziția 26. Domeniul Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii informaționale. Discipline: Modelarea convertoarelor electronice; Circuite integrate analogice; Electronică şi informatică auto; Circuite electronice fundamentale; Elemente avansate de proiectare a sistemelor electronice dedicate.

  

Lector universitar, poziția 16. Domeniul Medicină.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul  de Științe Sociale

Lector universitar, poziția 16. Domeniul Medicină. Discipline: Nursing General I; Nursing General II.

Conferențiar universitar, poziția 19. Domeniul Educație Fizică și Sport.

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Conferențiar universitar, poziția 19. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Management și markenting în kinetoterapie; Măsurare și evaluare în kinetoterapie;  Radiologie și imagistică medicală; Stagiu de practică în centre de recuperare I.

Lector universitar, poziția 20. Domeniul Educație Fizică și Sport.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Lector universitar, poziția 20. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Teoria si practica in alte ramuri sportive (tenis de masa); Practica si metodica activitatilor motrice pe grupe de vârstă; Metodica predării baschetului în școală; Fitness; Metode și tehnici de tonifiere musculară; Kinesiologie.

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Educație Fizică și Sport.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Fiziologie; Fiziologie; Semiologie; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie; Metode și tehnici de reeducare neuromotorie; Utilizare softuri specializate în Știința Sportului și Educației Fizice; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Elemente de fizioterapie.

Conferențiar universitar, poziția 15. Domeniul Teologie.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă

Conferențiar universitar, poziția 15. Domeniul Teologie. Discipline: Antropologia ortodoxă în dialogul social contemporan; Misiologie ortodoxă (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (III); Misiologie ortodoxă (IV).

Lector universitar, poziția 16. Domeniul Teologie.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă

Lector universitar, poziția 16. Domeniul Teologie. Discipline: Practică omiletică (1); Practică omiletică (2); Studii biblice (1); Studii biblice (2); Teme teologice în dialogul ecumenic contemporan. Evaluări şi perspective; Geopolitica religioasă: Islam, Iudaism şi Creştinism în dialog; Teme teologice în dialogul ecumenic contemporan; Religie şi violenţă la început de mileniu şi răspunsul unei teologii autentic agapice; Introducere în teologia liturgică (1); Introducere în teologia liturgică (2); Uniatismul: soluţia ecumenică medievală şi rănile conflictelor confesionale în Europa şi în lume; Spiritualitate creștină contemporană; Tipic și liturgică (1); Tipic și liturgică (2).

Conferențiar universitar, poziția 10. Domeniul Cinematografie și Media.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Artă Religioasă

Conferențiar universitar, poziția 10. Domeniul Cinematografie și Media. Discipline: Istoria filmului universal (1); Istoria filmului universal (2); Teoria filmului (1); Teoria filmului (2); Critică și analiză de film (1); Critică și analiză de film (2); Istoria filosofiei și a ideilor religioase (1); Istoria filosofiei și a ideilor religioase (2).

Conferențiar universitar, poziția 13. Domeniul Muzică.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Artă Religioasă

Conferențiar universitar, poziția 13. Domeniul Muzică. Discipline: Colinda - gen muzical și literar;  Teoria superioară a muzicii; Tehnici vocale de cânt popular; Folclor muzical / Muzici tradiționale (1); Folclor muzical / Muzici tradiționale (2); Tehnici dirijorale în muzica bisericească; Dirijat şi cânt coral (1); Dirijat şi cânt coral (2); Dirijat şi cânt coral (3);  Dirijat şi cânt coral (4);  Citirea partiturilor corale religioase.

IMPORTANT

  • NOTĂ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (poz. 212, 213, 214) Descarcă

Posturi de cercetare vacante - perioadă nedeterminată:

  • COMISIILE DIN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CERCETARE DESFĂȘURATE ÎN SEM I, AN UNIVERSITAR 2023-2024 Descarcă

Cercetător științific, gr. III, poz. 242. Domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor.

CENTRUL PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC

Cercetător științific, gr. III, poz. 242 (1/2 normă). Domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor.

Cercetător științific, gr. III, poz. 211. Domeniul Arheologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie. Institutul de arheologie sistemică „Iuliu Paul”.

Cercetător științific, gr. III, poz. 211. Domeniul Arheologie.

Cercetător științific, poz. 212. Domeniul Arheologie

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie. Institutul de arheologie sistemică „Iuliu Paul”.

Cercetător științific, poz. 212. Domeniul Arheologie.

Cercetător științific, poz. 213, Domeniul Arheologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie. Institutul de arheologie sistemică „Iuliu Paul”.

Cercetător științific, poz. 213. Domeniul Arheologie.

Cercetător științific, poz. 214. Domeniul Arheologie.

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie. Institutul de arheologie sistemică „Iuliu Paul”.

Cercetător științific, poz. 214. Domeniul Arheologie

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK